Mika 6:9
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hør, HERREN raaber til Byen (at frygte dit Navn er Visdom): Hør, Stamme og Byens Menighed!

Norsk (1930)
Herrens røst roper til staden, og efter visdom ser ditt navn*; hør straffen og hvem som har fastsatt den!

Svenska (1917)
Hör huru HERREN ropar till staden! Ja, säll är den som aktar på ditt namn. Hören om straffet, och vem han är, som har bestämt det.

King James Bible
The LORD'S voice crieth unto the city, and the man of wisdom shall see thy name: hear ye the rod, and who hath appointed it.

English Revised Version
The voice of the LORD crieth unto the city, and the man of wisdom will see thy name: hear ye the rod, and who hath appointed it.
Bibel Viden Treasury

Lord's.

Mika 3:12
For eders Skyld skal derfor Zion pløjes som en Mark, Jerusalem blive til Grushobe, Tempelbjerget til Krathøj.

Esajas 24:10-12
Den øde Stad ligger nedbrudt, stængt er hver Boligs Indgang.…

Esajas 27:10
Thi den faste Stad ligger ensom, et folketomt Sted, forladt som en Ørken. Der græsser Ungkvæget, der lejrer det sig og afgnaver Kvistene.

Esajas 32:13,14
mit Folks med Tidseltorn dækkede Jord, ja, hvert Glædens Hus, den jublende By!…

Esajas 40:6-8
Der lyder en Røst, som siger: »Raab!« Jeg svarer: »Hvad skal jeg raabe?« »Alt Kød til Hobe er Græs, al dets Ynde som Markens Blomst;…

Esajas 66:6
Hør, hvor det drøner fra Byen, drøner fra Templet, hør, hvor HERREN øver Gengæld imod sine Fjender!

Jeremias 19:11-13
og sig til dem: Saa siger Hærskarers HERRE: Jeg vil knuse dette Folk og denne By, som man knuser et Lerkar, saa det ikke kan heles igen. De døde skal jordes i Tofet, fordi Pladsen til at jorde paa ikke slaar til.…

Jeremias 26:6,18
saa gør jeg med dette Hus som med Silo og giver alle Jordens Folk denne By at forbande ved.…

Jeremias 37:8-10
og Kaldæerne skal vende tilbage og angribe denne By, indtage og afbrænde den.…

Hoseas 13:16
Samaria skal bøde, thi det stod sin Gud imod. For Sværd skal de falde, Børnene knuses, frugtsommelige Kvinders Liv rives op.

Amos 2:5
saa sender jeg Ild mod Juda, den skal æde Jerusalems Borge.

Amos 3:8-15
Løven brøler, hvo frygter da ej? Den Herre HERREN taler, hvo profeterer da ej?…

Amos 6:1
Ve Zions sorgløse Mænd og de trygge paa Samarias Bjerg, I ædle blandt Førstegrødefolket, hvem Israels Hus søger til;

Jonas 3:4
Da nu Jonas var gaaet den første Dagsrejse ind i Byen, raabte han: »Om fyrretyve Dage skal Nineve styrtes i Grus!«

Sefanias 3:2
Den hører ej HERRENS Røst, tager ikke mod Tugt. Paa HERREN stoler den ej, holder sig ej til Gud.

and.

2.Kongebog 22:11-20
Men da Kongen hørte, hvad der stod i Lovbogen, sønderrev han sine Klæder;…

Salmerne 107:43
Hvo som er viis, han mærke sig det og lægge sig HERRENS Naade paa Sinde!

Ordsprogene 22:3
Den kloge ser Faren og søger i Skjul, tankeløse gaar videre og bøder.

Esajas 26:11
HERRE, din Haand er løftet, men de ser det ikke; lad dem med Skam se din Nidkærhed for Folket, lad dine Fjenders Ild fortære dem!

Hoseas 14:9
Hvem er saa viis, at han fatter det, saa klog, at han ved det? Thi rette er HERRENS Veje; retfærdige vandrer paa dem, men Syndere snubler paa dem.

the man of wisdom shall see thy name.

2.Mosebog 34:5-7
Da steg HERREN ned i Skyen; og Moses stillede sig hos ham der og paakaldte HERRENS Navn.…

Salmerne 9:16
Folkene sank i Graven, de grov, deres Fod blev hildet i Garnet, de satte.

Salmerne 48:10
som dit Navn saa lyder din Pris til Jordens Grænser. Din højre er fuld af Retfærd,

Salmerne 83:18
Og kende, at du, hvis Navn er HERREN, er ene den Højeste over al Jorden!

Esajas 30:27
Se, HERRENS Navn kommer langvejsfra i brændende Vrede, med tunge Skyer; hans Læber skummer af Vrede, fortærende Ild er hans Tunge,

hear.

2.Samuel 21:1
Under Davids Regering blev der Hungersnød tre Aar i Træk. Da søgte David HERRENS Aasyn; og HERREN sagde: »Der hviler Blodskyld paa Saul og hans Hus, fordi han dræbte Gibeoniterne!«

Job 5:6-8,17
Thi Vanheld vokser ej op af Støvet, Kvide spirer ej frem af Jorden,…

Job 10:2
sige til Gud: Fordøm mig dog ikke, lad mig vide, hvorfor du tvister med mig!

Esajas 9:13
Men til ham, der slaar det, vender Folket ej om, de søger ej Hærskarers HERRE.

Esajas 10:5,6
Ve Assur, min Harmes Kæp, min Vrede er Stokken i hans Haand.…

Jeremias 14:18-22
Hvis jeg gaar ud paa Marken, se — sværdslagne Mænd, og kommer jeg ind i Byen, se — Hungerens Kvaler! Thi baade Profet og Præst drager bort til et Land, de ej kender.…

Klagesangene 3:39-42
Over hvad skal den levende sukke? Hver over sin Synd!…

Joel 2:11-18
Foran sin Stridsmagt løfter HERREN sin Røst, thi saare stor er hans Hær, ja, hans Ords Fuldbyrder er vældig; thi stor er HERRENS Dag og saare frygtelig; hvem holder den ud?…

Amos 4:6-12
Og dog gav jeg eder tomme Munde i alle eders Byer og Brødmangel i alle eders Hjemsteder; men I omvendte eder ikke til mig, lyder det fra HERREN.…

Jonas 3:5-10
Da troede Folkene i Nineve paa Gud, og de udraabte en Faste og klædte sig i Sæk, baade store og smaa;…

Haggaj 1:5-7
Derfor, saa siger Hærskarers HERRE: Læg Mærke til, hvorledes det gaar eder!…

Aabenbaring 3:19
Alle dem, jeg elsker, dem revser og tugter jeg; vær derfor nidkær og omvend dig!

Links
Mika 6:9 InterlinearMika 6:9 FlersprogedeMiqueas 6:9 SpanskMichée 6:9 FranskeMica 6:9 TyskMika 6:9 KinesiskMicah 6:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Mika 6
9Hør, HERREN raaber til Byen (at frygte dit Navn er Visdom): Hør, Stamme og Byens Menighed! 10Skal jeg taale Skattene i den gudløses Hus og den magre, forbandede Efa,…
Krydshenvisninger
Jeremias 47:7
Hvorledes faar det Ro, naar HERREN opbød det mod Askalon og Havets Strand og stævned det did?

Mika 6:8
Det er sagt dig, o Menneske, hvad der er godt, og hvad HERREN kræver af dig: hvad andet end at øve Ret, gerne vise Kærlighed og vandre ydmygt med din Gud.

Mika 6:10
Skal jeg taale Skattene i den gudløses Hus og den magre, forbandede Efa,

Mika 6:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden