1.Kongebog 11:13
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Kun vil jeg ikke rive hele Riget fra ham, men give din Søn en Stamme deraf for min Tjener Davids Skyld og for Jerusalems Skyld, den By, jeg udvalgte.«

Norsk (1930)
Dog vil jeg ikke rive hele riket fra ham; en stamme vil jeg gi din sønn for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, som jeg har utvalgt.

Svenska (1917)
Dock skall jag icke rycka hela riket ifrån honom, utan en stam skall jag giva åt din son, för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull, som jag har utvalt.»

King James Bible
Howbeit I will not rend away all the kingdom; but will give one tribe to thy son for David my servant's sake, and for Jerusalem's sake which I have chosen.

English Revised Version
Howbeit I will not rend away all the kingdom; but I will give one tribe to thy son, for David my servant's sake, and for Jerusalem's sake which I have chosen.
Bibel Viden Treasury

Howbeit

1.Kongebog 11:39
men jeg ydmyger Davids Slægt for den Sags Skyld, dog ikke for stedse!«

2.Samuel 7:15,16
men min Miskundhed vil jeg ikke tage fra den, som jeg tog den fra din Forgænger.…

1.Krønikebog 17:13,14
Jeg vil være ham en Fader, og han skal være mig en Søn; og min Miskundhed vil jeg ikke tage fra ham, som jeg tog den fra din Forgænger;…

Salmerne 89:33-37
men min Naade tager jeg ikke fra ham, min Trofasthed svigter jeg ikke;…

one tribe

1.Kongebog 11:35,36
Men jeg vil tage Riget fra hans Søn og give dig det, de ti Stammer;…

1.Kongebog 12:20
Men da hele Israel hørte, at Jeroboam var kommet tilbage, lod de ham hente til Forsamlingen og hyldede ham som Konge over hele Israel. Der var ingen, som holdt fast ved Davids Hus undtagen Judas Stamme.

for David

1.Kongebog 11:12,32
Dog vil jeg ikke gøre det i din Levetid for din Fader Davids Skyld men jeg vil rive det ud af din Søns Haand.…

5.Mosebog 9:5
Det er ikke for din Retfærdigheds eller dit ædle Hjertes Skyld, du kommer ind og tager deres Land i Besiddelse, nej, det er paa Grund af disse Folks Ondskab, at HERREN driver dem bort foran dig, og fordi han vil opfylde det Ord, han tilsvor dine Fædre, Abraham, Isak og Jakob.

2.Kongebog 13:23
Men HERREN forbarmede sig og ynkedes over dem og vendte sig til dem paa Grund af sin Pagt med Abraham, Isak og Jakob; han vilde ikke tilintetgøre dem og havde endnu ikke stødt dem bort fra sit Aasyn.

2.Kongebog 19:34
Jeg værner og frelser denne By for min og min Tjener Davids Skyld!

Salmerne 89:49
Hvor er din fordums Naade, Herre, som du i Trofasthed tilsvor David?

Salmerne 132:1,17
Sang til Festrejserne. HERRE, kom David i Hu for al hans Møje,…

Esajas 9:7
Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden over Davids Trone og over hans Rige, at det maa grundes og fæstnes ved Ret og Retfærd fra nu og til evig Tid. Hærskarers HERRES Nidkærhed gør det.

Jeremias 33:17-26
Thi saa siger HERREN: David skal ikke fattes en Mand til at sidde paa Israels Hus's Trone.…

Lukas 1:32,33
Han skal være stor og kaldes den Højestes Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, hans Faders Trone.…

for Jerusalem;s

5.Mosebog 12:5,11
men til det Sted, HERREN eders Gud udvælger blandt alle eders Stammer for at stedfæste sit Navn og lade det bo der, skal I søge, og der skal du gaa hen;…

2.Kongebog 21:4
Og han byggede Altre i HERRENS Hus, om hvilket HERREN havde sagt: »I Jerusalem vil jeg stedfæste mit Navn.«

2.Kongebog 23:27
Og HERREN sagde: »Ogsaa Juda vil jeg fjerne fra mit Aasyn, ligesom jeg fjernede Israel, og jeg vil forkaste Jerusalem, denne min udvalgte By, og det Hus, om hvilket jeg har sagt: Mit Navn skal være der!«

Salmerne 132:13,14
Thi HERREN har udvalgt Zion, ønsket sig det til Bolig:…

Esajas 14:32
Og hvad skal der svares Folkets Sendebud? At HERREN har grundfæstet Zion, og de arme i hans Folk søger Tilflugt der.

Esajas 62:1,7
For Zions Skyld vil jeg ej tie, for Jerusalems Skyld ej hvile, før dets Ret rinder op som Lys, som en luende Fakkel dets Frelse.…

Jeremias 33:15,16
I hine Dage og til hin Tid lader jeg en Retfærds Spire fremspire for David, og han skal øve Ret og Retfærd i Landet.…

Links
1.Kongebog 11:13 Interlinear1.Kongebog 11:13 Flersprogede1 Reyes 11:13 Spansk1 Rois 11:13 Franske1 Koenige 11:13 Tysk1.Kongebog 11:13 Kinesisk1 Kings 11:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Kongebog 11
12Dog vil jeg ikke gøre det i din Levetid for din Fader Davids Skyld men jeg vil rive det ud af din Søns Haand. 13Kun vil jeg ikke rive hele Riget fra ham, men give din Søn en Stamme deraf for min Tjener Davids Skyld og for Jerusalems Skyld, den By, jeg udvalgte.«
Krydshenvisninger
2.Samuel 7:15
men min Miskundhed vil jeg ikke tage fra den, som jeg tog den fra din Forgænger.

1.Kongebog 8:29
lad dine Øjne være aabne over dette Hus baade Nat og Dag, over det Sted, hvor du har sagt, dit Navn skal bo, saa du hører den Bøn, din Tjener opsender, vendt mod dette Sted!

1.Kongebog 11:12
Dog vil jeg ikke gøre det i din Levetid for din Fader Davids Skyld men jeg vil rive det ud af din Søns Haand.

1.Kongebog 11:14
HERREN gav Salomo en Modstander i Edomiten Hadad af Kongeslægten i Edom.

1.Kongebog 11:32
Den ene Stamme skal han beholde for min Tjener Davids Skyld og for Jerusalems Skyld, den By, jeg udvalgte af alle Israels Stammer;

1.Kongebog 11:36
og hans Søn vil jeg give en Stamme, for at min Tjener David altid kan have en Lampe for mit Aasyn i Jerusalem, den By, jeg udvalgte for der at stedfæste mit Navn.

1.Kongebog 12:17
Men over de Israeliter, der boede i Judas Byer, blev Rehabeam Konge.

1.Kongebog 12:20
Men da hele Israel hørte, at Jeroboam var kommet tilbage, lod de ham hente til Forsamlingen og hyldede ham som Konge over hele Israel. Der var ingen, som holdt fast ved Davids Hus undtagen Judas Stamme.

2.Kongebog 17:18
Derfor blev HERREN saare fortørnet paa Israel og drev dem bort fra sit Aasyn, saa der ikke blev andet end Judas Stamme tilbage.

2.Kongebog 19:34
Jeg værner og frelser denne By for min og min Tjener Davids Skyld!

1.Krønikebog 17:13
Jeg vil være ham en Fader, og han skal være mig en Søn; og min Miskundhed vil jeg ikke tage fra ham, som jeg tog den fra din Forgænger;

2.Krønikebog 21:7
Dog vilde HERREN ikke tilintetgøre Davids Slægt for den Pagts Skyld, han havde sluttet med David, og efter det Løfte, han havde givet, at han altid skulde have en Lampe for hans Aasyn.

Salmerne 89:33
men min Naade tager jeg ikke fra ham, min Trofasthed svigter jeg ikke;

1.Kongebog 11:12
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden