Ordsprogene 4
Dansk (1917 / 1931)
1Hør, I Sønner, paa en Faders Tugt, lyt til for at vinde Forstand;

2thi gavnlig Viden giver jeg jer, slip ej hvad jeg har lært jer.

3Da jeg var min Faders Dreng, min Moders Kælebarn og eneste,

4lærte han mig og sagde: Lad dit Hjerte gribe om mine Ord, vogt mine Bud, saa skal du leve;

5køb Visdom, køb Forstand, du glemme det ikke, vend dig ej bort fra min Munds Ord;

6slip den ikke, saa vil den vogte dig, elsk den, saa vil den værne dig!

7Køb Visdom for det bedste, du ejer, køb Forstand for alt, hvad du har;

8hold den højt, saa bringer den dig højt til Vejrs, den bringer dig Ære, naar du favner den;

9den sætter en yndig Krans paa dit Hoved; den rækker dig en dejlig Krone.

10Hør, min Søn, tag imod mine Ord, saa bliver dine Leveaar mange.

11Jeg viser dig Visdommens Vej, leder dig ad Rettens Spor;

12naar du gaar, skal din Gang ej hæmmes, og løber du, snubler du ikke;

13hold fast ved Tugt, lad den ikke fare, tag Vare paa den, thi den er dit Liv.

14Kom ikke paa gudløses Sti, skrid ej frem ad de ondes Vej.

15sky den og følg den ikke, vig fra den, gaa udenom;

16thi de sover ikke, naar de ikke har syndet, og Søvnen flyr dem, naar de ej har bragt Fald.

17Thi de æder Gudløsheds Brød og drikker Urettens Vin.

18Gudløses Vej er som Mørket, de skønner ej, hvad de snubler over,

19men retfærdiges Sti er som straalende Lys, der vokser i Glans til højlys Dag:

20Mærk dig, min Søn, mine Ord, bøj Øret til, hvad jeg siger;

21det slippe dig ikke af Syne, du vogte det dybt i dit Hjerte;

22thi det er Liv for dem, der finder det, Helse for alt deres Kød.

23Vogt dit Hjerte mer end alt andet, thi derfra udspringer Livet.

24Hold dig fra Svig med din Mund, lad Læbernes Falskhed være dig fjern.

25Lad dine Øjne se lige ud, dit Blik skue lige frem;

26gaa ad det lige Spor, lad alle dine Veje sigte mod Maalet;

27bøj hverken til højre eller venstre, lad Foden vige fra ondt!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Proverbs 3
Top of Page
Top of Page