1.Timotheus 1:18
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Dette Paabud betror jeg dig, mit Barn Timotheus, ifølge de Profetier, som tilforn ere udtalte over dig, at du efter dem strider den gode Strid,

Norsk (1930)
Dette bud overgir jeg dig, min sønn Timoteus, efter de tidligere profetiske ord om dig, forat du ved dem skal stride den gode strid,

Svenska (1917)
Att så förmana dem, det ålägger jag dig, min son Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig. Må du i kraft av dem strida den goda striden,

King James Bible
This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare;

English Revised Version
This charge I commit unto thee, my child Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that by them thou mayest war the good warfare;
Bibel Viden Treasury

charge.

1.Timotheus 1:11,12
efter den salige Guds Herligheds Evangelium, som er blevet mig betroet.…

1.Timotheus 4:14
Forsøm ikke den Naadegave, som er i dig, som blev given dig under Profeti med Haandspaalæggelse af de Ældste.

1.Timotheus 6:13,14,20
Jeg byder dig for Guds Aasyn, som holder alle Ting i Live, og for Kristus Jesus, som vidnede den gode Bekendelse for Pontius Pilatus,…

2.Timotheus 2:2
og hvad du har hørt af mig for mange Vidner, betro det til trofaste Mennesker, som kunne være dygtige ogsaa til at lære andre.

2.Timotheus 4:1-3
Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu Aasyn, som skal dømme levende og døde, og ved hans Aabenbarelse og hans Rige:…

son.

1.Timotheus 1:2
til Timotheus, sit ægte Barn i Troen: Naade, Barmhjertig Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Herre!

Filipperne 2:22
Men hans prøvede Troskab kende I, at, ligesom et Barn tjener sin Fader, saaledes har han tjent med mig for Evangeliet.

2.Timotheus 1:2
— til Timotheus, sit elskede Barn: Naade, Barmhjertighed og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor Herre!

2.Timotheus 2:1
Du derfor, mit Barn! bliv stærk ved Naaden i Kristus Jesus;

Titus 1:4
til Titus, mit ægte Barn i fælles Tro: Naade og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Frelser!

Filemon 1:10
jeg beder dig for mit Barn, som jeg har avlet i mine Lænker, Onesimus,

according.

1.Timotheus 4:4
Thi al Guds Skabning er god, og intet er at forkaste, naar det tages med Taksigelse;

mightest.

1.Timotheus 6:12
strid Troens gode Strid, grib det evige Liv, til hvilket du er bleven kaldet og har aflagt den gode Bekendelse for mange Vidner.

2.Korinther 10:3,4
Thi om vi end vandre i Kødet, saa stride vi dog ikke efter Kødet;…

Efeserne 6:12-18
Thi for os staar Kampen ikke imod Blod og Kød, men imod Magterne, imod Myndighederne, imod Verdensherskerne i dette Mørke, imod Ondskabens Aandemagter i det himmelske.…

2.Timotheus 2:3-5
Vær med til at lide ondt som en god Kristi Jesu Stridsmand.…

2.Timotheus 4:7
Jeg har stridt den gode Strid, fuldkommet Løbet og bevaret Troen.

Links
1.Timotheus 1:18 Interlinear1.Timotheus 1:18 Flersprogede1 Timoteo 1:18 Spansk1 Timothée 1:18 Franske1 Timotheus 1:18 Tysk1.Timotheus 1:18 Kinesisk1 Timothy 1:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Timotheus 1
17Men Evighedens Konge, den uforkrænkelige, usynlige, eneste Gud være Pris og Ære i Evighedernes Evigheder! Amen. 18Dette Paabud betror jeg dig, mit Barn Timotheus, ifølge de Profetier, som tilforn ere udtalte over dig, at du efter dem strider den gode Strid, 19idet du har Tro og en god Samvittighed, hvilken nogle have stødt fra sig og lidt Skibbrud paa Troen;…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 16:1
Og han kom til Derbe og Lystra, og se, der var der en Discipel ved Navn Timotheus, Søn af en troende Jødinde og en græsk Fader.

1.Korinther 4:17
Derfor har jeg sendt Timotheus til eder, som er mit elskede og trofaste Barn i Herren, og han skal minde eder om mine Veje i Kristus, saaledes som jeg lærer alle Vegne i enhver Menighed.

1.Korinther 9:7
Hvem tjener vel nogen Sinde i Krig paa egen Sold? Hvem planter en Vingaard og spiser ikke dens Frugt? Eller hvem vogter en Hjord og nyder ikke af Hjordens Mælk?

2.Korinther 10:4
thi vore Stridsvaaben er ikke kødelige, men mægtige for Gud til Fæstningers Nedbrydelse,

1.Timotheus 1:2
til Timotheus, sit ægte Barn i Troen: Naade, Barmhjertig Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Herre!

1.Timotheus 1:5
Men Paabudets Endemaal er Kærlighed af et rent Hjerte og af en god Samvittighed og af en uskrømtet Tro,

1.Timotheus 4:14
Forsøm ikke den Naadegave, som er i dig, som blev given dig under Profeti med Haandspaalæggelse af de Ældste.

1.Timotheus 6:12
strid Troens gode Strid, grib det evige Liv, til hvilket du er bleven kaldet og har aflagt den gode Bekendelse for mange Vidner.

2.Timotheus 2:2
og hvad du har hørt af mig for mange Vidner, betro det til trofaste Mennesker, som kunne være dygtige ogsaa til at lære andre.

2.Timotheus 2:3
Vær med til at lide ondt som en god Kristi Jesu Stridsmand.

2.Timotheus 4:7
Jeg har stridt den gode Strid, fuldkommet Løbet og bevaret Troen.

1.Timotheus 1:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden