Efeserne 6:9
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og I Herrer! gører det samme imod dem, saa I lade Trusel fare, idet I vide, at baade deres og eders Herre er i Himlene, og der er ikke Persons Anseelse hos ham.

Norsk (1930)
Og I herrer! gjør likeså mot dem, så I lar være å true, da I vet at både deres og eders Herre er i himlene, og han gjør ikke forskjell på folk.

Svenska (1917)
Och I herrar, handlen på samma sätt mot dem, och upphören att bruka hårda ord; I veten ju att i himmelen finnes den som är Herre över både dem och eder, och att hos honom icke finnes anseende till personen.

King James Bible
And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him.

English Revised Version
And, ye masters, do the same things unto them, and forbear threatening: knowing that both their Master and yours is in heaven, and there is no respect of persons with him.
Bibel Viden Treasury

ye.

3.Mosebog 19:13
Du maa intet aftvinge din Næste, du maa intet røve; Daglejerens Løn maa ikke blive hos dig Natten over.

3.Mosebog 25:39-46
Naar din Broder i dit Nabolag kommer i Trang og han maa sælge sig selv til dig, maa du ikke lade ham arbejde som Træl,…

5.Mosebog 15:11-16
Thi der vil aldrig mangle fattige i Landet; derfor byder jeg dig: Du skal villigt lukke din Haand op for din nødlidende og fattige Broder i dit Land.…

5.Mosebog 24:14,15
Du maa ikke forurette en nødlidende, fattig Daglejer, hvad enten han hører til dine Brødre eller de fremmede inden dine Porte nogetsteds i dit Land.…

Nehemias 5:5,8,9
Og vore Legemer er dog lige saa gode som vore Brødres og vore Sønner lige saa gode som deres; men vi er nødt til at give vore Sønner og Døtre hen til at blive Trælle, ja, nogle af vore Døtre er det allerede, og det stod ikke i vor Magt at hindre det, eftersom vore Marker og Vingaarde tilhører andre!«…

Job 24:10-12
Nøgne vandrer de, uden Klæder, sultne bærer de Neg;…

Job 31:13-15
Har jeg ringeagtet min Træls og min Trælkvindes Ret, naar de trættede med mig,…

Esajas 47:6
Jeg vrededes paa mit Folk, vanæred min Arv, gav dem hen i din Haand; du viste dem ingen Medynk, du lagde dit tunge Aag paa Oldingens Nakke.

Esajas 58:3-6
»Hvi faster vi, uden du ser os, spæger os, uden du ænser det?« Se, I driver Handel, naar I faster, og pisker paa Arbejdsflokken.…

Amos 8:4-7
Hør, I, som knuser de fattige, gør det af med de arme i Landet…

Malakias 3:5
Jeg nærmer mig eder til Dom og vidner i Hast mod Troldmændene, Ægteskabsbryderne, Menederne og dem, som undertrykker Daglejere, Enker og faderløse, gør fremmede Uret og ikke frygter mig, siger Hærskarers HERRE.

Kolossenserne 4:1
I Herrer! yder eders Trælle, hvad ret og billigt er, da I vide, at ogsaa I have en Herre i Himmelen.

Jakob 5:4
Se, den Løn skriger, som I have forholdt Arbejderne, der høstede eders Marker, og Høstfolkenes Raab ere komne ind for den Herre Zebaoths Øren.

the same.

Efeserne 6:5-7
I Trælle! adlyder eders Herrer efter Kødet med Frygt og Bæven i eders Hjertes Enfold som Kristus;…

Matthæus 7:12
Altsaa, alt hvad I ville, at Menneskene skulle gøre imod eder, det skulle ogsaa I gøre imod dem; thi dette er Loven og Profeterne.

Lukas 6:31
Og som I ville, at Menneskene skulle gøre imod eder, ligesaa skulle ogsaa I gøre imod dem!

Jakob 2:8,13
Ganske vist, dersom I opfylde den kongelige Lov efter Skriften: »Du skal elske din Næste som dig selv«, gøre I ret;…

forbearing.

3.Mosebog 25:43
Du maa ikke bruge din Magt over ham med Haardhed; du skal flygte din Gud.

