2.Korinther 8:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
idet de med megen Overtalelse bade os om den Naade at maatte tage Del i Hjælpen til de hellige,

Norsk (1930)
de bad oss inntrengende om å få lov til å være med i hjelpen til de hellige;

Svenska (1917)
Mycket enträget bådo de oss om den ynnesten att få vara med om understödet åt de heliga.

King James Bible
Praying us with much intreaty that we would receive the gift, and take upon us the fellowship of the ministering to the saints.

English Revised Version
beseeching us with much entreaty in regard of this grace and the fellowship in the ministering to the saints:
Bibel Viden Treasury

that.

2.Korinther 8:18,19
Og sammen med ham sende vi den Broder, hvis Ros i Evangeliet gaar igennem alle Menighederne,…

1.Mosebog 33:10,11
Da svarede Jakob: »Nej, hvis jeg har fundet Naade for dine Øjne, saa tag imod min Gave! Da jeg saa dit Aasyn, var det jo som Guds Aasyn, og du har taget venligt imod mig!…

2.Kongebog 5:15,16
Saa vendte han med hele sit Følge tilbage til den Guds Mand, og da han var kommet derhen, traadte han frem for ham og sagde: »Nu ved jeg, at der ingensteds paa Jorden er nogen Gud uden i Israel! Saa modtag nu en Takkegave af din Træl!«…

Apostlenes G. 16:15
Men da hun og hendes Hus var blevet døbt, bad hun og sagde: «Dersom I agte mig for at være Herren tro, da kommer ind i mit Hus og bliver der!» Og hun nødte os.

1.Korinther 16:3,4
Men naar jeg kommer, vil jeg sende, hvem I maatte finde skikkede dertil, med Breve for at bringe eders Gave til Jerusalem.…

the ministering.

2.Korinther 9:1,12-14
Thi om Hjælpen til de hellige er det overflødigt at skrive til eder;…

Matthæus 10:42
Og den, som giver en af disse smaa ikkun et Bæger koldt Vand at drikke, fordi han er en Discipel, sandelig, siger jeg eder, han skal ingenlunde miste sin Løn.«

Matthæus 12:50
Thi enhver, der gør min Faders Villie, som er i Himlene, han er min Broder og Søster og Moder.«

Matthæus 25:40,44,45
Og Kongen skal svare og sige til dem: Sandelig, siger jeg eder: Hvad I have gjort imod een af disse mine mindste Brødre, have I gjort imod mig.…

Markus 14:7
De fattige have I jo altid hos eder, og naar I ville, kunne I gøre vel imod dem; men mig have I ikke altid.

Johannes 19:26,27
Da Jesus nu saa sin Moder og den Discipel, han elskede, staa hos, siger han til sin Moder: »Kvinde! se, det er din Søn.«…

Apostlenes G. 6:1
Men da i de Dage Disciplenes Antal forøgedes, begyndte Hellenisterne at knurre imod Hebræerne, fordi deres Enker bleve tilsidesatte ved den daglige Uddeling.

*etc:

Apostlenes G. 9:39-41
Men Peter stod op og gik med dem. Og da han kom derhen, førte de ham op i Salen ovenpaa, og alle Enkerne stode hos ham, græd og viste ham alle de Kjortler og Kapper, som »Hinden« havde forarbejdet, medens hun var hos dem.…

Apostlenes G. 11:29
Men Disciplene besluttede at sende, hver efter sin Evne, noget til Hjælp for Brødrene, som boede i Judæa;

Apostlenes G. 24:17
Men efter flere Aars Forløb er jeg kommen for at bringe Almisser til mit Folk og Ofre,

Romerne 15:25,26
Men nu rejser jeg til Jerusalem i Tjeneste for de hellige.…

1.Korinther 16:1,3,4,15
Men hvad Indsamlingen til de hellige angaar, da gører ogsaa I, ligesom jeg forordnede for Menighederne i Galatien!…

Galaterne 2:10
kun at vi skulde komme de fattige i Hu, hvad jeg ogsaa just har bestræbt mig for at gøre.

Galaterne 6:10
Saa lader os altsaa, efter som vi have Lejlighed, gøre det gode imod alle, men mest imod Troens egne!

1.Timotheus 5:10
har Vidnesbyrd for gode Gerninger, har opfostret Børn, har vist Gæstfrihed, har toet helliges Fødder, har hjulpet nødlidende, har lagt sig efter al god Gerning.

Filemon 1:5,6
efterdi jeg hører om din Kærlighed og den Tro, som du har til den Herre Jesus og til alle de hellige,…

Hebræerne 6:10
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.

1.Johannes 3:16-18
Derpaa kende vi Kærligheden, at han har sat sit Liv til for os; ogsaa vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene.…

Links
2.Korinther 8:4 Interlinear2.Korinther 8:4 Flersprogede2 Corintios 8:4 Spansk2 Corinthiens 8:4 Franske2 Korinther 8:4 Tysk2.Korinther 8:4 Kinesisk2 Corinthians 8:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 8
3Thi efter Evne (det vidner jeg) gave de, ja, over Evne af egen Drift, 4idet de med megen Overtalelse bade os om den Naade at maatte tage Del i Hjælpen til de hellige, 5og ikke alene som vi havde haabet, men sig selv gav de først og fremmest til Herren og saa til os, ved Guds Villie,…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 24:17
Men efter flere Aars Forløb er jeg kommen for at bringe Almisser til mit Folk og Ofre,

Romerne 15:25
Men nu rejser jeg til Jerusalem i Tjeneste for de hellige.

Romerne 15:31
for at jeg maa udfries fra de genstridige i Judæa, og mit Ærinde til Jerusalem maa blive de hellige kærkomment,

2.Korinther 8:19
og ikke det alene, men han er ogsaa udvalgt af Menighederne til at rejse med os med denne Gave, som besørges af os, for at fremme selve Herrens Ære og vor Redebonhed,

2.Korinther 9:1
Thi om Hjælpen til de hellige er det overflødigt at skrive til eder;

2.Korinther 9:12
Thi denne Offertjenestes Ydelse ikke alene afhjælper de helliges Trang, men giver ogsaa et Overskud ved manges Taksigelser til Gud,

2.Korinther 9:13
naar de ved det prøvede Sind, som denne Ydelse viser, bringes til at prise Gud for Lydigheden i eders Bekendelse til Kristi Evangelium og for Oprigtigheden i eders Samfund med dem og med alle,

2.Korinther 8:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden