Salmerne 146
Dansk (1917 / 1931)
1Halleluja! Pris HERREN, min Sjæl!

2Jeg vil prise HERREN hele mit Liv, lovsynge min Gud, saa længe jeg lever.

3Sæt ikke eders Lid til Fyrster, til et Menneskebarn, der ikke kan hjælpe!

4Hans Aand gaar bort, han bliver til Jord igen, hans Raad er bristet samme Dag.

5Salig den, hvis Hjælp er Jakobs Gud, hvis Haab staar til HERREN hans Gud,

6som skabte Himmel og Jord, Havet og alt, hvad de rummer, som evigt bevarer sin Trofasthed

7og skaffer de undertrykte Ret, som giver de sultne Brød! HERREN løser de fangne,

8HERREN aabner de blindes Øjne, HERREN rejser de bøjede, HERREN elsker de retfærdige,

9HERREN vogter de fremmede, opholder faderløse og Enker, men gudløses Vej gør han kroget.

10HERREN er Konge for evigt, din Gud, o Zion, fra Slægt til Slægt. Halleluja!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 145
Top of Page
Top of Page