1.Samuel 15:17
Da sagde Samuel: »Om du end ikke regner dig selv for noget, er du saa ikke Høvding for Israels Stammer, og salvede HERREN dig ikke til Konge over Israel?

Daniel 3:6,15
Og den, som ikke falder ned og tilbeder, skal øjeblikkelig kastes i den gloende Ovn.«…

Daniel 5:19,20
og for den Storheds Skyld, som han havde givet ham, frygtede og bævede alle Folk, Stammer og Tungemaal for ham; han dræbte, hvem han vilde, og lod leve, hvem han vilde; han ophøjede, hvem han vilde, og nedbøjede, hvem han vilde.…

knowing.

Salmerne 140:12
Jeg ved, at HERREN vil føre de armes Sag og skaffe de fattige Ret.

Prædikeren 5:8
Naar du ser den fattige undertrykt og Lov og Ret krænket paa din Egn, saa undre dig ikke over den Ting; thi paa den høje vogter en højere, og andre endnu højere vogter paa dem begge.

Matthæus 22:8,10
Da siger han til sine Tjenere: Brylluppet er beredt, men de budne vare det ikke værd.…

Matthæus 24:48,51
Men dersom den onde Tjener siger i sit Hjerte: Min Herre tøver,…

Lukas 12:45,46
Men dersom hin Tjener siger i sit Hjerte: »Min Herre tøver med at komme»« og saa begynder at slaa Karlene og Pigerne og at spise og drikke og beruse sig,…

Johannes 13:13
I kalde mig Mester og Herre, og I tale ret, thi jeg er det.

1.Korinther 7:22
Thi den, der er kaldet i Herren som Træl, er Herrens frigivne; ligesaa er den, der er kaldet som fri, Kristi Træl.

your Master.

1.Korinther 1:2
til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus, hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der paa ethvert Sted paakalde vor Herres Jesu Kristi, deres og vor Herres Navn:

Filipperne 2:10,11
for at i Jesu Navn hvert Knæ skal bøje sig, deres i Himmelen og paa Jorden og under Jorden,…

neither.

Apostlenes G. 10:34
Men Peter oplod Munden og sagde: »Jeg forstaar i Sandhed, at Gud ikke anser Personer;

Romerne 2:11
Thi der er ikke Persons Anseelse hos Gud.

Kolossenserne 3:25
Thi den, som gør Uret, skal faa igen, hvad Uret han gjorde, og der er ikke Persons Anseelse.

Links
Efeserne 6:9 InterlinearEfeserne 6:9 FlersprogedeEfesios 6:9 SpanskÉphésiens 6:9 FranskeEpheser 6:9 TyskEfeserne 6:9 KinesiskEphesians 6:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 6
8idet I vide, at hvad godt enhver gør, det skal han faa igen af Herren, hvad enten han er Træl eller fri. 9Og I Herrer! gører det samme imod dem, saa I lade Trusel fare, idet I vide, at baade deres og eders Herre er i Himlene, og der er ikke Persons Anseelse hos ham.
Krydshenvisninger
3.Mosebog 25:43
Du maa ikke bruge din Magt over ham med Haardhed; du skal flygte din Gud.

5.Mosebog 10:17
Thi HERREN eders Gud er Gudernes Gud og Herrernes Herre, den store, vældige, forfærdelige Gud, som ikke viser Personsanseelse eller lader sig købe,

Job 31:13
Har jeg ringeagtet min Træls og min Trælkvindes Ret, naar de trættede med mig,

Job 34:19
som ikke gør Forskel til Fordel for Fyrster ej heller foretrækker rig for ringe, thi de er alle hans Hænders Værk.

Johannes 13:13
I kalde mig Mester og Herre, og I tale ret, thi jeg er det.

Apostlenes G. 10:34
Men Peter oplod Munden og sagde: »Jeg forstaar i Sandhed, at Gud ikke anser Personer;

Kolossenserne 3:25
Thi den, som gør Uret, skal faa igen, hvad Uret han gjorde, og der er ikke Persons Anseelse.

Kolossenserne 4:1
I Herrer! yder eders Trælle, hvad ret og billigt er, da I vide, at ogsaa I have en Herre i Himmelen.

Efeserne 6:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden