1.Krønikebog 29:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Rigdom og Ære kommer fra dig, og du hersker over alt; i din Haand er Kraft og Vælde, og i din Haand staar det at gøre, hvem det skal være, stor og stærk.

Norsk (1930)
Rikdom og ære kommer fra dig, og du råder over alle ting; i din hånd er styrke og makt, og i din hånd står det å gjøre hvad som helst stort og sterkt.

Svenska (1917)
Rikedom och ära komma från dig, du råder över allt, och i din hand är kraft och makt; det står i din hand att göra vad som helst stort och starkt.

King James Bible
Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.

English Revised Version
Both riches and honour come of thee, and thou rulest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.
Bibel Viden Treasury

riches

5.Mosebog 8:18
Men kom HERREN din Gud i Hu; thi ham er det, der giver dig Kraft til at vinde dig Rigdom for at stadfæste den Pagt, han tilsvor dine Fædre, saaledes som det nu er sket.

1.Samuel 2:7,8
HERREN gør fattig, gør rig, han nedbøjer, og han ophøjer;…

Job 42:10
Og HERREN vendte Jobs Skæbne, da han gik i Forbøn for sine Venner; og HERREN gav Job alt, hvad han havde ejet, tvefold igen.

Salmerne 75:6,7
Thi hverken fra Øst eller Vest kommer Hjælp, ej heller fra Ørk eller Bjerge.…

Salmerne 113:7,8
som rejser den ringe af Støvet, løfter den fattige op af Skarnet…

Ordsprogene 1:18
de lurer paa eget Blod, lægger Baghold for eget Liv.

Ordsprogene 10:22
HERRENS Velsignelse, den gør rig, Slid og Slæb lægger intet til.

Prædikeren 5:19
og hver Gang Gud giver et Menneske Rigdom og Gods og sætter ham i Stand til at nyde det, og tage sin Del og glæde sig under sin Flid, da er det en Guds Gave;

Lukas 1:51-53
Han har øvet Vælde med sin Arm; han har adspredt dem, som ere hovmodige i deres Hjertes Tanke.…

Romerne 11:35,36
eller hvem gav ham først, saa at der skulde gives ham Gengæld derfor?…

reignest over all

Daniel 6:26
Hermed byder jeg, at man, saa vidt mit Rige strækker sig, skal frygte og bæve for Daniels Gud. Thi han er den levende Gud og bliver i Evighed; hans Rige kan ikke forgaa, og hans Herredømme er uden Ende.

power

Job 9:19
Gælder det Kæmpekraft, melder han sig! Gælder det Ret, hvo stævner ham da!

Salmerne 62:11
Een Gang talede Gud, to Gange hørte jeg det: at Magten er Guds,

Esajas 43:13
den eneste ogsaa i Fremtiden. Ingen frier af min Haand, jeg handler — hvo gør det ugjort?

Esajas 46:10
der forud forkyndte Enden, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: »Mit Raad staar fast, jeg fuldbyrder al min Vilje,«

Daniel 5:18-21
Den højeste Gud, o Konge, gav din Fader Nebukadnezar Kongedømme, Magt, Herlighed og Ære;…

Matthæus 28:18
Og Jesus traadte frem, talte til dem og sagde: »Mig er given al Magt i Himmelen og paa Jorden.

Johannes 19:11
Jesus svarede: »Du havde aldeles ingen Magt over mig, dersom den ikke var givet dig ovenfra; derfor har den, som overgav mig til dig, større Synd.«

Efeserne 3:20
Men ham, som formaar over alle Ting at gøre langt ud over det, som vi bede eller forstaa, efter den Magt, som er virksom i os,

Aabenbaring 11:17
Vi takke dig, Herre Gud almægtige, du, som er, og som var, fordi du har taget din store Magt og tiltraadt dit Kongedømme,

give strength

2.Krønikebog 16:9
Thi HERRENS Øjne skuer omkring paa hele Jorden, og han viser sig stærk til at hjælpe dem, hvis Hjerte er helt med ham. I denne Sag har du handlet som en Daare; thi fra nu af skal du altid ligge i Krig!«

Salmerne 18:31,32
Ja, hvem er Gud uden HERREN, hvem er en Klippe uden vor Gud,…

Salmerne 28:8
HERREN er Værn for sit Folk, sin Salvedes Tilflugt og Frelse.

Salmerne 29:1,11
En Salme af David. Giver HERREN, I Guds Sønner, giver HERREN Ære og Pris,…

Salmerne 68:34,35
Giv Gud Ære! Over Israel er hans Højhed, Hans Vælde i Skyerne,…

Salmerne 144:1,2
Af David. Lovet være HERREN, min Klippe, som oplærer mine hænder til Strid, mine Fingre til Krig,…

Esajas 40:29
han giver den trætte Kraft, den svage Fylde af Styrke.

Esajas 45:24
»Kun hos HERREN,« skal man sige, »er Retfærd og Styrke; til ham skal alle hans Avindsmænd komme med Skam.«

Efeserne 3:16
at han vil give eder efter sin Herligheds Rigdom mægtigt at styrkes ved hans Aand i det indvortes Menneske;

Filipperne 4:13
Alt formaar jeg i ham, som gør mig stærk.

Kolossenserne 1:11
idet I styrkes med al Styrke efter hans Herligheds Kraft til al Udholdenhed og Taalmodighed med Glæde

Links
1.Krønikebog 29:12 Interlinear1.Krønikebog 29:12 Flersprogede1 Crónicas 29:12 Spansk1 Chroniques 29:12 Franske1 Chronik 29:12 Tysk1.Krønikebog 29:12 Kinesisk1 Chronicles 29:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Krønikebog 29
11Din, HERRE, er Storheden, Magten, Æren, Glansen og Herligheden, thi alt i Himmelen og paa Jorden er dit; dit, o HERRE, er Riget, og selv løfter du dig som Hoved over alle. 12Rigdom og Ære kommer fra dig, og du hersker over alt; i din Haand er Kraft og Vælde, og i din Haand staar det at gøre, hvem det skal være, stor og stærk. 13Derfor priser vi dig nu, vor Gud, og lovsynger dit herlige Navn!…
Krydshenvisninger
Josva 4:24
for at alle Jordens Folk skal kende, at HERRENS Arm er stærk, at de maa frygte HERREN eders Gud alle Dage.«

1.Krønikebog 29:13
Derfor priser vi dig nu, vor Gud, og lovsynger dit herlige Navn!

2.Krønikebog 1:12
saa skal du faa Visdom og Indsigt; men jeg giver dig ogsaa Rigdom, Gods og Ære, saa at ingen Konge før dig har haft Mage dertil, og ingen efter dig skal have det.«

2.Krønikebog 20:6
og sagde: »HERRE, vore Fædres Gud! Er du ikke Gud i Himmelen, er det ikke dig, der hersker over alle Hedningerigerne? I din Haand er Kraft og Styrke, og mod dig kan ingen holde Stand!

2.Krønikebog 32:29
Byer byggede han sig ogsaa, og han havde Hjorde i Mængde af Hornkvæg og Smaakvæg, thi Gud gav ham saare meget Gods.

Daniel 2:20
tog til Orde og sagde: »Lovet være Guds Navn fra Evighed og til Evighed, thi ham tilhører Visdom og Styrke!

1.Krønikebog 29:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden