Filipperne 2:29
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Modtager ham altsaa i Herren med al Glæde og holder saadanne i Ære;

Norsk (1930)
Ta derfor imot ham i Herren med all glede, og hold slike i ære;

Svenska (1917)
Tagen alltså emot honom i Herren, med all glädje, och hållen sådana män i ära.

King James Bible
Receive him therefore in the Lord with all gladness; and hold such in reputation:

English Revised Version
Receive him therefore in the Lord with all joy; and hold such in honour:
Bibel Viden Treasury

Receive.

Matthæus 10:40,41
Den, som modtager eder, modtager mig; og den, som modtager mig, modtager ham, som udsendte mig.…

Lukas 9:5
Og hvor som helst de ikke modtage eder, fra den By skulle I gaa ud og endog ryste Støvet af eders Fødder til Vidnesbyrd imod dem.«

Johannes 13:20
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som modtager, hvem jeg sender, modtager mig; men den, som modtager mig, modtager ham, som har sendt mig.«

Romerne 16:2
for at I maa modtage hende i Herren, som det sømmer sig de hellige, og yde hende Bistand, i hvad som helst hun maatte trænge til eder; thi ogsaa hun har været en Hjælperske for mange og for mig selv med.

1.Korinther 16:10
Men om Timotheus kommer, da ser til, at han kan færdes hos eder uden Frygt; thi han gør Herrens Gerning, saavel som jeg.

2.Korinther 7:2
Giver os Rum; ingen have vi gjort Uret, ingen ødelagt, ingen bedraget.

Kolossenserne 4:10
Aristarkus, min Medfange, hilser eder, og Markus, Barnabas's Søskendebarn, om hvem I have faaet Befalinger — dersom han kommer til eder, da tager imod ham —

3.Johannes 1:10
Derfor vil jeg, naar jeg kommer erindre om de Gerninger, han gør, idet han bagvasker os med onde Ord; og ikke tilfreds dermed, tager han baade selv ikke Brødrene for gode, og dem, som ville det, forhindrer han deri og udstøder dem af Menigheden.

with.

Esajas 52:7
Hvor liflige er paa Bjergene Glædesbudets Fodtrin, han, som udraaber Fred, bringer gode Tidender, udraaber Frelse, som siger til Zion: »Din Gud har vist, han er Konge.«

Lukas 2:10,11
Og Engelen sagde til dem: »Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket.…

Apostlenes G. 2:46
Og idet de hver Dag vedholdende og endrægtigt kom i Helligdommen og brød Brødet hjemme, fik de deres Føde med Fryd og i Hjertets Enfold,

Apostlenes G. 8:8
Og der blev en stor Glæde i denne By.

Romerne 10:15
og hvorledes skulde de prædike, dersom de ikke bleve udsendte? Som der er skrevet: »Hvor dejlige ere deres Fødder, som forkynde godt Budskab.«

Efeserne 4:9-12
Men dette: »Han opfor,« hvad er det, uden at han ogsaa nedfor til Jordens nedre Egne.…

and.

2.Korinther 10:18
Thi ikke den, der anbefaler sig selv, staar Prøve, men den, hvem Herren anbefaler.

1.Thessaloniker 5:12
Men vi bede eder, Brødre! at I skønne paa dem, som arbejde iblandt eder og ere eders Forstandere i Herren og paaminde eder,

Hebræerne 13:17
Lyder eders Vejledere og retter eder efter dem; thi de vaage over, eders Sjæle som de, der skulle gøre Regnskab — for at de maa gøre dette med Glæde og ikke sukkende: thi dette er eder ikke gavnligt.

hold such in reputation.

Apostlenes G. 28:10
De viste os ogsaa megen Ære, og da vi sejlede bort, bragte de om Bord i Skibet, hvad vi trængte til.

1.Korinther 16:18
thi de have vederkvæget min Aand og eders. Skønner derfor paa saadanne!

1.Timotheus 5:17
De Ældste, som ere gode Forstandere, skal man holde dobbelt Ære værd, mest dem, som arbejde i Tale og Undervisning.

Links
Filipperne 2:29 InterlinearFilipperne 2:29 FlersprogedeFilipenses 2:29 SpanskPhilippiens 2:29 FranskePhilipper 2:29 TyskFilipperne 2:29 KinesiskPhilippians 2:29 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filipperne 2
28Derfor skynder jeg mig desto mere med at sende ham, for at I og jeg være mere sorgfri. 29Modtager ham altsaa i Herren med al Glæde og holder saadanne i Ære; 30thi for Kristi Gernings Skyld kom han Døden nær, idet han satte sit Liv i Vove for at udfylde Savnet af eder i eders Tjeneste imod mig.
Krydshenvisninger
Romerne 16:2
for at I maa modtage hende i Herren, som det sømmer sig de hellige, og yde hende Bistand, i hvad som helst hun maatte trænge til eder; thi ogsaa hun har været en Hjælperske for mange og for mig selv med.

1.Korinther 16:18
thi de have vederkvæget min Aand og eders. Skønner derfor paa saadanne!

Filipperne 2:28
Derfor skynder jeg mig desto mere med at sende ham, for at I og jeg være mere sorgfri.

Filipperne 2:28
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden