Esajas 3:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
ve den gudløse, ham gaar det ilde; han faar, som hans Hænder har gjort.

Norsk (1930)
Ve den ugudelige! Ham går det ille; for det hans hender har gjort, skal gjøres mot ham selv.

Svenska (1917)
Men ve över den ogudaktige! Honom skall det gå illa, ty efter hans gärningar skall hans vedergällning bliva.

King James Bible
Woe unto the wicked! it shall be ill with him: for the reward of his hands shall be given him.

English Revised Version
Woe unto the wicked! it shall be ill with him: for the reward of his hands shall be given him.
Bibel Viden Treasury

woe

Esajas 48:22
De gudløse har ingen Fred, siger HERREN.

Esajas 57:20,21
Men de gudløse er som det oprørte Hav, der ikke kan komme til Ro, hvis Bølger opskyller Mudder og Dynd.…

Esajas 65:13-15,20
Derfor, saa siger den Herre HERREN: Se, mine Tjenere skal spise, men I skal sulte, se, mine Tjenere skal drikke, men I skal tørste, se, mine Tjenere skal glædes, men I skal beskæmmes,…

Salmerne 1:3-5
Han er som et Træ, der, plantet ved Bække, bærer sin Frugt til rette Tid, og Bladene visner ikke: Alt, hvad han gør, faar han Lykke til.…

Salmerne 11:5,6
retfærdige og gudløse ransager HERREN; dem, der elsker Uret, hader hans Sjæl;…

Prædikeren 8:13
og at det ikke skal gaa de gudløse godt, og at deres Levetid ikke skal længes som Skyggen, fordi de ikke frygter for Guds Aasyn.

for the reward

Salmerne 28:4
Løn dem for deres Idræt og onde Gerninger; løn dem for deres Hænders Værk, gengæld dem efter Fortjeneste!

Salmerne 62:12
Og Miskundhed er hos dig, o Herre. Thi enhver gengælder du efter hans Gerning.

Ordsprogene 1:31
Frugt af deres Færd skal de nyde og mættes med egne Raad;

2.Korinther 5:10
Thi vi skulle alle aabenbares for Kristi Domstol, for at hver kan faa igen, hvad der ved Legemet er gjort, efter det, som han har øvet, enten godt eller ondt.

Jakob 2:13
Thi Dommen er ubarmhjertig imod den, som ikke har øvet Barmhjertighed; Barmhjertighed træder frimodigt op imod Dommen.

given him.

Salmerne 120:3,4
Der ramme dig dette og hint, du falske Tunge!…

Links
Esajas 3:11 InterlinearEsajas 3:11 FlersprogedeIsaías 3:11 SpanskÉsaïe 3:11 FranskeJesaja 3:11 TyskEsajas 3:11 KinesiskIsaiah 3:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esajas 3
10Salige de retfærdige, dem gaar det godt, deres Gerningers Frugt skal de nyde; 11ve den gudløse, ham gaar det ilde; han faar, som hans Hænder har gjort. 12Mit Folk har en Dreng ved Styret, og over det hersker Kvinder. Dine Ledere, mit Folk, leder vild, gør Vejen, du vandrer, vildsom.…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 18:25
Det være langt fra dig at handle saaledes: at ihjelslaa retfærdige sammen med gudløse, saa de retfærdige faar samme Skæbne som de gudløse — det være langt fra dig! Skulde den, der dømmer hele Jorden, ikke selv øve Ret?«

5.Mosebog 28:15
Men hvis du ikke adlyder HERREN din Guds Røst og omhyggeligt handler efter alle hans Bud og Anordninger, som jeg i Dag paalægger dig, saa skal alle disse Forbandelser komme over dig og naa dig:

2.Krønikebog 6:23
saa høre du det i Himmelen og gøre det og dømme dine Tjenere imellem, saa du gengælder den skyldige og lader hans Gerning komme over hans Hoved og frikender den uskyldige og gør med ham efter hans Uskyld.

Job 10:15
I Fald jeg forbrød mig, da ve mig! Var jeg retfærdig, jeg skulde dog ikke løfte mit Hoved, men mættes med Skændsel, kvæges med Nød.

Ordsprogene 1:31
Frugt af deres Færd skal de nyde og mættes med egne Raad;

Ordsprogene 12:14
Af sin Munds Frugt mættes en Mand med godt, et Menneske faar, som hans Hænder har øvet.

Prædikeren 8:13
og at det ikke skal gaa de gudløse godt, og at deres Levetid ikke skal længes som Skyggen, fordi de ikke frygter for Guds Aasyn.

Esajas 13:11
Jeg hjemsøger Jorden for dens Ondskab, de gudløse for deres Brøde, gør Ende paa frækkes Overmod, bøjer Voldsmænds Hovmod.

Esajas 57:20
Men de gudløse er som det oprørte Hav, der ikke kan komme til Ro, hvis Bølger opskyller Mudder og Dynd.

Esajas 65:6
se, det staar skrevet for mit Aasyn, jeg tier ej, før jeg faar betalt det, betalt dem i deres Brystfold

Esajas 65:7
deres egen og Fædrenes Brøde, begge med hinanden, siger HERREN, de, som tændte Offerild paa Bjergene og viste mig Haan paa Højene; deres Løn vil jeg tilmaale dem, betale dem i deres Brystfold.

Esajas 65:20
Der skal ikke være Børn, der dør som spæde, eller Olding, som ikke naar sine Dages Tal; thi den yngste, som dør, er hundred Aar, og forbandet er den, som ej naar de hundred.

Jeremias 21:14
Efter eders Gerningers Frugt hjemsøger jeg jer, lyder det fra HERREN; jeg sætter Ild paa dens Skov, den fortærer alt deromkring.

Jeremias 31:30
Nej, enhver skal dø for sin egen Brøde; enhver, der æder sure Druer, faar selv ømme Tænder.

Ezekiel 2:10
og han rullede den op for mig, og der var skrevet paa den baade for og bag; og hvad der stod skrevet, var Klage, Suk og Ve.

Ezekiel 18:20
Den Sjæl, der synder, den skal dø; Søn skal ikke bære Faders Misgerning, ej heller Fader Søns. Over den retfærdige skal hans Retfærdighed komme, over den gudløse hans Gudløshed.

Ezekiel 24:14
Jeg, HERREN, har talet, og det kommer! Jeg griber ind og opgiver det ikke, jeg skaaner ikke og angre ej heller; efter dine Veje og dine Gerninger vil jeg dømme dig, lyder det fra den Herre HERREN.

Ezekiel 33:8
Naar jeg siger til den gudløse: »Du skal visselig dø!« og du ikke taler for at advare ham mod hans Vej, saa skal den gudløse vel dø for sin Misgerning, men hans Blod vil jeg kræve af din Haand.

Mika 3:4
Engang skal de raabe til HERREN, han lader dem uden Svar; da skjuler han sit Aasyn for dem, fordi deres Gerninger er onde.

Mika 7:13
Men Jorden og de, som bor derpaa, lægges øde til Løn for deres Værk.

Esajas 3:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden