Esajas 30:30
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
HERREN lader høre sin Højheds Røst og viser sin Arm, der slaar ned med fnysende Vrede, ædende Lue, Skybrud, skyllende Regn og Hagl.

Norsk (1930)
Og Herren skal la høre sin veldige røst og vise sin nedfarende arm i brennende harme og fortærende ildslue, storm og regnskyll og hagl.

Svenska (1917)
Och HERREN skall låta höra sin röst i majestät och visa huru hans arm drabbar, i vredesförgrymmelse och med förtärande eldslåga, med storm och störtskurar och hagelstenar.

King James Bible
And the LORD shall cause his glorious voice to be heard, and shall shew the lighting down of his arm, with the indignation of his anger, and with the flame of a devouring fire, with scattering, and tempest, and hailstones.

English Revised Version
And the LORD shall cause his glorious voice to be heard, and shall shew the lighting down of his arm, with the indignation of his anger, and the flame of a devouring fire, with a blast, and tempest, and hailstones.
Bibel Viden Treasury

the Lord

Esajas 29:6
hjemsøges skal du af Hærskarers HERRE under Torden og Brag og vældigt Drøn, Storm og Vindstød og ædende Lue.

Salmerne 2:5
Saa taler han til dem i Vrede, forfærder dem i sin Harme:

Salmerne 18:13,14
HERREN tordned fra Himlen, den Højeste lod høre sin Røst, Hagl og Ildgløder.…

Salmerne 46:6
Folkene larmed, Rigerne vakled, han løfted Røsten, saa Jorden skjalv,

his glorious voice.

Job 37:2-5
Lyt dog til hans bragende Røst, til Drønet, der gaar fra hans Mund!…

Job 40:9
Har du en Arm som Gud, kan du tordne med Brag som han?

Salmerne 29:3-9
HERRENS Røst er over Vandene, Ærens Gud lader Tordenen rulle, HERREN, over de vældige Vande!…

Ezekiel 10:5
Og Suset af Kerubernes Vinger hørtes helt ud i den ydre Forgaard som Gud den Almægtiges Røst, naar han taler.

Aabenbaring 1:15
og hans Fødder lignede skinnende Malm, naar det gløder i Ovnen; og hans Røst var som mange Vandes Lyd;

the lighting

Esajas 51:9
Vaagn op, vaagn op, HERRENS Arm, og ifør dig Styrke, vaagn op som i henfarne Dage, i Urtidens Slægter! Mon du ej kløvede Rahab, gennembored Dragen,

Esajas 62:8
HERREN svor ved sin højre, sin vældige Arm: Jeg giver ej mer dine Fjender dit Korn til Føde; Mosten, du sled for, skal Udlandets Sønner ej drikke;

2.Mosebog 15:16
Skræk og Angst faldt over dem, ved din Arms Vælde blev de maalløse som Sten, til dit Folk var naaet frem, o HERRE, til Folket, du vandt dig, var naaet frem.

Salmerne 98:1
En Salme. Syng HERREN en ny Sang, thi vidunderlige Ting har han gjort; Sejren vandt ham hans højre, hans hellige Arm.

Lukas 1:51
Han har øvet Vælde med sin Arm; han har adspredt dem, som ere hovmodige i deres Hjertes Tanke.

the flame

Esajas 28:2
Se, Herren har en vældig Kæmpe til Rede; som Skybrud af Hagl, som hærgende Storm, som Skybrud af mægtige skyllende Vande slaar han til Jorden med Vælde.

Esajas 32:19
Skoven styrter helt, Byen bøjes dybt.

Josva 10:11
Og da de flygtede for Israeliterne og netop var paa Skraaningen ved Bet-Horon, lod HERREN store Sten falde ned paa dem fra Himmelen helt hen til Azeka, saa de døde; og de, som dræbtes af Haglstenene, var flere end dem, Israeliterne dræbte med Sværdet.

1.Samuel 7:10
Medens Samuel var i Færd med at bringe Brændofferet, rykkede Filisterne frem til Kamp mod Israel, men HERREN sendte den Dag et vældigt Tordenvejr over Filisterne og bragte dem i Uorden, saa de blev slaaet af Israel;

Salmerne 18:13,14
HERREN tordned fra Himlen, den Højeste lod høre sin Røst, Hagl og Ildgløder.…

Salmerne 50:1-3
En Salme af Asaf. Gud, Gud HERREN taled og stævnede Jorden hid fra Sol i Opgang til Sol i Bjærge;…

Salmerne 76:5-8
De tapre gjordes til Bytte, i Dvale sank de, og Kraften svigted alle de stærke Kæmper.…

Salmerne 97:3-5
Ild farer frem foran ham og luer iblandt hans Fjender.…

Ezekiel 38:19-22
I Nidkærhed, i glødende Vrede udtaler jeg det: Sandelig, paa hin Dag skal et vældigt Jordskælv komme over Israels Land;…

Mika 1:4
under ham smelter Bjerge, og Dale slaar dybe Revner, som Voks, der smelter i Ilden, som Vand, gydt ned ad en Skrænt —

Nahum 1:2-6
En nidkær Gud, en Hævner er HERREN, en Hævner er HERREN og fuld af Vrede, en Hævner er HERREN mod Uvenner, han gemmer paa Vrede mod Fjender.…

Matthæus 24:7
Thi Folk skal rejse sig mod Folk, og Rige mod Rige, og der skal være Hungersnød og Jordskælv her og der.

2.Thessaloniker 1:8
med Lueild, naar han tager Hævn over dem, som ikke kende Gud, og over dem, som ikke lyde vor Herres Jesu Evangelium,

Aabenbaring 6:12-17
Og jeg saa, da det aabnede det sjette Segl, da skete der et stort Jordskælv, og Solen blev sort som en Haarsæk, og Maanen blev helt som Blod.…

Aabenbaring 11:19
Og Guds Tempel i Himmelen blev aabnet, og hans Pagts Ark kom til Syne i hans Tempel, og der kom Lyn og Røster og Tordener og Jordskælv og stærk Hagl.

Aabenbaring 14:16-20
Og han, som sad paa Skyen, lod sin Segl gaa over Jorden, og Jorden blev høstet.…

Aabenbaring 16:18-21
Og der kom Lyn og Røster og Tordener; og der blev et stort Jordskælv, hvis Mage ikke har været, siden der blev Mennesker til paa Jorden, et saadant Jordskælv, saa stort.…

Links
Esajas 30:30 InterlinearEsajas 30:30 FlersprogedeIsaías 30:30 SpanskÉsaïe 30:30 FranskeJesaja 30:30 TyskEsajas 30:30 KinesiskIsaiah 30:30 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esajas 30
29Sang skal der være hos eder som i Natten, naar Højtid gaar ind, en Hjertens Glæde som en Vandring til Fløjte mod HERRENS Bjerg, mod Israels Klippe. 30HERREN lader høre sin Højheds Røst og viser sin Arm, der slaar ned med fnysende Vrede, ædende Lue, Skybrud, skyllende Regn og Hagl. 31For HERRENS Røst bliver Assur ræd, med Kæppen slaar han;…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 9:23
Da rakte Moses sin Stav op mod Himmelen, og HERREN sendte Torden og Hagl; Ild for ned mod Jorden, og HERREN lod Hagl falde over Ægypten;

Job 38:22
Har du været, hvor Sneen gemmes, og skuet, hvor Hagelen vogtes,

Esajas 10:5
Ve Assur, min Harmes Kæp, min Vrede er Stokken i hans Haand.

Esajas 28:2
Se, Herren har en vældig Kæmpe til Rede; som Skybrud af Hagl, som hærgende Storm, som Skybrud af mægtige skyllende Vande slaar han til Jorden med Vælde.

Esajas 30:29
Sang skal der være hos eder som i Natten, naar Højtid gaar ind, en Hjertens Glæde som en Vandring til Fløjte mod HERRENS Bjerg, mod Israels Klippe.

Esajas 30:31
For HERRENS Røst bliver Assur ræd, med Kæppen slaar han;

Esajas 32:19
Skoven styrter helt, Byen bøjes dybt.

Esajas 33:14
Paa Zion skal Syndere bæve, Niddinger gribes af Skælven: »Hvem kan bo ved fortærende Ild, hvem kan bo ved evige Baal?«

Esajas 66:16
thi med Ild og med sit Sværd skal HERREN dømme alt Kød, og mange er HERRENS slagne.

Jeremias 25:32
Thi saa siger Hærskarers HERRE: Se, Ulykken gaar fra det ene Folk til det andet, et vældigt Vejr bryder løs fra Jordens Rand.

Ezekiel 13:13
Derfor, saa siger den Herre HERREN: Og jeg lader et Stormvejr bryde løs i min Harme, og Skylregn skal komme i min Vrede og Isstykker i min Harme til Undergang;

Joel 2:5
det lyder som raslende Vogne, naar de hopper paa Bjergenes Tinder, som knitrende Lue, der æder Straa, som en vældig Hær, der er rustet til Strid.

Amos 1:14
saa sætter jeg Ild paa Rabbas Mur, den skal æde dets Borge under Krigsskrig paa Stridens Dag, under Uvejr paa Stormens Dag.

Esajas 30:29
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden