Salmerne 145
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1En Lovsang af David. Jeg vil ophøje dig, min Gud, min Konge, evigt og alt love dit Navn.1En lovsang av David. Jeg vil ophøie dig, min Gud, du som er kongen, og jeg vil love ditt navn evindelig og alltid. 1En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och evinnerligen.
2Jeg vil love dig Dag efter Dag, evigt og altid prise dit Navn.2Hver dag vil jeg love dig, og jeg vil prise ditt navn evindelig og alltid. 2Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och evinnerligen.
3Stor og højlovet er HERREN, hans Storhed kan ikke ransages.3Herren er stor og høilovet, og hans storhet er uransakelig. 3Stor är HERREN och högtlovad, ja, hans storhet är outrannsaklig.
4Slægt efter Slægt lovpriser dine Værker, forkynder dine vældige Gerninger.4En slekt skal lovprise for den annen dine gjerninger, og dine veldige gjerninger skal de forkynne. 4Det ena släktet prisar för det andra dina verk, de förkunna dina väldiga gärningar.
DANNORSVE
5De taler om din Højheds herlige Glans, jeg vil synge om dine Undere;5På din majestets herlighet og ære og på dine undergjerninger vil jeg grunde. 5Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underfulla verk.
6de taler om dine ræddelige Gerningers Vælde, om din Storhed vil jeg vidne;6Og om dine sterke og forferdelige gjerninger skal de tale, og dine store gjerninger vil jeg fortelle. 6Man skall tala om dina fruktansvärda gärningars makt; dina storverk skall jag förtälja.
7de udbreder din rige Miskundheds Ry og synger med Fryd om din Retfærd.7Minneord om din store godhet skal de la strømme ut og synge med fryd om din rettferdighet. 7Man skall utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet.
8Naadig og barmhjertig er HERREN, langmodig og rig paa Miskundhed.8Herren er nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnhet. 8Nådig och barmhärtig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.
9God er HERREN mod alle, hans Barmhjertighed er over alle hans Værker.9Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alle hans gjerninger. 9HERREN är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk.
DANNORSVE
10Dine Værker takker dig alle, HERRE, og dine fromme lover dig.10Alle dine gjerninger skal prise dig, Herre, og dine fromme skal love dig. 10Alla dina verk, HERRE, skola tacka dig, och dina fromma skola lova dig.
11De forkynder dit Riges Ære og taler om din Vælde11Om ditt rikes herlighet skal de tale og fortelle om ditt velde, 11De skola tala om ditt rikes ära, och din makt skola de förkunna.
12for at kundgøre Menneskenes Børn din Vælde, dit Riges straalende Herlighed.12for å kunngjøre for menneskenes barn dine veldige gjerninger og ditt rikes herlighet og ære. 12Så skola de kungöra för människors barn dina väldiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet.
13Dit Rige staar i al Evighed, dit Herredømme varer fra Slægt til Slægt. (Trofast er HERREN i alle sine Ord og miskundelig i alle sine Gerninger).13Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennem alle slekter. 13Ditt rike är ett rike för alla evigheter, och ditt herradöme varar från släkte till släkte.
14HERREN støtter alle, der falder, og rejser alle bøjede.14Herren støtter alle dem som faller, og opreiser alle nedbøiede. 14HERREN uppehåller alla dem som äro på väg att falla, och han upprättar alla nedböjda.
DANNORSVE
15Alles Øjne bier paa dig, du giver dem Føden i rette Tid;15Alles øine vokter på dig, og du gir dem deres føde i sin tid. 15Allas ögon vänta efter dig, och du giver dem deras mat i rätt tid.
16du aabner din Haand og mætter alt, hvad der lever, med hvad det ønsker.16Du oplater din hånd og metter alt levende med velbehag*.16Du upplåter din hand och mättar allt levande med nåd.
17Retfærdig er HERREN paa alle sine Veje, miskundelig i alle sine Gerninger.17Herren er rettferdig i alle sine veier og miskunnelig i alle sine gjerninger. 17HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i alla sina verk.
18Nær er HERREN hos alle, som kalder, hos alle, som kalder paa ham i Sandhed.18Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet. 18HERREN är nära alla dem som åkalla honom, alla dem som åkalla honom uppriktigt.
19Han gør, hvad de, der frygter ham, ønsker, hører deres Raab og frelser dem,19Han gjør efter deres velbehag som frykter ham, og han hører deres rop og frelser dem. 19Han gör vad de gudfruktiga begära och hör deras rop och frälsar dem.
DANNORSVE
20HERREN vogter alle, der elsker ham, men alle de gudløse sletter han ud.20Herren bevarer alle dem som elsker ham; men alle de ugudelige ødelegger han. 20HERREN bevarar alla dem som älska honom, men alla ogudaktiga skall han förgöra.
21Min Mund skal udsige HERRENS Pris, alt Kød skal love hans hellige Navn evigt og altid.21Min munn skal uttale Herrens pris, og alt kjød skal love hans hellige navn evindelig og alltid. 21Min mun skall uttala HERREN lov, och allt kött skall prisa hans heliga namn alltid och evinnerligen.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 144
Top of Page
Top of Page