1.Mosebog 47:9
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jakob svarede ham: »Min Udlændigheds Aar er 130 Aar; faa og onde var mine Leveaar, og ikke naar de op til mine Fædres Aar i deres Udlændigheds Tid.«

Norsk (1930)
Jakob svarte Farao: Min utlendighets år er hundre og tretti år; få og onde har mine leveår vært, og de har ikke nådd mine fedres leveår i deres utlendighets tid.

Svenska (1917)
Jakob svarade Farao: »Min vandringstid har varat ett hundra trettio år. Få och onda hava mina levnadsår varit, de nå icke upp till antalet av mina fäders levnadsår under deras vandringstid.»

King James Bible
And Jacob said unto Pharaoh, The days of the years of my pilgrimage are an hundred and thirty years: few and evil have the days of the years of my life been, and have not attained unto the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage.

English Revised Version
And Jacob said unto Pharaoh, The days of the years of my pilgrimage are an hundred and thirty years: few and evil have been the days of the years of my life, and they have not attained unto the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage.
Bibel Viden Treasury

The days.

1.Krønikebog 29:15
Thi vi er fremmede for dit Aasyn og Gæster som alle vore Fædre; som en Skygge er vore Dage paa Jorden, uden Haab!

Salmerne 39:12
Hør, o HERRE, min Bøn og lyt til mit Skrig, til mine Taarer tie du ej! Thi en fremmed er jeg hos dig, en Gæst som alle mine Fædre.

Salmerne 119:19,54
Fremmed er jeg paa Jorden, skjul ikke dine Bud for mig!…

2.Korinther 5:6
Derfor ere vi altid frimodige og vide, at medens vi ere hjemme i Legemet, ere vi borte fra Herren —

Hebræerne 11:9-16
Ved Tro blev han Udlænding i Forjættelsens Land som i et fremmed og boede i Telte med Isak og Jakob, som vare Medarvinger til samme Forjættelse;…

Hebræerne 13:14
thi her have vi ikke en blivende Stad, men vi søge den kommende.

1.Peter 2:11
I elskede! jeg formaner eder som fremmede og Udlændinge til at afholde eder fra kødelige Lyster, som jo føre Krig imod Sjælen,

and hundred.

Job 14:1
Mennesket, født af en Kvinde, hans Liv er stakket, han mættes af Uro;

Salmerne 39:5
Se, i Haandsbredder maalte du mine Dage ud, mit Liv er som intet for dig, som et Aandepust staar hvert Menneske der. — Sela.

Salmerne 89:47,48
Herre, kom i Hu, hvad Livet er, til hvilken Tomhed du skabte hvert Menneskebarn!…

Salmerne 90:3-12
Mennesket gør du til Støv igen, du siger: »Vend tilbage, I Menneskebørn!«…

Jakob 4:14
I, som ikke vide, hvad der skal ske i Morgen; thi hvordan er eders Liv? I ere jo en Damp, som er til Syne en liden Tid, men derefter forsvinder;

have not.

1.Mosebog 47:28
Jakob levede i Ægypten i sytten Aar, saa at Jakobs Levetid blev 147 Aar.

1.Mosebog 5:27
saaledes blev Metusalems fulde Levetid 969 Aar, og derpaa døde han.

1.Mosebog 11:11,24,25
og efter at Sem havde avlet Arpaksjad, levede han 500 Aar og avlede Sønner og Døtre.…

1.Mosebog 25:7,8
De Aar, Abraham levede, udgjorde 175;…

1.Mosebog 35:28
Isaks Leveaar var 180;

1.Mosebog 50:26
Josef døde 110 Aar gammel, og man balsamerede ham og lagde ham i Kiste i Ægypten.

2.Mosebog 6:4
Eftersom jeg har oprettet min Pagt med dem om at skænke dem Kana'ans Land, deres Udlændigheds Land, hvor de levede som fremmede,

2.Mosebog 7:7
Moses var firsindstyve og Aron tre og firsindstyve Aar gammel, da de talte til Farao.

5.Mosebog 34:7
Moses var 120 Aar, da han døde; hans Øje var ikke sløvet og hans Livskraft ikke svundet.

Josva 24:29
Efter disse Begivenheder døde HERRENS Tjener Josua, Nuns Søn 110 Aar gammel.

2.Samuel 19:32-35
Barzillaj var en Olding paa firsindstyve Aar; det var ham, som havde sørget for Kongens Underhold, medens han var i Mahanajim, thi han var en meget velstaaende Mand.…

Job 8:8,9
Thi spørg dog den henfarne Slægt, læg Mærke til Fædrenes Granskning!…

Job 42:16,17
Siden levede Job 140 Aar og saa sine Børn og Børnebørn, fire Slægtled.…

Links
1.Mosebog 47:9 Interlinear1.Mosebog 47:9 FlersprogedeGénesis 47:9 SpanskGenèse 47:9 Franske1 Mose 47:9 Tysk1.Mosebog 47:9 KinesiskGenesis 47:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Mosebog 47
8Farao spurgte Jakob: »Hvor mange er dine Leveaar?« 9Jakob svarede ham: »Min Udlændigheds Aar er 130 Aar; faa og onde var mine Leveaar, og ikke naar de op til mine Fædres Aar i deres Udlændigheds Tid.« 10Derpaa velsignede Jakob Farao og gik bort fra ham.…
Krydshenvisninger
Hebræerne 11:9
Ved Tro blev han Udlænding i Forjættelsens Land som i et fremmed og boede i Telte med Isak og Jakob, som vare Medarvinger til samme Forjættelse;

Hebræerne 11:13
I Tro døde alle disse uden at have opnaaet Forjættelserne; men de saa dem langt borte og hilsede dem og bekendte, at de vare fremmede og Udlændinge paa Jorden.

1.Mosebog 25:7
De Aar, Abraham levede, udgjorde 175;

1.Mosebog 25:8
saa udaandede han. Og Abraham døde i en god Alderdom, gammel og mæt af Dage, og samledes til sin Slægt.

1.Mosebog 35:28
Isaks Leveaar var 180;

1.Mosebog 47:8
Farao spurgte Jakob: »Hvor mange er dine Leveaar?«

1.Mosebog 47:28
Jakob levede i Ægypten i sytten Aar, saa at Jakobs Levetid blev 147 Aar.

Salmerne 39:12
Hør, o HERRE, min Bøn og lyt til mit Skrig, til mine Taarer tie du ej! Thi en fremmed er jeg hos dig, en Gæst som alle mine Fædre.

Salmerne 119:19
Fremmed er jeg paa Jorden, skjul ikke dine Bud for mig!

Salmerne 119:54
Dine Vedtægter blev mig til Sange i min Udlændigheds Hus.

1.Mosebog 47:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden