Filipperne 2:25
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men jeg har agtet det nødvendigt at sende Epafroditus til eder, min Broder og Medarbejder og Medstrider, og eders Udsending og Tjener for min Trang,

Norsk (1930)
Og Epafroditus, min bror og medarbeider og medstrider og eders utsending og tjener til å råde bot på min trang, har jeg funnet det nødvendig å sende til eder,

Svenska (1917)
Emellertid har jag funnit det nödvändigt att sända brodern Epafroditus, min medarbetare och medkämpe, tillbaka till eder, honom som I haven skickat hit, för att å edra vägnar överlämna åt mig vad jag kunde behöva.

King James Bible
Yet I supposed it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, and companion in labour, and fellowsoldier, but your messenger, and he that ministered to my wants.

English Revised Version
But I counted it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and fellow-worker and fellow-soldier, and your messenger and minister to my need;
Bibel Viden Treasury

Epaphroditus.

Filipperne 4:18
Nu har jeg nok af alt og har Overflod; jeg har fuldt op efter ved Epafroditus at have modtaget eders Gave, en Vellugts-Duft, et velkomment Offer, velbehageligt for Gud.

my brother.

2.Korinther 2:13
da havde jeg ingen Ro i min Aand, fordi jeg ikke fandt Titus, min Broder; men jeg tog Afsked med dem og drog til Makedonien.

2.Korinther 8:22
Men sammen med dem sende vi vor Broder, hvis Iver vi ofte i mange Maader have prøvet, men som nu er langt ivrigere paa Grund af sin store Tillid til eder.

Filemon 1:1
Paulus, Kristi Jesu Fange, og Broderen Timotheus til Filemon, vor elskede og Medarbejder,

companion.

Filipperne 4:3
Ja, jeg beder ogsaa dig, min ægte Synzygus! tag dig af dem; thi de have med mig stridt i Evangeliet, tillige med Klemens og mine øvrige Medarbejdere, hvis Navne staa i Livets Bog.

1.Korinther 3:9
Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.

2.Korinther 8:23
Hvad Titus angaar, da er han min Fælle og Medarbejder hos eder, og hvad vore Brødre angaar, da ere de Menighedsudsendinge, Kristi Ære.

Kolossenserne 1:7
saaledes som I have lært af Epafras, vor elskede Medtjener som er en tro Kristi Tjener for eder,

Kolossenserne 4:11
og Jesus, som kaldes Justus, hvilke af de omskaarne ere de eneste Medarbejdere for Guds Rige, som ere blevne mig en Trøst.

1.Thessaloniker 3:2
og vi sendte Timotheus, vor Broder og Guds Tjener i Kristi Evangelium, for at styrke eder og formane eder angaaende eders Tro,

Filemon 1:1
Paulus, Kristi Jesu Fange, og Broderen Timotheus til Filemon, vor elskede og Medarbejder,

, 24

fellowsoldier.

2.Timotheus 2:3,4
Vær med til at lide ondt som en god Kristi Jesu Stridsmand.…

Filemon 1:2
og til Søsteren Appia og Arkippus, vor Medstrider, og Menigheden i dit Hus;

but.

Ordsprogene 25:13
Som kølende Sne en Dag i Høst er paalideligt Bud for dem, der sender ham; han kvæger sin Herres Sjæl.

Johannes 17:18
Ligesom du har udsendt mig til Verden, saa har ogsaa jeg udsendt dem til Verden.

2.Korinther 8:23
Hvad Titus angaar, da er han min Fælle og Medarbejder hos eder, og hvad vore Brødre angaar, da ere de Menighedsudsendinge, Kristi Ære.

Hebræerne 3:1
Derfor, hellige Brødre, delagtige i en himmelsk Kaldelse! ser hen til vor Bekendelses Udsending og Ypperstepræst, Jesus,

*Gr:

and he.

Filipperne 4:18
Nu har jeg nok af alt og har Overflod; jeg har fuldt op efter ved Epafroditus at have modtaget eders Gave, en Vellugts-Duft, et velkomment Offer, velbehageligt for Gud.

2.Korinther 11:7-9
Eller gjorde jeg Synd i at fornedre mig selv, for at I skulde ophøjes, idet jeg forkyndte eder Guds Evangelium for intet?…

Links
Filipperne 2:25 InterlinearFilipperne 2:25 FlersprogedeFilipenses 2:25 SpanskPhilippiens 2:25 FranskePhilipper 2:25 TyskFilipperne 2:25 KinesiskPhilippians 2:25 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filipperne 2
25Men jeg har agtet det nødvendigt at sende Epafroditus til eder, min Broder og Medarbejder og Medstrider, og eders Udsending og Tjener for min Trang, 26efterdi han længtes efter eder alle og var saare ængstelig, fordi I havde hørt, at han var bleven syg.…
Krydshenvisninger
Johannes 13:16
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, en Tjener er ikke større end sin Herre, ikke heller et Sendebud større end den, som har sendt ham.

Romerne 16:3
Hilser Priska og Akvila, mine Medarbejdere i Kristus Jesus,

Romerne 16:9
Hilser Urbanus, vor Medarbejder i Kristus, og Stakys, min elskede!

2.Korinther 8:23
Hvad Titus angaar, da er han min Fælle og Medarbejder hos eder, og hvad vore Brødre angaar, da ere de Menighedsudsendinge, Kristi Ære.

Filipperne 2:26
efterdi han længtes efter eder alle og var saare ængstelig, fordi I havde hørt, at han var bleven syg.

Filipperne 4:3
Ja, jeg beder ogsaa dig, min ægte Synzygus! tag dig af dem; thi de have med mig stridt i Evangeliet, tillige med Klemens og mine øvrige Medarbejdere, hvis Navne staa i Livets Bog.

Filipperne 4:18
Nu har jeg nok af alt og har Overflod; jeg har fuldt op efter ved Epafroditus at have modtaget eders Gave, en Vellugts-Duft, et velkomment Offer, velbehageligt for Gud.

Filemon 1:1
Paulus, Kristi Jesu Fange, og Broderen Timotheus til Filemon, vor elskede og Medarbejder,

Filemon 1:2
og til Søsteren Appia og Arkippus, vor Medstrider, og Menigheden i dit Hus;

Filemon 1:24
Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, mine Medarbejdere, hilse dig.

Filipperne 2:24
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden