Esajas 65:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jeg udbredte Dagen lang Hænderne til et genstridigt Folk, der vandrer en Vej, som er ond, en Vej efter egne Tanker,

Norsk (1930)
Jeg bredte ut mine hender hele dagen til et gjenstridig folk, som går på den vei som ikke er god, efter sine egne tanker,

Svenska (1917)
Hela dagen har jag uträckt mina händer till ett gensträvigt folk som vandrar på den väg som icke är god, i det att de följa sina egna tankar --

King James Bible
I have spread out my hands all the day unto a rebellious people, which walketh in a way that was not good, after their own thoughts;

English Revised Version
I have spread out my hands all the day unto a rebellious people, which walketh in a way that is not good, after their own thoughts;
Bibel Viden Treasury

spread

Ordsprogene 1:24
Fordi jeg raabte og I stod imod, jeg vinked og ingen ænsed det,

Matthæus 23:37
Jerusalem! Jerusalem! som ihjelslaar Profeterne og stener dem, som ere sendte til dig, hvor ofte vilde jeg samle dine Børn, ligesom en Høne samler sine Kyllinger under Vingerne! Og I vilde ikke.

Lukas 13:34
Jerusalem! Jerusalem! som ihjelslaar Profeterne og stener dem, som ere sendte til dig! hvor ofte vilde jeg samle dine Børn, ligesom en Høne samler sine Kyllinger under Vingerne! Og I vilde ikke.

Lukas 19:41,42
Og da han kom nær til og saa Staden, græd han over den og sagde:…

Romerne 10:21
Men om Israel siger han: »Den hele Dag udstrakte jeg mine Hænder imod et ulydigt og genstridigt Folk.«

a rebellious

Esajas 1:2
Hør, I Himle, lyt, du Jord, thi HERREN taler: Børn har jeg opfødt og fostret, men de forbrød sig imod mig.

Esajas 63:10
Men de stred imod og bedrøved hans hellige Aand; saa blev han deres Fjende, han kæmped imod dem.

5.Mosebog 9:7
Kom i Hu, glem ikke, hvorledes du fortørnede HERREN din Gud i Ørkenen! Lige fra den Dag I drog ud af Ægypten, og til I kom til Stedet her, har I været genstridige mod HERREN.

5.Mosebog 31:27
thi jeg keder din Genstridighed og Halsstarrighed. Se, endnu i mit levende Live har I været genstridige mod HERREN, hvor meget mere da ikke, naar jeg er død!

Jeremias 5:23
Dette Folk har et trodsigt og genstridigt Hjerte, de faldt fra og gik bort.

Ezekiel 2:3-7
Han sagde: »Menneskesøn! Jeg sender dig til Israeliterne, de genstridige, der har sat sig op imod mig; de og deres Fædre har forbrudt sig imod mig til den Dag i Dag.…

Apostlenes G. 7:51,52
I haarde Halse og uomskaarne paa Hjerter og Øren! I staa altid den Helligaand imod; som eders Fædre, saaledes ogsaa I.…

1.Thessaloniker 2:15,16
der baade ihjelsloge den Herre Jesus og Profeterne og udjoge os og ikke behage Gud og staa alle Mennesker imod,…

which

Esajas 59:7,8
deres Fødder haster til ondt, til at udgyde skyldfrit Blod; deres Tanker er Ulykkestanker; hvor de færdes, er Vold og Vaade;…

Salmerne 36:4
paa sit Leje udtænker han Uret, han træder en Vej, som ikke er god; det onde afskyr han ikke.

Ordsprogene 16:29
Voldsmand lokker sin Næste og fører ham en Vej, der ikke er god.

after

Esajas 55:7
Den gudløse forlade sin Vej, Urettens Mand sine Tanker og vende sig til HERREN, at han maa forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade.

1.Mosebog 6:5
Men HERREN saa, at Menneskenes, Ondskab tog til paa Jorden, og at deres Hjerters Higen og Tragten kun var ond Dagen lang.

4.Mosebog 15:39
Det skal tjene eder til Tegn, saa at I, hver Gang I ser dem, skal komme alle HERRENS Bud i Hu og handle efter dem og ikke lade eder vildlede af eders Hjerter eller Øjne, af hvilke I lader eder forlede til Bolen —

5.Mosebog 29:19
saa at han, naar han hører dette Edsforbunds Ord, i sit Hjerte lover sig selv alt godt og tænker: »Det skal nok gaa mig vel, selv om jeg vandrer med genstridigt Hjerte!« Thi saa vil han ødelægge baade frodigt og tørt.

Salmerne 81:12
Da lod jeg dem fare i deres Stivsind, de vandrede efter deres egne Raad.

Jeremias 3:17
Paa hin Tid skal man kalde Jerusalem HERRENS Trone, og der, til HERRENS Navn i Jerusalem, skal alle Folk strømme sammen, og de skal ikke mere følge deres onde Hjertes Stivsind.

Jeremias 4:14
Rens dit Hjerte for ondt, Jerusalem, at du maa frelses! Hvor længe skal dit Indre huse de syndige Tanker?

Jeremias 7:24
Men de hørte ikke og laante ikke Øre; de fulgte deres onde Hjertes Stivsind og gik tilbage, ikke fremad.

Matthæus 12:33,34
Lader enten Træet være godt og dets Frugt god; eller lader Træet være raaddent, og dets Frugt raadden; thi Træet kendes paa Frugten.…

Matthæus 15:19
Thi ud fra Hjertet kommer der onde Tanker, Mord, Hor, Utugt, Tyverier, falske Vidnesbyrd, Forhaanelser.

Romerne 2:5
Men efter din Haardhed og dit ubodfærdige Hjerte samler du dig selv Vrede paa Vredens og Guds retfærdige Doms Aabenbarelses Dag,

Jakob 1:14,15
men enhver fristes, naar han drages og lokkes af sin egen Begæring;…

Links
Esajas 65:2 InterlinearEsajas 65:2 FlersprogedeIsaías 65:2 SpanskÉsaïe 65:2 FranskeJesaja 65:2 TyskEsajas 65:2 KinesiskIsaiah 65:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esajas 65
1Jeg havde Svar til dem, som ej spurgte, var at finde for dem, som ej søgte; jeg sagde: »Se her, her er jeg!« til et Folk, der ej paakaldte mig. 2Jeg udbredte Dagen lang Hænderne til et genstridigt Folk, der vandrer en Vej, som er ond, en Vej efter egne Tanker, 3et Folk, som uden Ophør krænker mig op i mit Aasyn, som slagter Ofre i Haver, lader Offerild lue paa Teglsten,…
Krydshenvisninger
Romerne 10:21
Men om Israel siger han: »Den hele Dag udstrakte jeg mine Hænder imod et ulydigt og genstridigt Folk.«

Salmerne 36:4
paa sit Leje udtænker han Uret, han træder en Vej, som ikke er god; det onde afskyr han ikke.

Salmerne 81:11
Men mit Folk vilde ikke høre min Røst, Israel lød mig ikke.

Salmerne 81:12
Da lod jeg dem fare i deres Stivsind, de vandrede efter deres egne Raad.

Ordsprogene 1:24
Fordi jeg raabte og I stod imod, jeg vinked og ingen ænsed det,

Esajas 1:2
Hør, I Himle, lyt, du Jord, thi HERREN taler: Børn har jeg opfødt og fostret, men de forbrød sig imod mig.

Esajas 1:23
Tøjlesløse er dine Førere, Venner med Tyve; Gaver elsker de alle, jager efter Stikpenge, skaffer ej faderløse Ret og tager sig ikke af Enkens Sag.

Esajas 30:1
Ve de genstridige Børn — saa lyder det fra HERREN — som fuldbyrder Raad, der ej er fra mig, slutter Forbund, uden min Aand er med, for at dynge Synd paa Synd,

Esajas 30:9
Thi det er et stivsindet Folk, svigefulde Børn, Børn, der ikke vil høre HERRENS Lov,

Esajas 55:8
Thi mine Tanker er ej eders, og eders Veje ej mine, lyder det fra HERREN;

Esajas 59:7
deres Fødder haster til ondt, til at udgyde skyldfrit Blod; deres Tanker er Ulykkestanker; hvor de færdes, er Vold og Vaade;

Esajas 66:3
Den, som slagter Okse, er en Manddraber, den, som ofrer Lam, er en Hundemorder, den, som ofrer Afgrøde, frembærer Svineblod, den, som brænder Røgelse, hylder en Afgud. Som de valgte deres egne Veje og ynder deres væmmelige Guder,

Esajas 66:18
Jeg kommer for at samle alle Folk og Tungemaal, og de skal komme og se min Herlighed.

Esajas 65:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden