Salmerne 132
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Sang til Festrejserne. HERRE, kom David i Hu for al hans Møje,1En sang ved festreisene. Herre, gi David lønn for hans møie, 1En vallfartssång. Tänk, HERRE, David till godo, på allt vad han fick lida,
2hvorledes han tilsvor HERREN, gav Jakobs Vældige et Løfte:2han som tilsvor Herren, gav Jakobs Veldige det løfte: 2han som svor HERREN en ed och gjorde ett löfte åt den Starke i Jakob;
3»Jeg træder ej ind i mit Huses Telt, jeg stiger ej op paa mit Leje,3Jeg vil ikke gå inn i mitt huses telt, jeg vil ikke stige op på min sengs leie, 3»Jag skall icke gå in i den hydda där jag bor, ej heller bestiga mitt viloläger,
4under ikke mine Øjne Søvn, ikke mine Øjenlaag Hvile,4jeg vil ikke unne mine øine søvn, mine øielokk slummer, 4jag skall icke unna mina ögon sömn eller mina ögonlock slummer,
DANNORSVE
5før jeg har fundet HERREN et Sted, Jakobs Vældige en Bolig!«5før jeg finner et sted for Herren, en bolig for Jakobs Veldige! 5förrän jag har funnit en plats åt HERREN, en boning åt den Starke i Jakob.»
6»Se, i Efrata hørte vi om den, fandt den paa Ja'ars Mark;6Se, vi hørte om den* i Efrata**, vi fant den i skogsbygden***.6Ja, vi hörde därom i Efrata, vi förnummo det i skogsbygden.
7lad os gaa hen til hans Bolig, tilbede ved hans Fødders Skammel!«7Vi vil komme til hans bolig, vi vil tilbede for hans føtters skammel. 7Låtom oss gå in i hans boning, tillbedja vid hans fotapall.
8»HERRE, bryd op til dit Hvilested, du og din Vældes Ark!8Reis dig, Herre, og kom til ditt hvilested, du og din styrkes ark! 8Stå upp, HERRE, och kom till din vilostad, du och din makts ark.
9Dine Præster være klædte i Retfærd, dine fromme synge med Fryd!9La dine prester klæ sig i rettferd og dine fromme rope med fryd! 9Dina präster vare klädda i rättfärdighet, och dina fromma juble.
DANNORSVE
10For din Tjener Davids Skyld afvise du ikke din Salvede!«10For Davids, din tjeners skyld vise du ikke din salvedes åsyn tilbake! 10För din tjänare Davids skull må du icke visa tillbaka din smorde.
11HERREN tilsvor David et troværdigt, usvigeligt Løfte: »Af din Livsens Frugt vil jeg sætte Konger paa din Trone.11Herren har svoret David en sann ed, som han ikke vil gå fra: Av ditt livs frukt vil jeg sette konger på din trone; 11HERREN har svurit David en osviklig ed, som han icke skall rygga: »Av ditt livs frukt skall jag sätta konungar på din tron.
12Saafremt dine Sønner holder min Pagt og mit Vidnesbyrd, som jeg lærer dem, skal ogsaa deres Sønner sidde evindelig paa din Trone!12dersom dine barn holder min pakt og mine vidnesbyrd, som jeg vil lære dem, da skal også deres barn for all tid sitte på dine trone. 12Om dina barn hålla mitt förbund och hålla mitt vittnesbörd, som jag skall lära dem, så skola ock deras barn till evig tid få sitta på din tron.
13Thi HERREN har udvalgt Zion, ønsket sig det til Bolig:13For Herren har utkåret Sion, han har attrådd det til sin bolig: 13Ty HERREN har utvalt Sion, där vill han hava sin boning.
14Her er for evigt mit Hvilested, her vil jeg bo, thi det har jeg ønsket.14Dette er mitt hvilested til evig tid; her vil jeg bo, fordi jeg har attrådd det. 14Detta är min vilostad till evig tid; här skall jag bo, ty till detta ställe har jag lust.
DANNORSVE
15Dets Føde velsigner jeg, dets fattige mætter jeg med Brød,15Dets mat vil jeg velsigne, dets fattige vil jeg mette med brød, 15Dess förråd skall jag rikligen välsigna, åt dess fattiga skall jag giva bröd till fyllest.
16dets Præster klæder jeg i Frelse, dets fromme skal synge med Fryd.16og dets prester vil jeg klæ med fryd. 16Dess präster skall jag kläda i frälsning, och dess fromma skola jubla högt.
17Der lader jeg Horn vokse frem for David, sikrer min Salvede Lampe.17Der vil jeg la et horn vokse op for David, gjøre i stand en lampe for min salvede. 17Där skall jag låta ett horn skjuta upp åt David; där har jag rett till en lampa åt min smorde.
18Jeg klæder hans Fjender i Skam, men paa ham skal Kronen straale!«18Hans fiender vil jeg klæ i skam, men på ham skal hans krone stråle. 18Hans fiender skall jag kläda i skam, men på honom skall hans krona glänsa.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 131
Top of Page
Top of Page