Matthæus 27:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
»Jeg har syndet, idet jeg forraadte uskyldigt Blod.« Men de sagde: »Hvad kommer det os ved? se du dertil.«

Norsk (1930)
Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod. Men de sa: Hvad kommer det oss ved? Se du dertil!

Svenska (1917)
och sade: »Jag har syndat därigenom att jag har förrått oskyldigt blod.» Men de svarade: »Vad kommer det oss vid? Du får själv svara därför.»

King James Bible
Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? see thou to that.

English Revised Version
saying, I have sinned in that I betrayed innocent blood. But they said, What is that to us? see thou to it.
Bibel Viden Treasury

I have sinned.

1.Mosebog 42:21,22
Da sagde de til hverandre: »Sandelig, nu maa vi bøde for, hvad vi forbrød mod vor Broder, da vi saa hans Sjælevaande, medens han bønfaldt os, og dog ikke hørte ham; derfor stedes vi nu i denne Vaande!«…

2.Mosebog 9:27
Da sendte Farao Bud efter Moses og Aron og sagde til dem: »Denne Gang har jeg syndet; HERREN har Ret, og jeg og mit Folk har Uret;

2.Mosebog 10:16,17
Da lod Farao skyndsomt Moses og Aron kalde til sig og sagde: »Jeg har syndet mod HERREN eders Gud og mod eder!…

2.Mosebog 12:31
Og han lod Moses og Aron kalde om Natten og sagde: »Bryd op og drag bort fra mit Folk, I selv og alle Israeliterne, og drag ud og dyrk HERREN, som I har forlangt.

1.Samuel 15:24,30
Da sagde Saul til Samuel: »Jeg har syndet, thi jeg har overtraadt HERRENS Befaling og dine Ord, men jeg frygtede Folket og føjede dem:…

1.Kongebog 21:27
Da Akab hørte de Ord, sønderrev han sine Klæder og bandt Sæk om sin bare Krop og fastede, og han sov i Sæk og gik sagtelig om.

Romerne 3:19
Men vi vide, at alt, hvad Loven siger, taler den til dem, som ere under Loven, for at hver Mund skal stoppes og hele Verden blive strafskyldig for Gud,

the innocent.

Matthæus 27:19,23,24,54
Men medens han sad paa Dommersædet, sendte hans Hustru Bud til ham og sagde: »Befat dig ikke med denne retfærdige; thi jeg har lidt meget i Dag i en Drøm før hans Skyld.«…

2.Kongebog 24:4
ogsaa for det uskyldige Blods Skyld, som han havde udgydt saa meget af, at han havde fyldt Jerusalem dermed; det vilde HERREN ikke tilgive.

Jeremias 26:15
Dog skal I vide, at hvis I dræber mig, saa bringer I uskyldigt Blod over eder og denne By og dens Indbyggere; thi sandelig sendte HERREN mig for at tale alle disse Ord til eder.«

Jonas 1:14
Saa raabte de til HERREN: »Ak, HERRE! Lad os ikke omkomme for denne Mands Sjæls Skyld og lad ikke uskyldigt Blod komme over os; thi det er jo dig, HERRE, der har gjort, som du vilde.«

Lukas 23:22,41,47
Men han sagde tredje Gang til dem: »Hvad ondt har da denne gjort Jeg har ingen Dødsskyld fundet hos ham; derfor vil jeg revse ham og lade ham løs.«…

Johannes 19:7
Jøderne svarede ham: »Vi have en Lov, og efter denne Lov er han skyldig at dø, fordi han har gjort sig selv til Guds Søn.«

Apostlenes G. 13:28
Og om end de ingen Dødsskyld fandt hos ham, bade de dog Pilatus, at han maatte blive slaaet ihjel.

Hebræerne 7:26
Thi en saadan Ypperstepræst var det ogsaa, som sømmede sig for os, en from, uskyldig, ubesmittet, adskilt fra Syndere og ophøjet over Himlene;

1.Peter 1:19
men med Kristi dyrebare Blod som et lydeløst og uplettet Lams,

What.

Matthæus 27:25
Og hele Folket svarede og sagde: »Hans Blod komme over os og over vore Børn!«

Apostlenes G. 18:15-17
Men er det Stridsspørgsmaal om Lære og Navne og om den Lov, som I have, da ser selv dertil; thi jeg vil ikke være Dommer over disse Ting.«…

1.Timotheus 4:2
ved Løgnlæreres Hykleri, som ere brændemærkede i deres egen Samvittighed,

Titus 1:16
De sige, at de kende Gud, men med deres Gerninger fornægte de ham, vederstyggelige, som de ere, og ulydige og uduelige til al god Gerning.

1.Johannes 3:12
ikke som Kain, der var af den onde og myrdede sin Broder. Og hvorfor myrdede han ham? Fordi hans Gerninger vare onde, men hans Broders retfærdige.

Aabenbaring 11:10
Og de, som bo paa Jorden, glæde sig over dem og fryde sig; og de sende hverandre Gaver, fordi disse to Profeter vare til Plage for dem, som bo paa Jorden.

see.

1.Samuel 28:16-20
Da sagde Samuel: »Hvorfor spørger du mig, naar HERREN har forladt dig og er blevet din Fjende?…

Job 13:4
mens I smører paa med Løgn; usle Læger er I til Hobe.

Job 16:2
Nok har jeg hørt af sligt, besværlige Trøstere er I til Hobe!

Lukas 16:25,26
Men Abraham sagde: Barn! kom i Hu, at du har faaet dit gode i din Livstid, og Lazarus ligesaa det onde; men nu trøstes han her, og du pines.…

Links
Matthæus 27:4 InterlinearMatthæus 27:4 FlersprogedeMateo 27:4 SpanskMatthieu 27:4 FranskeMatthaeus 27:4 TyskMatthæus 27:4 KinesiskMatthew 27:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 27
3Da nu Judas, som forraadte ham, saa, at han var bleven domfældt, fortrød han det og bragte de tredive Sølvpenge tilbage til Ypperstepræsterne og de Ældste og sagde: 4»Jeg har syndet, idet jeg forraadte uskyldigt Blod.« Men de sagde: »Hvad kommer det os ved? se du dertil.« 5Og han kastede Sølvpengene ind i Templet, veg bort og gik hen og hængte sig.…
Krydshenvisninger
1.Samuel 19:5
han vovede Livet for at dræbe Filisteren, og HERREN gav hele Israel en stor Sejr. Du saa det selv og glædede dig derover; hvorfor vil du da forsynde dig ved uskyldigt Blod og dræbe David uden Grund?«

Salmerne 94:21
Jager de end den retfærdiges Liv og dømmer uskyldigt Blod,

Matthæus 27:24
Men da Pilatus saa, at han intet udrettede, men at der blev større Larm, tog han Vand og toede sine Hænder i Mængdens Paasyn og sagde: »Jeg er uskyldig i denne retfærdiges Blod; ser I dertil!«

Matthæus 27:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden