1.Thessaloniker 5:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
som døde for os, for at vi, hvad enten vi vaage eller sove, skulle leve sammen med ham.

Norsk (1930)
han som døde for oss, forat vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham.

Svenska (1917)
som har dött för oss, på det att vi må leva tillika med honom, vare sig vi ännu äro vakna eller vi äro avsomnade.

King James Bible
Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.

English Revised Version
who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
Bibel Viden Treasury

died.

Matthæus 20:28
Ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit Liv til en Genløsning for mange.«

Johannes 10:11,15,17
Jeg er den gode Hyrde; den gode Hyrde sætter sit Liv til for Faarene.…

Johannes 15:13
Større Kærlighed har ingen end denne, at han sætter sit Liv til for sine Venner.

Romerne 5:6-8
Thi medens vi endnu vare kraftesløse, døde Kristus til den bestemte Tid for ugudelige.…

Romerne 8:34
Hvem er den, som fordømmer? Kristus er den, som er død, ja, meget mere, som er oprejst, som er ved Guds højre Haand, som ogsaa gaar i Forbøn for os.

Romerne 14:8,9
thi naar vi leve, leve vi for Herren, og naar vi dø, dø vi for Herren; derfor, enten vi leve, eller vi dø, ere vi Herrens.…

1.Korinther 15:3
Jeg overleverede eder nemlig som noget af det første, hvad jeg ogsaa har modtaget: at Kristus døde for vore Synder, efter Skrifterne;

2.Korinther 5:15,21
idet vi have sluttet saaledes: Een er død for alle, altsaa ere de alle døde; og han døde for alle, for at de levende ikke mere skulle leve for sig selv, men for ham, som er død og oprejst for dem.…

Efeserne 5:2
og vandrer i Kærlighed, ligesom ogsaa Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en Gave og et Slagtoffer, Gud til en velbehagelig Lugt.

1.Timotheus 2:6
som gav sig selv til en Genløsnings Betaling for alle, hvilket er Vidnesbyrdet i sin Tid,

Titus 2:14
han, som gav sig selv for os, for at han maatte forløse os fra al Lovløshed og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til gode Gerninger.

1.Peter 2:24
han, som selv bar vore Synder paa sit Legeme op paa Træet, for at vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for Retfærdigheden, han, ved hvis Saar I ere blevne lægte.

1.Peter 3:18
Thi ogsaa Kristus led een Gang for Synder, en retfærdig for uretfærdige, for at han kunde føre os hen til Gud, han, som led Døden i Kødet, men blev levendegjort i Aanden,

whether.

1.Thessaloniker 4:13,17
Men vi ville ikke, Brødre! at I skulle være uvidende med Hensyn til dem, som sove hen, for at I ikke skulle sørge som de andre, der ikke have Haab.…

Links
1.Thessaloniker 5:10 Interlinear1.Thessaloniker 5:10 Flersprogede1 Tesalonicenses 5:10 Spansk1 Thessaloniciens 5:10 Franske1 Thessalonicher 5:10 Tysk1.Thessaloniker 5:10 Kinesisk1 Thessalonians 5:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Thessaloniker 5
9Thi Gud bestemte os ikke til Vrede, men til at vinde Frelse ved vor Herre Jesus Kristus, 10som døde for os, for at vi, hvad enten vi vaage eller sove, skulle leve sammen med ham. 11Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I ogsaa gøre.
Krydshenvisninger
Romerne 14:8
thi naar vi leve, leve vi for Herren, og naar vi dø, dø vi for Herren; derfor, enten vi leve, eller vi dø, ere vi Herrens.

Romerne 14:9
Dertil er jo Kristus død og bleven levende, at han skal herske baade over døde og levende.

1.Thessaloniker 4:15
Thi dette sige vi eder med Herrens Ord, at vi levende, som blive tilbage til Herrens Tilkommelse, vi skulle ingenlunde komme forud for de hensovede.

1.Thessaloniker 4:17
derefter skulle vi levende, som blive tilbage, bortrykkes tillige med dem i Skyer til at møde Herren i Luften; og saa skulle vi altid være sammen med Herren.

1.Thessaloniker 5:6
Saa lader os da ikke sove ligesom de andre, men lader os vaage og være ædrue!

2.Timotheus 2:11
Den Tale er troværdig; thi dersom vi ere døde med ham, skulle vi ogsaa leve med ham;

1.Thessaloniker 5:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden