Jeremias 22:15
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Er du Konge, fordi du brammer med Cedertræ? Din Fader, mon ikke han spiste og drak og øvede Ret og Retfærd? Da gik det ham vel;

Norsk (1930)
Er du konge fordi du kappes* i å bygge av sedertre? Din far - mon han ikke åt og drakk og gjorde rett og rettferdighet? Da gikk det ham vel.

Svenska (1917)
Kallar du det att vara konung, att du ävlas med att bygga cederhus? Din fader åt ju och drack, dock övade han rätt och rättfärdighet; och då gick det honom väl.

King James Bible
Shalt thou reign, because thou closest thyself in cedar? did not thy father eat and drink, and do judgment and justice, and then it was well with him?

English Revised Version
Shalt thou reign, because thou strivest to excel in cedar? did not thy father eat and drink, and do judgment and justice? then it was well with him.
Bibel Viden Treasury

thy.

Jeremias 22:18
Derfor, saa siger HERREN om Josias's Søn, Kong Jojakim af Juda: Over ham skal ej klages: »Ve min Broder, ve min Søster!« eller grædes: »Ve min Herre, ve hans Herlighed!«

2.Kongebog 23:25
Der havde ikke før været nogen Konge, der som han af hele sit Hjerte og hele sin Sjæl og al sin Kraft omvendte sig til HERREN og fulgte hele Mose Lov; og heller ikke efter ham opstod hans Lige.

1.Krønikebog 3:15
Josias's Sønner: Johanan, den førstefødte, den anden Jojakim, den tredje Zedekias, den fjerde Sjallum.

eat.

1.Kongebog 4:20-23
Juda og Israel var talrige, saa talrige som Sandet ved Havet, og de spiste og drak og var glade.…

2.Krønikebog 35:7,8,12-18
Josias gav frivilligt Almuen, alle dem, der var til Stede, en Ydelse af Smaakvæg, Lam og Gedekid, alt sammen til Paaskeofferdyr, 30 000 Stykker i Tal, og 3000 Stykker Hornkvæg, alt af Kongens Ejendom;…

Prædikeren 2:24
Intet er bedre for et Menneske end at spise og drikke og give sin Sjæl gode Dage ved sin Flid. Og det skønnede jeg, at ogsaa det kommer fra Guds Haand.

Prædikeren 9:7-10
Saa spis da dit Brød med Glæde, drik vel til Mode din Vin; thi din Id har Gud for længst kendt god.…

Prædikeren 10:17
Held dig; du Land, hvis Konge er ædelbaaren, hvis Fyrster holder Gilde til sømmelig Tid som Mænd og ikke som Drankere.

Esajas 33:16
højt skal en saadan bo, hans Værn skal Klippeborge være; han faar sit Brød, og Vand er ham sikret.

Lukas 11:41
Men giver det, som er indeni, til Almisse; se, saa ere alle Ting eder rene.

Apostlenes G. 2:46
Og idet de hver Dag vedholdende og endrægtigt kom i Helligdommen og brød Brødet hjemme, fik de deres Føde med Fryd og i Hjertets Enfold,

1.Korinther 10:31
Hvad enten I derfor spise eller drikke, eller hvad I gøre, da gører alt til Guds Ære!

and do.

Jeremias 22:3
Saa siger HERREN: Øv Ret og Retfærd, fri den, som er plyndret, af Voldsmandens Haand, undertryk ikke den fremmede, den faderløse og Enken, øv ikke Vold og udgyd ikke uskyldigt Blod paa dette Sted.

Jeremias 21:12
Davids Hus! Saa siger HERREN: Hold aarle retfærdig Dom, fri den, som er plyndret, af Voldsmandens Haand, at ikke min Vrede slaar ud som Ild og brænder, saa ingen kan slukke, for eders onde Gerningers Skyld.

Jeremias 23:5
Se, Dage skal komme, lyder det fra HERREN, da jeg opvækker David en retfærdig Spire, og han skal herske som Konge og handle viselig og øve Ret og Retfærd i Landet.

2.Samuel 8:15
Og David var Konge over hele Israel, og han øvede Ret og Retfærdighed mod hele sit Folk.

1.Kongebog 10:9
Lovet være HERREN din Gud, som fandt behag i dig og satte dig paa Israels Trone! Fordi HERREN elsker Israel evindelig, satte han dig til Konge, til at øve ret og Retfærdighed.«

2.Kongebog 22:2
Han gjorde, hvad der var ret i HERRENS Øjne, og vandrede nøje i sin Fader Davids Spor uden at vige til højre eller venstre.

2.Kongebog 23:25
Der havde ikke før været nogen Konge, der som han af hele sit Hjerte og hele sin Sjæl og al sin Kraft omvendte sig til HERREN og fulgte hele Mose Lov; og heller ikke efter ham opstod hans Lige.

2.Krønikebog 34:2
Han gjorde, hvad der var ret i HERRENS Øjne, og vandrede i sin lader Davids Spor uden al vige til højre eller venstre.

Ordsprogene 20:28
Godhed og Troskab vogter Kongen, han støtter sin Trone ved Retfærd.

Ordsprogene 21:3
At øve Ret og Skel er mere værd for HERREN end Offer.

Ordsprogene 25:5
naar gudløse fjernes fra Kongen, grundfæstes hans Trone ved Retfærd.

Ordsprogene 29:4
Kongen grundfæster Landet med Ret, en Udsuger lægger det øde.

Ordsprogene 31:9
luk Munden op og døm retfærdigt, skaf den arme og fattige Ret!

Esajas 9:7
Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden over Davids Trone og over hans Rige, at det maa grundes og fæstnes ved Ret og Retfærd fra nu og til evig Tid. Hærskarers HERRES Nidkærhed gør det.

then.

Jeremias 42:6
Det være godt eller ondt, vi vil adlyde HERREN vor Guds Røst, til hvem vi sender dig, at det maa gaa os vel, naar vi adlyder HERREN vor Guds Røst.«

5.Mosebog 4:40
Og du skal holde hans Anordninger og Bud, som jeg paalægger dig i Dag, for at det kan gaa dig og dine Børn efter dig vel, og for at du alle Dage kan leve længe i det Land, HERREN din Gud giver dig!

Salmerne 128:1,2
Sang til Festrejserne. Salig enhver, som frygter HERREN og gaar paa hans Veje!…

Esajas 3:10
Salige de retfærdige, dem gaar det godt, deres Gerningers Frugt skal de nyde;

Links
Jeremias 22:15 InterlinearJeremias 22:15 FlersprogedeJeremías 22:15 SpanskJérémie 22:15 FranskeJeremia 22:15 TyskJeremias 22:15 KinesiskJeremiah 22:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jeremias 22
14som siger: »Jeg bygger mig et rummeligt Hus med luftige Sale,« som hugger sig Vinduer ud, klæder Væg med Cedertræ og maler det rødt. 15Er du Konge, fordi du brammer med Cedertræ? Din Fader, mon ikke han spiste og drak og øvede Ret og Retfærd? Da gik det ham vel; 16han hjalp arm og fattig til sin Ret; da gik det ham vel. Er dette ikke at kende mig? lyder det fra HERREN.…
Krydshenvisninger
2.Kongebog 23:25
Der havde ikke før været nogen Konge, der som han af hele sit Hjerte og hele sin Sjæl og al sin Kraft omvendte sig til HERREN og fulgte hele Mose Lov; og heller ikke efter ham opstod hans Lige.

Salmerne 128:2
Dit Arbejdes Frugt skal du nyde, salig er du, det gaar dig vel!

Esajas 3:10
Salige de retfærdige, dem gaar det godt, deres Gerningers Frugt skal de nyde;

Jeremias 7:5
Men bedrer eders Veje og eders Gerninger! Dersom I virkelig øver Ret Mand og Mand imellem,

Jeremias 21:12
Davids Hus! Saa siger HERREN: Hold aarle retfærdig Dom, fri den, som er plyndret, af Voldsmandens Haand, at ikke min Vrede slaar ud som Ild og brænder, saa ingen kan slukke, for eders onde Gerningers Skyld.

Jeremias 42:6
Det være godt eller ondt, vi vil adlyde HERREN vor Guds Røst, til hvem vi sender dig, at det maa gaa os vel, naar vi adlyder HERREN vor Guds Røst.«

Jeremias 22:14
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden