Salmerne 36:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
paa sit Leje udtænker han Uret, han træder en Vej, som ikke er god; det onde afskyr han ikke.

Norsk (1930)
Han optenker urett på sitt leie, han stiller sig på en vei som ikke er god; det onde hater han ikke.

Svenska (1917)
Fördärv tänker han ut på sitt läger, han träder på den väg som icke är god; han skyr icke för något ont.

King James Bible
He deviseth mischief upon his bed; he setteth himself in a way that is not good; he abhorreth not evil.

English Revised Version
He deviseth iniquity upon his bed; he setteth himself in a way that is not good; he abhorreth not evil.
Bibel Viden Treasury

deviseth

Salmerne 38:12
de, der vil mig til Livs, sætter Snarer, og de, der vil mig ondt, lægger Raad om Fordærv, de tænker Dagen igennem paa Svig.

1.Samuel 19:11
Om Natten sendte Saul Folk til Davids Hus for at passe paa ham og dræbe ham om Morgenen. Men Davids Hustru Mikal røbede ham det og sagde: »Hvis du ikke redder dit Liv i Nat, er du dødsens i Morgen!«

Ester 5:14
Da sagde hans Hustru Zeresj og alle hans Venner til ham: »Lad en Galge rejse, halvtredsindstyve Alen høj, og bed i Morgen tidlig Kongen om, at Mordokaj maa blive hængt i den; saa kan du gaa glad til Gæstebudet med Kongen.« Det vandt Hamans Bifald, og han lod Galgen rejse.

Ester 6:4
Saa spurgte Kongen: Hvem er ude i Gaarden? Haman var netop kommet ind i den ydre Gaard til Kongens Palads for at bede Kongen om, at Mordokaj maatte blive hængt i den Galge, han havde rejst til ham.

Ordsprogene 4:16
thi de sover ikke, naar de ikke har syndet, og Søvnen flyr dem, naar de ej har bragt Fald.

Hoseas 7:6,7
thi lumskelig nærmed de sig. Hjertet er som en Ovn; deres Vrede sover om Natten, men brænder i Lue ved Gry.…

Mika 2:1
Ve dem, der paa Lejet udtænker Uret og Udaad, og sætter det i Værk, naar det dages, da det staar i deres Magt.

Matthæus 27:1
Men da det var blevet Morgen, holdt alle Ypperstepræsterne og Folkets Ældste Raad imod Jesus for at aflive ham.

Apostlenes G. 23:12
Men da det var blevet Dag, sloge Jøderne sig sammen og forpligtede sig under Forbandelser til hverken at spise eller drikke, førend de havde slaaet Paulus ihjel.

mischief.

Ordsprogene 24:23
Ogsaa følgende Ordsprog er af vise Mænd. Partiskhed i Retten er ilde.

Esajas 65:2
Jeg udbredte Dagen lang Hænderne til et genstridigt Folk, der vandrer en Vej, som er ond, en Vej efter egne Tanker,

Jeremias 6:16
Saa siger HERREN: Staa ved Vejene og se efter, spørg efter de gamle Stier, hvor Vejen er til alt godt, og gaa paa den; saa finder I Hvile for eders Sjæle. Men de svarede: »Det vil vi ikke.«

Jeremias 8:6
Jeg lytter, hører nøje efter: de taler ej Sandhed, ingen angrer sin Ondskab og siger: »Hvad gjorde jeg!« Hver styrter frem i sit Løb, som Hest stormer frem i Strid.

Jeremias 9:2-9
Ak, fandt jeg i Ørkenen et Herberg for Vandringsmænd. Saa drog jeg bort fra mit Folk og gik fra dem. Thi Horkarle er de alle, en svigefuld Bande;…

Mika 6:8
Det er sagt dig, o Menneske, hvad der er godt, og hvad HERREN kræver af dig: hvad andet end at øve Ret, gerne vise Kærlighed og vandre ydmygt med din Gud.

abhorreth

Salmerne 97:10
I, som elsker HERREN, had det onde! Han vogter sine frommes Sjæle og frier dem af de gudløses Haand;

Job 15:16
hvad da den stygge, den onde, Manden, der drikker Uret som Vand!

Amos 5:15
Had det onde og elsk det gode, hold Retten i Hævd i Porten! Maaske vil da HERREN, Hærskarers Gud, være naadig mod Josefs Rest.

Romerne 1:32
— hvilke jo, skønt de erkende Guds retfærdige Dom, at de, der øve saadanne Ting, fortjene Døden, dog ikke alene gøre det, men ogsaa give dem, som øve det, deres Bifald.

Romerne 12:9
Kærligheden være uskrømtet; afskyer det onde, holder eder til det gode;

Aabenbaring 2:2
Jeg kender dine Gerninger og dit Arbejde og din Udholdenhed, og at du ikke kan fordrage de onde; og du prøvede dem, som kalde sig selv Apostle og ikke ere det, og du har fundet, at de ere Løgnere;

Links
Salmerne 36:4 InterlinearSalmerne 36:4 FlersprogedeSalmos 36:4 SpanskPsaume 36:4 FranskePsalm 36:4 TyskSalmerne 36:4 KinesiskPsalm 36:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 36
3Hans Munds Ord er Uret og Svig, han har ophørt at handle klogt og godt; 4paa sit Leje udtænker han Uret, han træder en Vej, som ikke er god; det onde afskyr han ikke. 5HERRE, din Miskundhed rækker til Himlen, din Trofasthed naar til Skyerne,…
Krydshenvisninger
Romerne 12:9
Kærligheden være uskrømtet; afskyer det onde, holder eder til det gode;

Salmerne 52:3
du foretrækker ondt for godt, Løgn for sanddru Tale. — Sela.

Salmerne 140:2
der pønser paa ondt i Hjertet og daglig ægger til Strid.

Ordsprogene 4:16
thi de sover ikke, naar de ikke har syndet, og Søvnen flyr dem, naar de ej har bragt Fald.

Ordsprogene 14:22
De, som virker ondt, farer visselig vild; de, som virker godt, finder Naade og Trofasthed.

Esajas 65:2
Jeg udbredte Dagen lang Hænderne til et genstridigt Folk, der vandrer en Vej, som er ond, en Vej efter egne Tanker,

Ezekiel 38:10
Saa siger den Herre HERREN: Paa hin Dag skal en Tanke stige op i dit Hjerte, og du skal oplægge onde Raad

Mika 2:1
Ve dem, der paa Lejet udtænker Uret og Udaad, og sætter det i Værk, naar det dages, da det staar i deres Magt.

Salmerne 36:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden