1.Timotheus 1:19
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
idet du har Tro og en god Samvittighed, hvilken nogle have stødt fra sig og lidt Skibbrud paa Troen;

Norsk (1930)
idet du har tro og en god samvittighet; den har somme kastet fra sig og lidt skibbrudd på sin tro;

Svenska (1917)
rustad med tro och med ett gott samvete. Detta hava nu visserligen somliga skjutit å sido, men de hava därigenom lidit skeppsbrott i tron.

King James Bible
Holding faith, and a good conscience; which some having put away concerning faith have made shipwreck:

English Revised Version
holding faith and a good conscience; which some having thrust from them made shipwreck concerning the faith:
Bibel Viden Treasury

Holding.

1.Timotheus 1:5
Men Paabudets Endemaal er Kærlighed af et rent Hjerte og af en god Samvittighed og af en uskrømtet Tro,

1.Timotheus 3:9
bevarende Troens Hemmelighed i en ren Samvittighed.

Titus 1:9
en Mand, som holder fast ved det troværdige Ord efter Læren, for at han kan være dygtig til baade at formane ved den sunde Lære og at gendrive dem, som sige imod.

Hebræerne 3:14
Thi vi ere blevne delagtige i Kristus, saafremt vi fastholde vor første Fortrøstning urokket indtil Enden.

1.Peter 3:15,16
men helliger den Herre Kristus i eders Hjerter, altid rede til at forsvare eder over for enhver, som kræver eder til Regnskab for det Haab, der er i eder, men med Sagtmodighed og Frygt,…

Aabenbaring 3:3,8,10
Kom derfor i Hu, hvorledes du modtog og hørte, og bevar det og omvend dig! Dersom du altsaa ikke vaager, skal jeg komme som en Tyv, og du skal ikke vide, i hvilken Time jeg kommer over dig.…

which.

Filipperne 3:18,19
Thi mange vandre, som jeg ofte har sagt eder, men nu ogsaa siger med Taarer, som Kristi Kors's Fjender,…

2.Timotheus 3:1-6
Men vid dette, at i de sidste Dage skulle vanskelige Tider indtræde.…

2.Peter 2:1-3,12-22
Men der opstod ogsaa falske Profeter iblandt Folket, ligesom der ogsaa iblandt eder vil komme falske Lærere, som ville liste fordærvelige Vranglærdomme ind, idet de endog fornægte den Herre, som købte dem, og bringe en brat Undergang over sig selv,…

Judas 1:10-13
Disse derimod bespotte, hvad de ikke kende; og hvad de som de ufornuftige Dyr vide Besked om af Naturen, dermed ødelægge de sig selv.…

concerning.

1.Timotheus 4:1,2
Men Aanden siger klarlig, at i kommende Tider ville nogle falde fra Troen, idet de agte paa forførende Aander og paa Dæmoners Lærdomme,…

1.Korinther 11:19
Thi der maa endog være Partier iblandt eder, for at de prøvede kunne blive aabenbare iblandt eder.

Galaterne 1:6-8
Jeg undrer mig over, at I saa snart lade eder føre bort fra ham, som kaldte eder til Kristi Naade, hen til et anderledes Evangelium;…

Galaterne 5:4
I ere tabte for Kristus, I, som retfærdiggøres ved Loven; I ere faldne ud af Naaden.

2.Timotheus 4:4
og de skulle vende Ørene fra Sandheden og vende sig hen til Fablerne.

Hebræerne 6:4-6
Thi dem, som een Gang ere blevne oplyste og have smagt den himmelske Gave og ere blevne delagtige i den Helligaand…

1.Johannes 2:19
De ere udgaaede fra os, men de vare ikke af os; thi dersom de havde været af os, da vare de blevne hos os. Dog, det var, for at det skulde blive aabenbart, at de ikke alle ere af os.

made.

1.Timotheus 6:9
Men de, som ville være rige, falde i Fristelse og Snare og mange ufornuftige og skadelige Begæringer, som nedsænke Menneskene i Undergang og Fortabelse;

Matthæus 6:27
Og hvem af eder kan ved at bekymre sig lægge een Alen til sin Vækst?

Links
1.Timotheus 1:19 Interlinear1.Timotheus 1:19 Flersprogede1 Timoteo 1:19 Spansk1 Timothée 1:19 Franske1 Timotheus 1:19 Tysk1.Timotheus 1:19 Kinesisk1 Timothy 1:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Timotheus 1
18Dette Paabud betror jeg dig, mit Barn Timotheus, ifølge de Profetier, som tilforn ere udtalte over dig, at du efter dem strider den gode Strid, 19idet du har Tro og en god Samvittighed, hvilken nogle have stødt fra sig og lidt Skibbrud paa Troen; 20iblandt dem ere Hymenæus og Aleksander, hvilke jeg har overgivet til Satan, for at de skulle tugtes til ikke at bespotte.
Krydshenvisninger
1.Timotheus 1:5
Men Paabudets Endemaal er Kærlighed af et rent Hjerte og af en god Samvittighed og af en uskrømtet Tro,

1.Timotheus 3:9
bevarende Troens Hemmelighed i en ren Samvittighed.

1.Timotheus 6:12
strid Troens gode Strid, grib det evige Liv, til hvilket du er bleven kaldet og har aflagt den gode Bekendelse for mange Vidner.

1.Timotheus 6:21
hvilken nogle have bekendt sig til og ere afvegne fra Troen. Naaden være med dig!

2.Timotheus 2:18
som ere afvegne fra Sandheden, idet de sige, at Opstandelsen er allerede sket, og de forvende Troen hos nogle.

Titus 1:9
en Mand, som holder fast ved det troværdige Ord efter Læren, for at han kan være dygtig til baade at formane ved den sunde Lære og at gendrive dem, som sige imod.

1.Timotheus 1:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden