Salmerne 1:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Han er som et Træ, der, plantet ved Bække, bærer sin Frugt til rette Tid, og Bladene visner ikke: Alt, hvad han gør, faar han Lykke til.

Norsk (1930)
Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.

Svenska (1917)
Han är såsom ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv icke vissna; och allt vad han gör, det lyckas väl.

King James Bible
And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.

English Revised Version
And he shall be like a tree planted by the streams of water, that bringeth forth its fruit in its season, whose leaf also doth not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.
Bibel Viden Treasury

tree

Job 14:9
lugter det Vand, faar det nye Skud, skyder Grene som nyplantet Træ;

Esajas 44:4
de skal spire som Græs mellem Vande, som Pile ved Bækkenes Løb.

Jeremias 17:8
Han bliver som et Træ, der er plantet ved Vand og strækker sine Rødder til Bækken, ej ængstes, naar Heden kommer, hvis Løv er frodiggrønt, som ej ængstes i Tørkens Aar eller ophører med at bære Frugt.

Ezekiel 17:8
Paa en frugtbar Mark ved rigeligt Vand var den plantet for at skyde Grene, bære Frugt og blive en herlig Vinstok.

Ezekiel 19:10
Din Moder var en Vinstok i Vingaarden, plantet ved Vand, frugtbar og rig paa Grene ved rigelig Væde.

Ezekiel 47:12
Paa begge Flodens Bredder skal der vokse alle Haande Frugttræer, hvis Blade ikke falder af, og hvis Frugter aldrig faar Ende; hver Maaned bærer de nye Frugter; thi dens Vand udspringer i Helligdommen. Frugterne skal tjene til Føde og Bladene til Lægedom.«

Aabenbaring 22:2
Midt i dens Gade og paa begge Sider af Floden voksede Livets Træ, som bar tolv Gange Frugt og gav hver Maaned sin Frugt; og Bladene af Træet tjente til Lægedom for Folkeslagene.

bringeth

Salmerne 92:14
selv graanende bærer de Frugt, er friske og fulde af Saft

Matthæus 21:34,41
Men da Frugttiden nærmede sig, sendte han sine Tjenere til Vingaardsmændene for at faa dens Frugter.…

shall not

Esajas 27:11
Naar Grenene er tørre, kommer Kvinderne og bryder dem af for at tænde Baal. Thi det er et Folk uden Indsigt; derfor kan dets Skaber ikke forbarme sig, dets Ophav ikke være det naadig.

Matthæus 13:6
Men da Solen kom op, blev det svedet af, og fordi det ikke havde Rod, visnede det.

Matthæus 21:19
Og han saa et Figentræ ved Vejen og gik hen til det, og han fandt intet derpaa uden Blade alene. Og han siger til det: »Aldrig i Evighed skal der vokse Frugt mere paa dig!« Og Figentræet visnede straks.

Johannes 15:6
Om nogen ikke bliver i mig, han bliver udkastet som en Gren og visner; man sanker dem og kaster dem i Ilden, og de brændes.

Judas 1:12
Disse ere Skærene ved eders Kærlighedsmaaltider, fordi de uden Undseelse fraadse med og pleje sig selv; de ere vandløse Skyer, som drives forbi af Vinden; bladløse Træer uden Frugt, to Gange døde, oprykkede med Rode;

wither.

Salmerne 128:2
Dit Arbejdes Frugt skal du nyde, salig er du, det gaar dig vel!

Salmerne 129:8
Folk, som gaar forbi, siger ikke: »HERRENS Velsignelse over eder! Vi velsigner eder i HERRENS Navn!«

1.Mosebog 39:3,23
og hans Herre saa, at HERREN var med ham, og at HERREN lod alt, hvad han foretog sig, lykkes for ham.…

Josva 1:7,8
Vær kun helt frimodig og stærk, saa du omhyggeligt handler efter hele den Lov, min Tjener Moses paalagde dig, vig ikke derfra til højre eller venstre, for at du maa have Lykken med dig i alt, hvad du tager dig for.…

1.Krønikebog 22:11
Saa være da HERREN med dig, min Søn, at du maa faa Lykke til at bygge HERREN din Guds Hus, saaledes som han har forjættet om dig.

2.Krønikebog 31:21
Alt, hvad han tog fat paa vedrørende Tjenesten i Guds Hus eller Loven eller Budet for saaledes at søge sin Gud, det gjorde han af hele sit Hjerte, og det lykkedes for ham.

2.Krønikebog 32:23
Og mange bragte Gaver til Jerusalem til HERREN og kostbare Ting til Kong Ezekias af Juda, saa han siden blev højt anset blandt alle Hedningefolk.

Esajas 3:10
Salige de retfærdige, dem gaar det godt, deres Gerningers Frugt skal de nyde;

Links
Salmerne 1:3 InterlinearSalmerne 1:3 FlersprogedeSalmos 1:3 SpanskPsaume 1:3 FranskePsalm 1:3 TyskSalmerne 1:3 KinesiskPsalm 1:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 1
2men har Lyst til HERRENS Lov, og som grunder paa hans Lov baade Dag og Nat. 3Han er som et Træ, der, plantet ved Bække, bærer sin Frugt til rette Tid, og Bladene visner ikke: Alt, hvad han gør, faar han Lykke til. 4De gudløse derimod er som Avner, Vinden bortvejrer.…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 39:2
Men HERREN var med Josef, saa Lykken fulgte ham. Han var i sin Herre Ægypterens Hus;

1.Mosebog 39:3
og hans Herre saa, at HERREN var med ham, og at HERREN lod alt, hvad han foretog sig, lykkes for ham.

4.Mosebog 24:6
Som Dale, der strækker sig vidt, som Haver langs med en Flod, som Aloetræer, HERREN har plantet, som Cedre ved Vandets Bred.

Salmerne 92:12
De retfærdige grønnes som Palmen, vokser som Libanons Ceder;

Salmerne 106:5
at vi maa se dine Udvalgtes Lykke, glæde os ved dit Folks Glæde og med din Arvelod prise vor Lykke!

Salmerne 128:2
Dit Arbejdes Frugt skal du nyde, salig er du, det gaar dig vel!

Ordsprogene 3:33
i den gudløses Hus er HERRENS Forbandelse, men retfærdiges Bolig velsigner han.

Ordsprogene 11:28
Hvo der stoler paa sin Rigdom, falder, retfærdige grønnes som Løv.

Jeremias 17:8
Han bliver som et Træ, der er plantet ved Vand og strækker sine Rødder til Bækken, ej ængstes, naar Heden kommer, hvis Løv er frodiggrønt, som ej ængstes i Tørkens Aar eller ophører med at bære Frugt.

Ezekiel 19:10
Din Moder var en Vinstok i Vingaarden, plantet ved Vand, frugtbar og rig paa Grene ved rigelig Væde.

Ezekiel 31:5
Derfor blev den større af Vækst end hvert Træ paa Marken; mange blev dens Kviste og Grenene lange af megen Væde.

Ezekiel 47:12
Paa begge Flodens Bredder skal der vokse alle Haande Frugttræer, hvis Blade ikke falder af, og hvis Frugter aldrig faar Ende; hver Maaned bærer de nye Frugter; thi dens Vand udspringer i Helligdommen. Frugterne skal tjene til Føde og Bladene til Lægedom.«

Salmerne 1:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden