1.Korinther 8:9
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men ser, til, at ikke denne eders Frihed skal blive til Anstød for de skrøbelige!

Norsk (1930)
Men se til at ikke denne eders frihet blir til anstøt for de skrøpelige!

Svenska (1917)
Sen likväl till, att denna eder frihet icke till äventyrs bliver en stötesten för de svaga.

King James Bible
But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to them that are weak.

English Revised Version
But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to the weak.
Bibel Viden Treasury

take.

1.Korinther 8:10
Thi dersom nogen ser dig, som har Kundskab, sidde til Bords i et Afgudshus, vil saa ikke Samvittigheden hos den, som er skrøbelig, blive opbygget til at spise Afgudsofferkødet?

1.Korinther 10:24,29
Ingen søge sit eget, men Næstens!…

Matthæus 18:6,7,10
Men den, som forarger een af disse smaa, som tro paa mig, ham var det bedre, at der var hængt en Møllesten om hans Hals, og han var sænket i Havets Dyb.…

Lukas 17:1,2
Men han sagde til sine Disciple: »Det er umuligt, at Forargelser ikke skulde komme; men ve den, ved hvem de komme!…

Romerne 14:20,21
Nedbryd ikke Guds Værk for Mads Skyld! Vel er alt rent, men det er ondt for det Menneske, som spiser med Anstød.…

Galaterne 5:13
I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere!

1.Peter 2:16
som frie, og ikke som de, der have Friheden til Ondskabs Skjul, men som Guds Tjenere.

2.Peter 2:19
og love dem Frihed, skønt de selv ere Fordærvelsens Trælle; thi man er Træl af det, som man er overvunden af.

liberty.

1.Korinther 10:32
Værer uden Anstød baade for Jøder og Grækere og for Guds Menighed,

3.Mosebog 19:14
Du maa ikke forbande den døve eller lægge Stød for den blindes Fod, du skal frygte din Gud. Jeg er HERREN!

Esajas 57:14
Og det lyder: »Byg Vej, byg Vej og ban den, ryd Hindringer bort for mit Folk!«

Ezekiel 14:3
Menneskesøn! Disse Mænd har lukket deres Afgudsbilleder ind i deres Hjerte og stillet det, der blev dem Aarsag til Skyld, for deres Ansigt — skulde jeg lade mig raadspørge af dem?

Ezekiel 44:12
Fordi de gik dem til Haande over for deres Afgudsbilleder og saaledes blev Aarsag til Skyld for Israels Hus, derfor løfter jeg min Haand imod dem, lyder det fra den Herre HERREN, paa at de skal bære deres Misgerning.

Romerne 14:13-15,20
Derfor, lader os ikke mere dømme hverandre, men dømmer hellere dette, at man ikke maa give sin Broder Anstød eller Forargelse.…

Galaterne 5:13
I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere!

Aabenbaring 2:14
Men jeg har noget lidet imod dig, at du har nogle hos dig, som holde fast ved Bileams Lære, der lærte Balak at sætte Snare for Israels Børn, for at de skulde spise Afgudsofferkød og bedrive Utugt.

weak.

1.Korinther 8:12
Men naar I saaledes Synde imod Brødrene og saare deres skrøbelige Samvittighed, Synde I imod Kristus.

1.Korinther 9:22
Jeg er bleven skrøbelig for de skrøbelige, for at jeg kunde vinde de skrøbelige; jeg er bleven alt for alle, for at jeg i ethvert Fald kunde frelse nogle.

Esajas 35:3
Styrk de slappe Hænder, lad de vaklende Knæ blive faste,

Romerne 14:1,2
Men tager eder af den, som er skrøbelig i Troen, og dømmer ikke hans Meninger!…

Romerne 15:1
Men vi, som ere stærke, bør bære de svages Skrøbeligheder og ikke være os selv til Behag.

2.Korinther 11:21
Med Skamfuldhed siger jeg det, efterdi vi have været svage; men hvad end nogen trodser paa (jeg taler i Daarskab), derpaa trodser ogsaa jeg.

Links
1.Korinther 8:9 Interlinear1.Korinther 8:9 Flersprogede1 Corintios 8:9 Spansk1 Corinthiens 8:9 Franske1 Korinther 8:9 Tysk1.Korinther 8:9 Kinesisk1 Corinthians 8:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 8
8Men Mad skal ikke bestemme vor Stilling over for Gud; hverken have vi Fortrin, om vi spise, eller staa tilbage, om vi ikke spise. 9Men ser, til, at ikke denne eders Frihed skal blive til Anstød for de skrøbelige! 10Thi dersom nogen ser dig, som har Kundskab, sidde til Bords i et Afgudshus, vil saa ikke Samvittigheden hos den, som er skrøbelig, blive opbygget til at spise Afgudsofferkødet?…
Krydshenvisninger
Romerne 14:1
Men tager eder af den, som er skrøbelig i Troen, og dømmer ikke hans Meninger!

Romerne 14:2
En har Tro til at spise alt; men den skrøbelige spiser kun Urter.

Romerne 14:13
Derfor, lader os ikke mere dømme hverandre, men dømmer hellere dette, at man ikke maa give sin Broder Anstød eller Forargelse.

Romerne 14:20
Nedbryd ikke Guds Værk for Mads Skyld! Vel er alt rent, men det er ondt for det Menneske, som spiser med Anstød.

Romerne 14:21
Det er rigtigt ikke at spise Kød eller at drikke Vin eller at gøre noget, hvoraf din Broder tager Anstød.

1.Korinther 8:10
Thi dersom nogen ser dig, som har Kundskab, sidde til Bords i et Afgudshus, vil saa ikke Samvittigheden hos den, som er skrøbelig, blive opbygget til at spise Afgudsofferkødet?

1.Korinther 10:28
Men dersom nogen siger til eder: »Dette er Offerkød,« da lad være at spise for hans Skyld, som gav det til Kende, og for Samvittighedens Skyld.

2.Korinther 6:3
og vi give ikke i nogen Ting noget Anstød, for at Tjenesten ikke skal blive lastet;

2.Korinther 11:29
Hvem er skrøbelig, uden at ogsaa jeg er det? hvem bliver forarget, uden at det brænder i mig?

Galaterne 5:13
I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere!

Kolossenserne 2:8
Ser til, at der ikke skal være nogen, som gør eder til Bytte ved den verdslige Visdom og tomt Bedrag efter Menneskers Overlevering, efter Verdens Børnelærdom og ikke efter Kristus;

1.Korinther 8:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden