Salmerne 111
Dansk (1917 / 1931)
1Halleluja! jeg takker HERREN af hele mit Hjerte i Oprigtiges Kreds og Menighed!

2Store er HERRENS Gerninger, gennemtænkte til Bunds.

3Hans Værk er Højhed og Herlighed, hans Retfærd bliver til evig Tid.

4Han har sørget for, at hans Undere mindes, naadig og barmhjertig er HERREN.

5Dem, der frygter ham, giver han Føde, han kommer for evigt sin Pagt i Hu.

6Han viste sit Folk sine vældige Gerninger, da han gav dem Folkenes Eje.

7Hans Hænders Værk er Sandhed og Ret, man kan lide paa alle hans Bud;

8de staar i al Evighed fast, udført i Sandhed og Retsind.

9Han sendte sit Folk Udløsning, stifted sin Pagt for evigt. Helligt og frygteligt er hans Navn.

10HERRENS Frygt er Visdoms Begyndelse; forstandig er hver, som øver den. Evigt varer hans Pris!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 110
Top of Page
Top of Page