Mika 7:13
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men Jorden og de, som bor derpaa, lægges øde til Løn for deres Værk.

Norsk (1930)
Men landet skal [først] bli øde for sine innbyggeres skyld - for deres gjerningers skyld.

Svenska (1917)
Men eljest skall jorden bliva en ödemark för sina inbyggares skull; det skall vara deras gärningars frukt.

King James Bible
Notwithstanding the land shall be desolate because of them that dwell therein, for the fruit of their doings.

English Revised Version
Yet shall the land be desolate because of them that dwell therein, for the fruit of their doings.
Bibel Viden Treasury

Not withstanding the land shall be.

3.Mosebog 26:33-39
og eder selv vil jeg sprede blandt Folkeslagene, og jeg vil gaa bag efter eder med draget Sværd. Eders Land skal blive en Ørken, og eders Byer skal lægges i Ruiner.…

Esajas 6:11-13
Jeg spurgte: »Hvor længe, Herre?« Og han svarede: »Til Byerne er øde, uden Beboere, og Husene uden et Menneske, og Agerjorden ligger som Ørk!«…

Esajas 24:3-8
Jorden tømmes og plyndres i Bund og Grund, thi HERREN har talet dette Ord.…

Jeremias 25:11
og hele dette Land skal blive til Ørk og Øde, og disse Folkeslag skal trælle for Babels Konge i halvfjerdsindstyve Aar.

Daniel 4:26,27
Men naar der blev givet Paabud om at levne Træets Stub med Rødderne, saa betyder det, at dit Rige atter skal blive dit, saa snart du skønner, at Himmelen har Magten.…

Lukas 21:20-24
Men naar I se Jerusalem omringet af Krigshære, da forstaar, at dens Ødelæggelse er kommen nær.…

for.

Mika 3:12
For eders Skyld skal derfor Zion pløjes som en Mark, Jerusalem blive til Grushobe, Tempelbjerget til Krathøj.

Job 4:8
Men det har jeg set: Hvo Uret pløjer og saar Fortræd, de høster det selv.

Ordsprogene 1:31
Frugt af deres Færd skal de nyde og mættes med egne Raad;

Ordsprogene 5:22
den gudløse fanges af egen Brøde og holdes fast i Syndens Reb;

Ordsprogene 31:31
Lad hende faa sine Hænders Frugt, hendes Gerninger synger hendes Lov i Portene.

Esajas 3:10,11
Salige de retfærdige, dem gaar det godt, deres Gerningers Frugt skal de nyde;…

Jeremias 17:10
Jeg, HERREN, jeg ransager Hjerte og prøver Nyrer for at gengælde hver hans Færd, hans Gerningers Frugt.

Jeremias 21:14
Efter eders Gerningers Frugt hjemsøger jeg jer, lyder det fra HERREN; jeg sætter Ild paa dens Skov, den fortærer alt deromkring.

Jeremias 32:19
rig paa Raad og stor i Daad, hvis Øjne er aabne over alle Menneskebørnenes Veje, for at du kan give enhver efter hans Vej og hans Gerningers Frugt;

Galaterne 6:7,8
Farer ikke vild; Gud lader sig ikke spotte; thi hvad et Menneske saar, det skal han ogsaa høste.…

Links
Mika 7:13 InterlinearMika 7:13 FlersprogedeMiqueas 7:13 SpanskMichée 7:13 FranskeMica 7:13 TyskMika 7:13 KinesiskMicah 7:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Mika 7
12en Dag skal man komme til dig lige fra Assur til Ægypten, lige fra Ægypten til Floden, fra Hav til Hav, fra Bjerg til Bjerg. 13Men Jorden og de, som bor derpaa, lægges øde til Løn for deres Værk.
Krydshenvisninger
Esajas 3:10
Salige de retfærdige, dem gaar det godt, deres Gerningers Frugt skal de nyde;

Esajas 3:11
ve den gudløse, ham gaar det ilde; han faar, som hans Hænder har gjort.

Jeremias 25:11
og hele dette Land skal blive til Ørk og Øde, og disse Folkeslag skal trælle for Babels Konge i halvfjerdsindstyve Aar.

Ezekiel 12:19
og sig til Landets Folk: Saa siger den Herre HERREN om Jerusalems Indbyggere i Israels Land: Brød skal de spise med Bæven, og Vand skal de drikke med Rædsel, for at deres Land og alt deri maa ligge øde til Straf for alle dets Indbyggeres Voldsfærd;

Ezekiel 33:28
Jeg, gør Landet til Ørk og Ødemark, dets stolte Herlighed faar Ende, og Israels Bjerge skal ligge øde, saa ingen færdes der;

Mika 3:4
Engang skal de raabe til HERREN, han lader dem uden Svar; da skjuler han sit Aasyn for dem, fordi deres Gerninger er onde.

Mika 5:3
Derfor giver han dem hen, saa længe til hun, som skal føde, føder, og Resten af hans Brødre vender hjem til Israeliterne.

Mika 6:13
Derfor tog jeg til at slaa dig, ødelægge dig for dine Synder.

Mika 7:12
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden