1.Korinther 13:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
den taaler alt, tror alt, haaber alt, udholder alt.

Norsk (1930)
den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Svenska (1917)
Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.

King James Bible
Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.

English Revised Version
beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
Bibel Viden Treasury

Beareth.

1.Korinther 13:4
Kærligheden er langmodig, er velvillig; Kærligheden bærer ikke Nid; Kærligheden praler ikke, opblæses ikke,

4.Mosebog 11:12-14
Mon det er mig, der har undfanget hele dette Folk, mon det er mig, der har født det, siden du forlanger, at jeg i min Favn skal bære det hen til det Land, du tilsvor dets Fædre, som en Fosterfader bærer det diende Barn?…

5.Mosebog 1:9
Dengang talte jeg til eder og sagde: »Jeg kan ikke ene bære eder.

Ordsprogene 10:12
Had vækker Splid, Kærlighed skjuler alle Synder.

Højsangen 8:6,7
Læg mig som en Seglring om dit Hjerte, som et Armbaand om din Arm! Thi Kærlighed er stærk som Døden, Nidkærhed haard som Dødsriget; dens Gløder er Brændende Glød, dens Lue er HERRENS Lue.…

Romerne 15:1
Men vi, som ere stærke, bør bære de svages Skrøbeligheder og ikke være os selv til Behag.

Galaterne 6:2
Bærer hverandres Byrder og opfylder saaledes Kristi Lov!

Hebræerne 13:13
Saa lader os da gaa ud til ham uden for Lejren, idet vi bære hans Forsmædelse;

1.Peter 2:24
han, som selv bar vore Synder paa sit Legeme op paa Træet, for at vi, afdøde fra vore Synder, skulle leve for Retfærdigheden, han, ved hvis Saar I ere blevne lægte.

1.Peter 4:8
Hav fremfor alt en inderlig Kærlighed til hverandre; thi »Kærlighed skjuler en Mangfoldighed af Synder«.

believeth.

Salmerne 119:66
Giv mig Forstand og indsigt, thi jeg tror paa dine Bud.

hopeth.

Lukas 7:37-39,44-46
Og se, der var en Kvinde, som var en Synderinde i Byen; da hun fik at vide, at han sad til Bords i Farisæerens Hus, kom hun med en Alabastkrukke med Salve;…

Lukas 19:4-10
Og han løb forud og steg op i et Morbær Figentræ, for at han kunde se ham; thi han skulde komme frem ad den Vej.…

Romerne 8:24
Thi i Haabet bleve vi frelste. Men et Haab, som ses, er ikke et Haab; thi hvad en ser, hvor kan han tillige haabe det?

endureth.

1.Korinther 9:18-22
hvad er da min Løn? For at jeg, naar jeg forkynder Evangeliet, skal fremsætte det for intet, saa at jeg ikke gør Brug af min Ret i Evangeliet.…

1.Mosebog 29:20
Saa tjente Jakob syv Aar for Rakel; og de syntes ham kun nogle faa Dage, fordi han elskede hende.

Job 13:15
se, han slaar mig ihjel, jeg har intet Haab, dog lægger jeg for ham min Færd.

Matthæus 10:22
Og I skulle hades af alle for mit Navns Skyld; men den, som holder ud indtil Enden, han skal blive frelst.

2.Korinther 11:8-12
Andre Menigheder plyndrede jeg, idet jeg tog Sold af dem for at tjene eder, og medens jeg var nærværende hos eder og kom i Trang, faldt jeg ingen til Byrde;…

2.Thessaloniker 1:4
saa at vi selv rose os af eder i Guds Menigheder for eders Udholdenhed og Tro under alle eders Forfølgelser og de Trængsler, som I udstaa,

2.Timotheus 2:3-10,24
Vær med til at lide ondt som en god Kristi Jesu Stridsmand.…

2.Timotheus 3:11
i Forfølgelser, i Lidelser, saadanne, som ere komne over mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, saadanne Forfølgelser, som jeg har udstaaet, og Herren har friet mig ud af dem alle.

2.Timotheus 4:5
Du derimod, vær ædru i alle Ting, lid ondt, gør en Evangelists Gerning, fuldbyrd din Tjeneste!

Jakob 1:12
Salig den Mand, som holder Prøvelse ud; thi naar han har staaet Prøve, skal han faa Livets Krans, som Herren har forjættet dem, der elske ham.

Links
1.Korinther 13:7 Interlinear1.Korinther 13:7 Flersprogede1 Corintios 13:7 Spansk1 Corinthiens 13:7 Franske1 Korinther 13:7 Tysk1.Korinther 13:7 Kinesisk1 Corinthians 13:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 13
6glæder sig ikke over Uretfærdigheden, men glæder sig ved Sandheden; 7den taaler alt, tror alt, haaber alt, udholder alt. 8Kærligheden bortfalder aldrig; men enten det er profetiske Gaver, de skulle forgaa, eller Tungetale, den skal ophøre, eller Kundskab, den skal forgaa;…
Krydshenvisninger
Markus 9:23
Men Jesus sagde til ham: »Om du formaar! Alle Ting ere mulige for den, som tror.«

1.Korinther 9:12
Dersom andre nyde saadan Ret over eder, kunde da vi ikke snarere? Dog have vi ikke brugt denne Ret; men vi taale alt, for at vi ikke skulle lægge noget i Vejen for Kristi Evangelium.

1.Korinther 13:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden