Ezekiel 22:9
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Du har Æreskændere i din Midte, som bagtaler, saa der udøses Blod, og Folk, som spiser paa Bjergene. Utugt gaar i Svang i din Midte;

Norsk (1930)
Baktalere stod frem hos dig for å utøse blod, og på dine fjell blev der ett [avgudsoffer]*; skjenselsgjerninger skjedde hos dig.

Svenska (1917)
Förtalare finnas hos dig, om det gäller att utgjuta blod. Man håller hos dig offermåltider på bergen; man bedriver hos dig vad skändligt är.

King James Bible
In thee are men that carry tales to shed blood: and in thee they eat upon the mountains: in the midst of thee they commit lewdness.

English Revised Version
Slanderous men have been in thee to shed blood: and in thee they have eaten upon the mountains: in the midst of thee they have committed lewdness.
Bibel Viden Treasury

2.Mosebog 20:16
Du maa ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din Næste!

2.Mosebog 23:1
Du maa ikke udsprede falske Rygter. Gør ikke fælles Sag med den, der har Uret, ved at optræde som uretfærdigt Vidne.

3.Mosebog 19:16
Du maa ikke gaa rundt og bagvaske din Landsmand eller staa din Næste efter Livet. Jeg er HERREN!

1.Kongebog 21:10-13
og lige over for ham to Niddinger, som kan vidne imod ham og sige: Du har forbandet Gud og Kongen! Og før ham saa ud og sten ham til Døde!«…

Salmerne 50:20
Du sidder og skænder din Broder, bagtaler din Moders Søn;

Salmerne 101:5
den, der sværter sin Næste, udrydder jeg; den opblæste og den hovmodige taaler jeg ikke.

Ordsprogene 10:18
Retfærdige Læber tier om Had, en Taabe er den, der udspreder Rygter.

Ordsprogene 18:8
Bagtalerens Ord er som Lækkerbidskener, de synker dybt i Bugen.

Ordsprogene 26:22
Bagtalerens Ord er som Lækkerbidskener, de synker dybt i Legemets Kamre.

Jeremias 6:28
De faldt alle genstridige fra, de gaar og bagtaler, er kun Kobber og Jern, alle handler de slet.

Jeremias 9:4
Vogt eder hver for sin Næste, tro ingen Broder, thi hver Broder er fuld af List, hver sværter sin Næste.

Jeremias 37:13-15
Men da han kom til Benjaminsporten, var der en Vagthavende ved Navn Jir'ija, en Søn af Hananjas Søn Sjelemja, og han greb Profeten Jeremias og sagde: »Du vil løbe over til Kaldæerne.«…

Jeremias 38:4-6
da sagde Fyrsterne til Kongen: »Denne Mand maa dø, thi han tager Modet fra Krigsmændene, som er tilbage i denne By, og fra alt Folket ved at tale saaledes til dem; thi denne Mand tænker ikke paa dette Folks Vel, men paa dets Ulykke.«…

Matthæus 26:59
Men Ypperstepræsterne og hele Raadet søgte falsk Vidnesbyrd imod Jesus, for at de kunde aflive ham.

Apostlenes G. 6:11-13
Da fik de hemmeligt nogle Mænd til at sige: »Vi have hørt ham tale bespottelige Ord imod Moses og imod Gud.«…

Apostlenes G. 24:5,13
Vi have nemlig fundet, at denne Mand er en Pest og en Oprørsstifter iblandt alle Jøderne hele Verden over, samt er Fører for Nazaræernes Parti,…

Aabenbaring 12:9,10
Og den store Drage blev nedstyrtet; den gamle Slange, som kaldes Djævelen og Satan, som forfører den hele Verden, blev nedstyrtet paa Jorden, og hans Engle bleve nedstyrtede med ham.…

they eat

Ezekiel 18:6,11,15
ikke spiser paa Bjergene eller løfter sit Blik til Israels Hus's Afgudsbilleder eller skænder sin Næstes Hustru eller nærmer sig en Kvinde, saa længe hun er uren,…

Salmerne 106:28
De holdt til med Ba'al-Peor og aad af de dødes Ofre;

1.Korinther 10:18-21
Ser til Israel efter Kødet; have de, som spise Ofrene, ikke Samfund med Alteret?…

they commit

Ezekiel 16:43
Fordi du ikke kom dine Ungdoms Dage i Hu, men vakte min Vrede ved alt dette, se, derfor vil jeg gøre Gengæld og lade din Færd komme over dit Hoved, lyder det fra den Herre HERREN. Du skal ikke vedblive at føje Skændsel til alle dine Vederstyggeligheder.

Ezekiel 24:13
Fordi du er uren af Utugt, fordi du ikke kom af med din Urenhed, skønt jeg rensede dig, skal du ikke blive ren igen, før jeg har kølet min Harme paa dig.

Dommer 20:6
Da tog jeg min Medhustru, skar hende i Stykker og sendte Stykkerne rundt i hele Israels Arvelods Omraade, fordi de havde begaaet grov Utugt og Skændselsdaad i Israel!

Hoseas 4:2,10,14
Man sværger og lyver, myrder og stjæler, horer, gør Indbrud, og Blodskyld følger paa Blodskyld.…

Hoseas 6:9
Som en Stimandsflok er Præsternes Flok, de myrder paa Vejen til Sikem, gør Niddingsværk.

Hoseas 7:4
Horkarle er de alle. De ligner en gloende Ovn, som en Bager standser med at ilde, fra Æltning til Dejgen er syret.

Links
Ezekiel 22:9 InterlinearEzekiel 22:9 FlersprogedeEzequiel 22:9 SpanskÉzéchiel 22:9 FranskeHesekiel 22:9 TyskEzekiel 22:9 KinesiskEzekiel 22:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Ezekiel 22
8Mine hellige Ting agter du ringe og vanhelliger mine Sabbater. 9Du har Æreskændere i din Midte, som bagtaler, saa der udøses Blod, og Folk, som spiser paa Bjergene. Utugt gaar i Svang i din Midte; 10i dig blottes Faderens Skam, og Kvinder krænkes i deres Urenheds Tid.…
Krydshenvisninger
3.Mosebog 19:16
Du maa ikke gaa rundt og bagvaske din Landsmand eller staa din Næste efter Livet. Jeg er HERREN!

Ezekiel 11:6
Mange har I dræbt i denne By; I har fyldt dens Gader med dræbte.

Ezekiel 18:6
ikke spiser paa Bjergene eller løfter sit Blik til Israels Hus's Afgudsbilleder eller skænder sin Næstes Hustru eller nærmer sig en Kvinde, saa længe hun er uren,

Ezekiel 23:29
de skal handle med dig i Had og tage alt dit Gods og efterlade dig nøgen og bar, saa din bolerske Blusel blottes.

Hoseas 4:2
Man sværger og lyver, myrder og stjæler, horer, gør Indbrud, og Blodskyld følger paa Blodskyld.

Hoseas 4:10
De skal spise, men ikke mættes, hore, men ej blive fler; thi de har sveget HERREN og holder fast ved Hor.

Hoseas 6:9
Som en Stimandsflok er Præsternes Flok, de myrder paa Vejen til Sikem, gør Niddingsværk.

Malakias 3:5
Jeg nærmer mig eder til Dom og vidner i Hast mod Troldmændene, Ægteskabsbryderne, Menederne og dem, som undertrykker Daglejere, Enker og faderløse, gør fremmede Uret og ikke frygter mig, siger Hærskarers HERRE.

Ezekiel 22:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden