Johannes 16:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
De skulle udelukke eder af Synagogerne, ja, den Tid skal komme, at hver den, som slaar eder ihjel, skal mene, at han viser Gud en Dyrkelse.

Norsk (1930)
De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.

Svenska (1917)
Man skall utstöta eder ur synagogorna; ja, den tid kommer, då vemhelst som dräper eder skall mena sig därmed förrätta offertjänst åt Gud.

King James Bible
They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service.

English Revised Version
They shall put you out of the synagogues: yea, the hour cometh, that whosoever killeth you shall think that he offereth service unto God.
Bibel Viden Treasury

shall.

Johannes 9:22,34
Dette sagde hans Forældre, fordi de frygtede for Jøderne; thi Jøderne vare allerede komne overens om, at dersom nogen bekendte ham som Kristus, skulde han udelukkes af Synagogen.…

Johannes 12:42
Alligevel var der dog mange, endogsaa af Raadsherrerne, som troede paa ham; men for Farisæernes Skyld bekendte de det ikke, for at de ikke skulde blive udelukkede af Synagogen;

Lukas 6:22
Salige er I, naar Menneskene hade eder, og naar de udstøde eder og haane eder og forkaste eders Navn som ondt for Menneskesønnens Skyld.

1.Korinther 4:13
spotter man os, give vi gode Ord; som Verdens Fejeskarn ere vi blevne, et Udskud for alle indtil nu.

the time.

Esajas 65:5
som siger: »Bliv mig fra Livet, rør mig ej, jeg gør dig hellig!« De Folk er som Røg i min Næse, en altid luende Ild;

Matthæus 10:28
Og frygter ikke for dem, som slaa Legemet ihjel, men ikke kunne slaa Sjælen ihjel; men frygter hellere for ham, som kan fordærve baade Sjæl og Legeme i Helvede.

Matthæus 24:9
Da skulle de overgive eder til Trængsel og slaa eder ihjel, og I skulle hades af alle Folkeslagene for mit Navns Skyld.

Apostlenes G. 5:33
Men da de hørte dette, skar det dem i Hjertet, og de raadsloge om at slaa dem ihjel.

Apostlenes G. 6:13,14
og de fremstillede falske Vidner, som sagde: »Dette Menneske holder ikke op med at tale Ord imod dette hellige Sted og imod Loven.…

Apostlenes G. 7:56-60
Og han sagde: »Se, jeg ser Himlene aabnede og Menneskesønnen staaende ved Guds højre Haand.«…

Apostlenes G. 8:1-3
Men Saulus fandt Behag i hans Mord. Og paa den Dag udbrød der en stor Forfølgelse imod Menigheden i Jerusalem, og de adspredtes alle over Judæas og Samarias Egne, undtagen Apostlene.…

Apostlenes G. 9:1,2
Men Saulus, som endnu fnøs med Trusel og Mord imod Herrens Disciple, gik til Ypperstepræsten…

Apostlenes G. 22:3,4,19-23
»Jeg er en jødisk Mand, født i Tarsus i Kilikien, men opfostret i denne Stad, oplært ved Gamaliels Fødder efter vor Fædrenelovs Strenghed og nidkær for Gud, ligesom I alle ere i Dag.…

Apostlenes G. 26:9-11
Jeg selv mente nu ogsaa at burde gøre meget imod Jesu, Nazaræerens Navn,…

Romerne 10:2,3
Thi jeg giver dem det Vidnesbyrd, at de have Nidkærhed for Gud, men ikke med Forstand;…

Galaterne 1:13,14
I have jo hørt om min Vandel forhen i Jødedommen, at jeg over al Maade forfulgte Guds Menighed og søgte at udrydde den.…

Filipperne 3:6
i Nidkærhed en Forfølger af Menigheden, i Retfærdigheden efter Loven udadlelig.

Links
Johannes 16:2 InterlinearJohannes 16:2 FlersprogedeJuan 16:2 SpanskJean 16:2 FranskeJohannes 16:2 TyskJohannes 16:2 KinesiskJohn 16:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 16
1»Dette har jeg talt til eder, for at I ikke skulle forarges. 2De skulle udelukke eder af Synagogerne, ja, den Tid skal komme, at hver den, som slaar eder ihjel, skal mene, at han viser Gud en Dyrkelse. 3Og dette skulle de gøre, fordi de hverken kende Faderen eller mig.…
Krydshenvisninger
Esajas 66:5
Hør HERRENS Ord, I, som bæver for hans Ord: Saaledes siger eders Brødre, der hader eder og støder eder bort for mit Navns Skyld: »Lad HERREN vise sig i sin Herlighed, saa vi kan se eders Glæde!« Men de skal blive til Skamme!

Daniel 11:33
De kloge i Folket skal bringe mange til Indsigt, men en Tid lang bukker de under for Ild og Sværd, Fangenskab og Plyndring.

Matthæus 24:9
Da skulle de overgive eder til Trængsel og slaa eder ihjel, og I skulle hades af alle Folkeslagene for mit Navns Skyld.

Lukas 6:22
Salige er I, naar Menneskene hade eder, og naar de udstøde eder og haane eder og forkaste eders Navn som ondt for Menneskesønnens Skyld.

Johannes 4:21
Jesus siger til hende: »Tro mig, Kvinde, at den Time kommer, da det hverken skal være paa dette Bjerg eller i Jerusalem, at I tilbede Faderen.

Johannes 4:23
Men den Time kommer, ja, den er nu, da de sande Tilbedere skulle tilbede Faderen i Aand og Sandhed; thi det er saadanne Tilbedere, Faderen vil have.

Johannes 9:22
Dette sagde hans Forældre, fordi de frygtede for Jøderne; thi Jøderne vare allerede komne overens om, at dersom nogen bekendte ham som Kristus, skulde han udelukkes af Synagogen.

Johannes 16:25
Dette har jeg talt til eder i Lignelser; der kommer en Time, da jeg ikke mere skal tale til eder i Lignelser, men frit ud forkynde eder om Faderen.

Johannes 16:32
Se, den Time kommer, og den er kommen, da I skulle adspredes hver til sit og lade mig alene; dog, jeg er ikke alene, thi Faderen er med mig.

Apostlenes G. 26:9
Jeg selv mente nu ogsaa at burde gøre meget imod Jesu, Nazaræerens Navn,

Aabenbaring 6:9
Og da det aabnede det femte Segl, saa jeg under Alteret deres Sjæle, som vare myrdede for Guds Ords Skyld og for det Vidnesbyrds Skyld, som de havde.

Johannes 16:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden