2.Korinther 7:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Giver os Rum; ingen have vi gjort Uret, ingen ødelagt, ingen bedraget.

Norsk (1930)
Gi oss rum! Ingen har vi gjort urett, ingen har vi ødelagt, ingen har vi gått for nær.

Svenska (1917)
Bereden oss ett rum i edra hjärtan; vi hava icke handlat orätt mot någon, icke varit någon till skada, icke gjort någon något förfång. --

King James Bible
Receive us; we have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man.

English Revised Version
Open your hearts to us: we wronged no man, we corrupted no man, we took advantage of no man.
Bibel Viden Treasury

Receive.

2.Korinther 11:16
Atter siger jeg: Ingen maa agte mig for en Daare; men hvis saa skal være, saa taaler mig endog som en Daare, for at ogsaa jeg kan rose mig en Smule.

Matthæus 10:14,40
Og dersom nogen ikke modtager eder og ej hører eders Ord, da gaar ud af det Hus eller den By og ryster Støvet af eders Fødder!…

Lukas 10:8
Og hvor I komme ind i en By, og de modtage eder, spiser der, hvad der sættes for eder;

Filipperne 2:29
Modtager ham altsaa i Herren med al Glæde og holder saadanne i Ære;

Kolossenserne 4:10
Aristarkus, min Medfange, hilser eder, og Markus, Barnabas's Søskendebarn, om hvem I have faaet Befalinger — dersom han kommer til eder, da tager imod ham —

Filemon 1:12
ham, det er mit eget Hjerte.

, 17

2.Johannes 1:10
Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne Lære, ham skulle I ikke tage til Huse og ikke byde velkommen.

3.Johannes 1:8-10
Derfor ere vi skyldige at tage os af saadanne, for at vi kunne blive Medarbejdere for Sandheden.…

we have wronged.

2.Korinther 1:12
Thi dette er vor Ros, vor Samvittigheds Vidnesbyrd, at i Guds Hellighed og Renhed, ikke i kødelig Visdom, men i Guds Naade have vi færdedes i Verden, men mest hos eder.

2.Korinther 4:2
men vi have frasagt os de skammelige Smugveje, saa vi ikke vandre i Træskhed, ej heller forfalske Guds Ord, men ved Sandhedens Aabenbarelse anbefale os til alle Menneskers Samvittighed for Guds Aasyn.

2.Korinther 6:3-7
og vi give ikke i nogen Ting noget Anstød, for at Tjenesten ikke skal blive lastet;…

2.Korinther 11:9
thi min Trang afhjalp Brødrene, da de kom fra Makedonien, og i alt har jeg holdt og vil jeg holde mig uden Tynge for eder.

2.Korinther 12:14-18
Se, dette er nu tredje Gang, jeg staar rede til at komme til eder, og jeg vil ikke falde til Byrde; thi jeg søger ikke eders Gods, men eder selv, thi Børnene skulle ikke samle sammen til Forældrene, men Forældrene til Børnene.…

4.Mosebog 16:15
Da harmedes Moses højlig og sagde til HERREN: »Vend dig ikke til deres Offergave! Ikke saa meget som et Æsel har jeg frataget dem, ej heller har jeg gjort en eneste af dem noget ondt!«

1.Samuel 12:3,4
Se, her staar jeg; viden imod mig i HERRENS og hans, Salvedes Paahør! Hvis Okse har jeg taget? Hvis Æsel har jeg taget? Hvem har jeg, undertrykt? Hvem har jeg gjort Uret? Af hvem har jeg taget Gave og derfor lukket Øjnene? I saa Fald vil jeg give eder Erstatning!«…

Apostlenes G. 20:33
Jeg har ikke begæret nogens Sølv eller Guld eller Klædebon.

Romerne 16:18
Thi saadanne tjene ikke vor Herre Kristus, men deres egen Bug, og ved søde Ord og skøn Tale forføre de troskyldiges Hjerter.

1.Thessaloniker 2:3-6,10
Thi vor Prædiken skyldes ikke Bedrag, ej heller Urenhed og er ikke forbunden med Svig;…

2.Thessaloniker 3:7-9
I vide jo selv, hvorledes I bør efterfølge os. Thi vi have ikke levet uskikkeligt iblandt eder,…

Links
2.Korinther 7:2 Interlinear2.Korinther 7:2 Flersprogede2 Corintios 7:2 Spansk2 Corinthiens 7:2 Franske2 Korinther 7:2 Tysk2.Korinther 7:2 Kinesisk2 Corinthians 7:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 7
1Derfor, efterdi vi have disse Forjættelser, I elskede! saa lader os rense os selv fra al Kødets og Aandens Besmittelse, saa vi gennemføre Hellighed i Guds Frygt! 2Giver os Rum; ingen have vi gjort Uret, ingen ødelagt, ingen bedraget. 3Jeg siger det ikke for at fælde Dom; jeg har jo sagt tilforn, at I ere i vore Hjerter, saa at vi dø sammen og leve sammen.…
Krydshenvisninger
2.Korinther 6:12
I have ikke snæver Plads i os, men der er snæver Plads i eders Hjerter.

2.Korinther 12:15
Men jeg vil med Glæde gøre Opofrelser ja, opofres for eders Sjæle. Mon jeg, naar jeg elsker eder højere, elskes mindre?

2.Korinther 7:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden