Salmerne 34
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Af David, da han lod afsindig for Abimelek, og denne jog ham fra sig, og han drog bort. (2) Jeg vil love HERREN til hver en Tid, hans Pris skal stadig fylde min Mund;1Av David, da han tedde sig som vanvittig for Abimelek, og denne jog ham fra sig, og han gikk bort. (2) Jeg vil love Herren til enhver tid, hans pris skal alltid være i min munn. 1Av David, här han ställde sig vansinnig inför Abimelek, och denne drev honom ifrån sig, och han gick sin väg. (2) Jag vill lova HERREN alltid; hans pris skall ständigt vara i min mun.
2min Sjæl skal rose sig af HERREN, de ydmyge skal høre det og glæde sig.2Min sjel skal rose sig av Herren; de saktmodige skal høre det og glede sig. 2Min själ skall berömma sig av HERREN; de ödmjuka skola höra det och glädja sig.
3Hylder HERREN i Fællig med mig, lad os sammen ophøje hans Navn!3Pris Herrens storhet med mig, og la oss sammen ophøie hans navn! 3Loven med mig HERREN, låtom oss med varandra upphöja hans namn.
4Jeg søgte HERREN, og han svarede mig og friede mig fra alle mine Rædsler.4Jeg søkte Herren, og han svarte mig, og han fridde mig fra alt det som forferdet mig. 4Jag sökte HERREN, och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig.
DANNORSVE
5Se hen til ham og straal af Glæde, eders Aasyn skal ikke beskæmmes.5De så op til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam. 5De som skåda upp till honom stråla av fröjd, och deras ansikten behöva icke rodna av blygsel.
6Her er en arm, der raabte, og HERREN hørte, af al hans Trængsel frelste han ham.6Denne elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler. 6Här är en betryckt som ropade, och HERREN hörde honom och frälste honom ur all hans nöd.
7HERRENS Engel slaar Lejr om dem, der frygter ham, og frier dem.7Herrens engel leirer sig rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. 7HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som frukta honom, och han befriar dem.
8Smag og se, at HERREN er god, salig den Mand, der lider paa ham!8Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. 8Smaken och sen att HERREN är god; säll är den som tager sin tillflykt till honom.
9Frygter HERREN, I hans hellige, thi de, der frygter ham, mangler intet.9Frykt Herren, I hans hellige! For intet fattes dem som frykter ham. 9Frukten HERREN, I hans helige; ty de som frukta honom lida ingen brist.
DANNORSVE
10Unge Løver lider Nød og sulter, men de, der søger HERREN, dem fattes intet godt.10De unge løver lider nød og hungrer, men dem som søker Herren, fattes ikke noget godt. 10Unga lejon lida nöd och hungra, men de som söka HERREN hava icke brist på något gott.
11Kom hid, Børnlille, og hør paa mig, jeg vil lære jer HERRENS Frygt.11Kom, barn, hør mig! Jeg vil lære eder Herrens frykt. 11Kommen, barn, hören mig; jag skall lära eder HERRENS fruktan.
12Om nogen attraar Liv og ønsker sig Dage for at skue Lykke,12Hvem er den mann som har lyst til liv, som ønsker sig dager til å se lykke? 12Är du en man som älskar livet och önskar att se goda dagar?
13saa var din Tunge for ondt, dine Læber fra at tale Svig;13Hold din tunge fra ondt og dine leber fra å tale svik! 13Avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek.
14hold dig fra ondt og øv godt, søg Fred og jag derefter.14Vik fra ondt og gjør godt, søk fred og jag efter den! 14Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.
DANNORSVE
15Mod dem, der gør ondt, er HERRENS Aasyn for at slette deres Minde af Jorden;15Herrens øine er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop. 15HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.
16paa retfærdige hviler hans Øjne, hans Ører hører deres Raab;16Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt, for å utrydde deres ihukommelse av jorden. 16Men HERRENS ansikte är emot dem som göra det onda, han vill utrota deras åminnelse från jorden.
17naar de skriger, hører HERREN og frier dem af al deres Trængsel.17Hine roper, og Herren hører, og av alle deres trengsler utfrir han dem. 17När de rättfärdiga ropa, då hör HERREN och räddar dem ur all deras nöd.
18HERREN er nær hos dem, hvis Hjerte er knust, han frelser dem, hvis Aand er brudt.18Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. 18HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som hava en bedrövad ande.
19Den retfærdiges Lidelser er mange, men HERREN frier ham af dem alle;19Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle. 19Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.
DANNORSVE
20han vogter alle hans Ledemod, ikke et eneste brydes.20Han tar vare på alle hans ben, ikke ett av dem blir sønderbrutt. 20Han bevarar alla hans ben; icke ett enda av dem skall sönderslås.
21Ulykke bringer de gudløse Død, og bøde skal de, der hader retfærdige.21Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater den rettferdige, dømmes skyldige. 21Den ogudaktige skall dödas av olyckan, och de som hata den rättfärdige skola stå med skuld.
22HERREN forløser sine Tjeneres Sjæl, og ingen, der lider paa ham, skal bøde.22Herren forløser sine tjeneres sjel, og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. 22Men sina tjänares själar förlossar HERREN, och ingen skall stå med skuld, som tager sin tillflykt till honom.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 33
Top of Page
Top of Page