Hebræerne 2:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi naar det Ord, som taltes ved Engle, blev urokket, og hver Overtrædelse og Ulydighed fik velforskyldt Løn,

Norsk (1930)
For dersom det ord som var talt ved engler, stod fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente lønn,

Svenska (1917)
Ty om det ord som talades genom änglar blev beståndande, och all överträdelse och olydnad fick sin rättvisa lön,

King James Bible
For if the word spoken by angels was stedfast, and every transgression and disobedience received a just recompence of reward;

English Revised Version
For if the word spoken through angels proved stedfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward;
Bibel Viden Treasury

spoken.

5.Mosebog 32:2
Lad dryppe som Regn min Lære, lad flyde som Dug mit Ord, som Regnskyl paa unge Spirer, som Regnens Draaber paa Græs.

Salmerne 68:17
Titusinder er Guds Vogne, tusinde Gange tusinde, HERREN kom fra Sinaj til Helligdommen.

Apostlenes G. 7:53
I, som modtoge Loven under Engles Besørgelse og have ikke holdt den!«

Galaterne 3:19
Hvad skulde da Loven? Den blev føjet til for Overtrædelsernes Skyld (indtil den Sæd kom, hvem Forjættelsen gjaldt), besørget ved Engle, ved en Mellemmands Haand.

every.

Hebræerne 10:28
Naar en har brudt med Mose Lov, dør han uden Barmhjertighed paa to eller tre Vidners Udsagn;

2.Mosebog 32:27,28
og han sagde til dem: »Saa siger HERREN, Israels Gud: Bind alle Sværd om Lænd og gaa frem og tilbage fra den ene Indgang i Lejren til den anden og slaa ned baade Broder, Ven og Frænde!«…

3.Mosebog 10:1,2
Men Arons Sønner Nadab og Abihu tog hver sin Pande, kom Ild i dem og lagde Røgelse derpaa og frembar for HERRENS Aasyn fremmed Ild, som han ikke havde paalagt dem.…

3.Mosebog 24:14-16
Før Spotteren uden for Lejren, og alle de, der hørte det, skal lægge deres Hænder paa hans Hoved, og derefter skal hele Menigheden stene ham.…

4.Mosebog 11:33
Medens Kødet endnu var imellem Tænderne paa dem, før det endnu var spist, blussede HERRENS Vrede op imod Folket, og HERREN lod en meget haard Straf ramme Folket.

4.Mosebog 14:28-37
Sig til dem: Saa sandt jeg lever — lyder det fra HERREN — som I har raabt mig i Øret, saaledes vil jeg handle med eder!…

4.Mosebog 15:30-36
Men den, der handler med Forsæt, hvad enten han er indfødt eller fremmed, han haaner Gud, og det Menneske skal udryddes af sit Folk.…

4.Mosebog 16:31-35,49
Og straks, da han havde talt alle disse Ord, aabnede Jorden sig under dem,…

4.Mosebog 20:11,12
Og Moses løftede sin Haand og slog to Gange paa Klippen med sin Stav, og der strømmede Vand frem i Mængde, saa at Menigheden og dens Kvæg kunde drikke.…

4.Mosebog 21:6
Da sendte HERREN Giftslanger blandt Folket, og de bed Folket saa en Mængde af Israel døde.

4.Mosebog 25:9
Men Tallet paa dem, Plagen havde kostet Livet, løb op til 24 000.

5.Mosebog 4:3,4
I har med egne Øjne set, hvad HERREN gjorde i Anledning af Ba'al-Peor: Hver eneste Mand, som fulgte Ba'al-Peor, udryddede HERREN din Gud af din Midte.…

5.Mosebog 17:2,5,12
Naar der et steds i din Midte inden dine Porte, som HERREN din Gud vil give dig, findes nogen, Mand eller Kvinde, der gør, hvad der er ondt i HERREN din Guds Øjne, og overtræder hans Pagt,…

5.Mosebog 27:26
»Forbandet enhver, som ikke holder denne Lovs Ord i Hævd og handler efter dem!« Og hele Folket skal svare: »Amen!«

1.Korinther 10:5-12
Alligevel fandt Gud ikke Behag i de fleste af dem; thi de bleve slagne ned i Ørkenen.…

Judas 1:5
Men skønt I een Gang for alle vide det alt sammen, vil jeg minde eder om, at da Herren havde frelst Folket ud af Ægyptens Land, ødelagde han næste Gang dem, som ikke troede,

recompense.

Hebræerne 10:35
Kaster altsaa ikke eders Frimodighed bort, hvilken jo har stor Belønning;

Hebræerne 11:6,26
Men uden Tro er det umuligt at behage ham; thi den, som kommer frem for Gud, bør tro, at han er til, og at han bliver deres Belønner, som søge ham.…

*Gr:

Links
Hebræerne 2:2 InterlinearHebræerne 2:2 FlersprogedeHebreos 2:2 SpanskHébreux 2:2 FranskeHebraeer 2:2 TyskHebræerne 2:2 KinesiskHebrews 2:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 2
1Derfor bør vi des mere agte paa det, vi have hørt, for at vi ikke skulle rives bort. 2Thi naar det Ord, som taltes ved Engle, blev urokket, og hver Overtrædelse og Ulydighed fik velforskyldt Løn, 3hvorledes skulle da vi undfly, naar vi ikke bryde os om saa stor en Frelse, som jo efter først at være bleven forkyndt ved Herren, er bleven stadfæstet for os af dem, som havde hørt ham,…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 7:53
I, som modtoge Loven under Engles Besørgelse og have ikke holdt den!«

Hebræerne 1:1
Efter at Gud fordum havde talt mange Gange og paa mange Maader, til Fædrene ved Profeterne, saa har han ved Slutningen af disse Dage talt til os ved sin Søn,

Hebræerne 10:28
Naar en har brudt med Mose Lov, dør han uden Barmhjertighed paa to eller tre Vidners Udsagn;

Hebræerne 10:35
Kaster altsaa ikke eders Frimodighed bort, hvilken jo har stor Belønning;

Hebræerne 11:26
idet han agtede Kristi Forsmædelse for større Rigdom end Ægyptens Skatte; thi han saa hen til Belønningen.

Hebræerne 12:25
Ser til, at I ikke bede eder fri for den, som taler. Thi naar de, som bade sig fri for ham, der talte sit Guddomsord paa Jorden, ikke undslap, da skulle vi det meget mindre, naar vi vende os bort fra ham, der taler fra Himlene,

2.Peter 1:19
Og des mere stadfæstet have vi det profetiske Ord, hvilket I gøre vel i at agte paa som paa et Lys, der skinner paa et mørkt Sted, indtil Dagen bryder frem, og Morgenstjernen oprinder i eders Hjerter,

Hebræerne 2:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden