Salmerne 111
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Halleluja! jeg takker HERREN af hele mit Hjerte i Oprigtiges Kreds og Menighed!1Halleluja! Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte i de opriktiges råd og i menigheten. 1Halleluja! Jag vill tacka HERREN av allt hjärta i de rättsinnigas råd och församling.
2Store er HERRENS Gerninger, gennemtænkte til Bunds.2Store er Herrens gjerninger, søkt av alle dem som har lyst til dem. 2Stora äro HERRENS verk, de begrundas av alla som hava sin lust i dem.
3Hans Værk er Højhed og Herlighed, hans Retfærd bliver til evig Tid.3Høihet og herlighet er hans gjerning, og hans rettferdighet står fast evindelig. 3Majestät och härlighet är vad han gör, och hans rättfärdighet förbliver evinnerligen.
4Han har sørget for, at hans Undere mindes, naadig og barmhjertig er HERREN.4Han har sørget for at hans undergjerninger ihukommes; Herren er nådig og barmhjertig. 4Han har så gjort, att hans under äro i åminnelse; nådig och barmhärtig är HERREN.
DANNORSVE
5Dem, der frygter ham, giver han Føde, han kommer for evigt sin Pagt i Hu.5Han har gitt dem føde som frykter ham; han kommer sin pakt i hu evindelig. 5Han giver mat åt dem som frukta honom, han tänker evinnerligen på sitt förbund.
6Han viste sit Folk sine vældige Gerninger, da han gav dem Folkenes Eje.6Han har kunngjort sine gjerningers kraft for sitt folk idet han har gitt dem hedningers arv. 6Sina gärningars kraft har han gjort kunnig för sitt folk, i det han gav dem hedningarnas arvedel.
7Hans Hænders Værk er Sandhed og Ret, man kan lide paa alle hans Bud;7Hans henders gjerninger er sannhet og rett, alle hans bud er trofaste; 7Hans händers verk äro trofasthet och rätt, oryggliga äro alla hans ordningar.
8de staar i al Evighed fast, udført i Sandhed og Retsind.8de er grunnfestet for all tid, for evighet, de er gjort i sannhet og rettvishet. 8De stå fasta för alltid och för evigt, de fullbordas med trofasthet och rättvisa.
9Han sendte sit Folk Udløsning, stifted sin Pagt for evigt. Helligt og frygteligt er hans Navn.9Han har sendt sitt folk forløsning, han har fastsatt sin pakt for evig tid; hans navn er hellig og forferdelig. 9Han har sänt sitt folk förlossning, han har stadgat sitt förbund för evig tid; heligt och fruktansvärt är hans namn.
10HERRENS Frygt er Visdoms Begyndelse; forstandig er hver, som øver den. Evigt varer hans Pris!10Å frykte Herren er begynnelsen til visdom; god forstand har alle de som gjør derefter. Hans pris varer til evig tid. 10HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 110
Top of Page
Top of Page