Apostlenes G. 18:21
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
men han tog Afsked og sagde: »[Jeg maa endelig holde denne forestaaende Højtid i Jerusalem; men] jeg vil atter vende tilbage til eder, om Gud vil.« Og han sejlede ud fra Efesus

Norsk (1930)
men sa farvel til dem og sa: Jeg vil komme til eder en annen gang, om Gud så vil. Så seilte han fra Efesus

Svenska (1917)
utan tog avsked av dem med de orden: »Om Gud vill, skall jag vända tillbaka till eder.» Och så lämnade han Efesus.

King James Bible
But bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem: but I will return again unto you, if God will. And he sailed from Ephesus.

English Revised Version
but taking his leave of them, and saying, I will return again unto you, if God will, he set sail from Ephesus.
Bibel Viden Treasury

bade.

Apostlenes G. 15:29
At I skulle afholde eder fra Afgudsofferkød og fra Blod og fra det kvalte og fra Utugt. Naar I holde eder derfra, vil det gaa eder godt. Lever vel!«

Lukas 9:61
Men ogsaa en anden sagde: »Herre! jeg vil følge dig; men tilsted mig først at tage Afsked med dem, som ere i mit Hus.«

2.Korinther 13:11
I øvrigt, Brødre! glæder eder, bliver fuldkommengjorte, lader eder formane, værer enige, værer fredsommelige, og Kærlighedens og Fredens Gud skal være med eder.

I must.

Apostlenes G. 20:16
Thi Paulus havde besluttet at sejle Efesus forbi, for at det ikke skulde hændes, at han blev opholdt i Asien; thi han hastede for at komme til Jerusalem paa Pinsedagen, om det var ham muligt.

5.Mosebog 16:1
Tag Vare paa Abib Maaned og hold Paaske for HERREN din Gud; thi i Abib Maaned førte HERREN din Gud dig ved Nattetide ud af Ægypten.

if God.

Apostlenes G. 19:21
Men da dette var fuldbragt, satte Paulus sig for i Aanden, at han vilde rejse igennem Makedonien og Akaja og saa drage til Jerusalem, og han sagde: »Efter at jeg har været der, bør jeg ogsaa se Rom.«

Apostlenes G. 21:14
Da han nu ikke vilde lade sig overtale, bleve vi stille og sagde: »Herrens Villie ske!«

Matthæus 26:39
Og han gik lidt frem, faldt paa sit Ansigt, bad og sagde: »Min Fader! er det muligt, da gaa denne Kalk mig forbi; dog ikke som jeg vil, men som du vil.«

Romerne 1:10
idet jeg bestandig i mine Bønner beder om, at jeg dog endelig engang maatte faa Lykke til Ved Guds Villie at komme til eder.

Romerne 15:32
for at jeg kan komme til eder med Glæde, ved Guds Villie, og vederkvæges med eder.

1.Korinther 4:19
men jeg skal snart komme til eder, om Herren vil, og gøre mig bekendt, ikke med de opblæstes Ord, men med deres Kraft.

Filipperne 2:19-24
Men jeg haaber i den Herre Jesus snart at kunne sende Timotheus til eder, for at ogsaa jeg kan blive ved godt Mod ved at erfare, hvorledes det gaar eder.…

Hebræerne 6:3
Ja, dette ville vi gøre, saafremt Gud tilsteder det.

Jakob 4:15
i Stedet for at I skulle sige: Dersom Herren vil, og vi leve, da ville vi gøre dette eller hint.

Links
Apostlenes G. 18:21 InterlinearApostlenes G. 18:21 FlersprogedeHechos 18:21 SpanskActes 18:21 FranskeApostelgeschichte 18:21 TyskApostlenes G. 18:21 KinesiskActs 18:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 18
20Men da de bade ham om at blive i længere Tid, samtykkede han ikke; 21men han tog Afsked og sagde: »[Jeg maa endelig holde denne forestaaende Højtid i Jerusalem; men] jeg vil atter vende tilbage til eder, om Gud vil.« Og han sejlede ud fra Efesus 22og landede i Kæsarea, drog op og hilste paa Menigheden og drog saa ned til Antiokia.
Krydshenvisninger
Markus 6:46
Og da han havde taget Afsked med dem, gik han op paa Bjerget for at bede.

Apostlenes G. 18:19
Men de kom til Efesus; og der lod han hine blive tilbage; men han selv gik ind i Synagogen og samtalede med Jøderne.

Apostlenes G. 18:20
Men da de bade ham om at blive i længere Tid, samtykkede han ikke;

Apostlenes G. 18:24
Men en Jøde ved Navn Apollos, født i Aleksandria, en veltalende Mand, som var stærk i Skrifterne, kom til Efesus.

Apostlenes G. 19:1
Men det skete, medens Apollos var i Korinth, at Paulus efter at være dragen igennem de højereliggende Landsdele kom ned til Efesus

Apostlenes G. 19:17
Men dette blev vitterligt for alle dem, som boede i Efesus, baade Jøder og Grækere; og der faldt en Frygt over dem alle, og den Herres Jesu Navn blev ophøjet,

Apostlenes G. 20:16
Thi Paulus havde besluttet at sejle Efesus forbi, for at det ikke skulde hændes, at han blev opholdt i Asien; thi han hastede for at komme til Jerusalem paa Pinsedagen, om det var ham muligt.

Apostlenes G. 21:29
de havde nemlig i Forvejen set Efesieren Trofimus i Staden sammen med ham, og ham mente de, at Paulus havde ført ind i Helligdommen.

Romerne 1:10
idet jeg bestandig i mine Bønner beder om, at jeg dog endelig engang maatte faa Lykke til Ved Guds Villie at komme til eder.

Romerne 15:32
for at jeg kan komme til eder med Glæde, ved Guds Villie, og vederkvæges med eder.

1.Korinther 4:19
men jeg skal snart komme til eder, om Herren vil, og gøre mig bekendt, ikke med de opblæstes Ord, men med deres Kraft.

1.Korinther 15:32
Hvis jeg som et almindeligt Menneske har kæmpet med vilde Dyr i Efesus, hvad Gavn har jeg saa deraf? Dersom døde ikke oprejses, da »lader os spise og drikke, thi i Morgen dø vi.«

1.Korinther 16:7
Thi nu vil jeg ikke se eder paa Gennemrejse; jeg haaber nemlig at forblive nogen Tid hos eder, om Herren vil tilstede det.

1.Korinther 16:8
Men i Efesus vil jeg forblive indtil Pinsen;

Efeserne 1:1
Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, til de hellige, som ere i Efesus og ere troende i Kristus Jesus:

Hebræerne 6:3
Ja, dette ville vi gøre, saafremt Gud tilsteder det.

Jakob 4:15
i Stedet for at I skulle sige: Dersom Herren vil, og vi leve, da ville vi gøre dette eller hint.

1.Peter 3:17
Thi det er bedre, om det saa er Guds Villie, at lide, naar man gør godt, end naar man gør ondt.

Aabenbaring 1:11
Hvad du ser, skriv det i en Bog, og send det til de syv Menigheder, til Efesus og til Smyrna og til Pergamus og til Thyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.

Aabenbaring 2:1
Skriv til Menighedens Engel i Efesus: Dette siger han, som holder de syv Stjerner i sin højre Haand, ham, som vandrer midt imellem de syv Guldlysestager:

Apostlenes G. 18:20
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden