2.Timotheus 4:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jeg har stridt den gode Strid, fuldkommet Løbet og bevaret Troen.

Norsk (1930)
Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.

Svenska (1917)
Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.

King James Bible
I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith:

English Revised Version
I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith:
Bibel Viden Treasury

have thought.

1.Timotheus 6:12
strid Troens gode Strid, grib det evige Liv, til hvilket du er bleven kaldet og har aflagt den gode Bekendelse for mange Vidner.

I have finished.

Johannes 4:34
Jesus siger til dem: »Min Mad er, at jeg gør hans Villie, som udsendte mig, og fuldbyrder hans Gerning.

Apostlenes G. 13:25
Men da Johannes var ved at fuldende sit Løb, sagde han: »Hvad anse I mig for at være? Mig er det ikke; men se, der kommer en efter mig, hvis Sko jeg ikke er værdig at løse.«

Apostlenes G. 20:24
Men jeg agter ikke mit Liv noget værd for mig selv, for at jeg kan fuldende mit Løb og den Tjeneste, som jeg har faaet af den Herre Jesus, at vidne om Guds Naades Evangelium.

1.Korinther 9:24-27
Vide I ikke, at de, som løbe paa Banen, løbe vel alle, men ikkun een faar Prisen? Saaledes skulle I løbe, for at I kunne vinde den.…

Filipperne 3:13,14
Brødre! jeg mener ikke om mig selv, at jeg har grebet det.…

Hebræerne 12:1,2
Derfor lader ogsaa os, efterdi vi have saa stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane,…

I have kept.

2.Timotheus 1:14
Vogt paa den skønne betroede Skat ved den Helligaand, som bor i os.

Ordsprogene 23:23
Køb Sandhed og sælg den ikke, Visdom, Tugt og Forstand.

Lukas 8:15
Men det i den gode Jord, det er dem, som, naar de have hørt Ordet, beholde det i et smukt og godt Hjerte og bære Frugt i Udholdenhed.

Lukas 11:28
Men han sagde: »Ja, salige ere de, som høre Guds Ord og bevare det.«

Johannes 17:6
Jeg har aabenbaret dit Navn for de Mennesker, som du har givet mig ud af Verden; de vare dine, og du gav mig dem, og de have holdt dit Ord.

1.Timotheus 6:20
O Timotheus! vogt paa den betroede Skat, idet du vender dig bort fra den vanhellige, tomme Snak og Indvendingerne fra den falskelig saakaldte Erkendelse,

Aabenbaring 3:8,10
Jeg kender dine Gerninger. Se, jeg har givet dig, at der foran dig er en aabnet Dør, som ingen kan lukke; thi du har kun liden Kraft, og dog har du bevaret mit Ord og ikke fornægtet mit Navn.…

Links
2.Timotheus 4:7 Interlinear2.Timotheus 4:7 Flersprogede2 Timoteo 4:7 Spansk2 Timothée 4:7 Franske2 Timotheus 4:7 Tysk2.Timotheus 4:7 Kinesisk2 Timothy 4:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Timotheus 4
6Thi jeg ofres allerede, og Tiden til mit Opbrud er for Haanden. 7Jeg har stridt den gode Strid, fuldkommet Løbet og bevaret Troen. 8I øvrigt henligger Retfærdighedens Krans til mig, hvilken Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig paa hin Dag, og ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som have elsket hans Aabenbarelse.
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 20:24
Men jeg agter ikke mit Liv noget værd for mig selv, for at jeg kan fuldende mit Løb og den Tjeneste, som jeg har faaet af den Herre Jesus, at vidne om Guds Naades Evangelium.

1.Korinther 9:24
Vide I ikke, at de, som løbe paa Banen, løbe vel alle, men ikkun een faar Prisen? Saaledes skulle I løbe, for at I kunne vinde den.

1.Korinther 9:25
Enhver, som deltager i Kamplegene, er afholdende i alt; hine nu vel for at faa en forkrænkelig Krans, men vi en uforkrænkelig.

1.Korinther 9:26
Jeg løber derfor ikke som paa det uvisse; jeg fægter som en, der ikke slaar i Luften;

Galaterne 2:2
Men jeg drog op ifølge en Aabenbaring og forelagde dem, men særskilt de ansete, det Evangelium, som jeg prædiker iblandt Hedningerne, — om jeg vel løber eller har løbet forgæves.

Filipperne 1:30
idet I have den samme Kamp, som I have set paa mig og nu høre om mig.

1.Timotheus 1:18
Dette Paabud betror jeg dig, mit Barn Timotheus, ifølge de Profetier, som tilforn ere udtalte over dig, at du efter dem strider den gode Strid,

1.Timotheus 6:12
strid Troens gode Strid, grib det evige Liv, til hvilket du er bleven kaldet og har aflagt den gode Bekendelse for mange Vidner.

2.Timotheus 3:10
Du derimod har efterfulgt mig i Lære, i Vandel, i Forsæt, Tro, Langmodighed, Kærlighed, Udholdenhed,

Aabenbaring 6:11
Og der blev givet dem hver især en lang, hvid Klædning, og der blev sagt til dem, at de skulde hvile endnu en liden Tid, indtil ogsaa Tallet paa deres Medtjenere og deres Brødre blev fuldt, hvilke skulde ihjelslaas ligesom de.

2.Timotheus 4:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden