1.Mosebog 1:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derpaa sagde Gud: »Der komme Lys paa Himmelhvælvingen til at skille Dag fra Nat, og de skal være til Tegn og til Fastsættelse af Højtider, Dage og Aar

Norsk (1930)
Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år.

Svenska (1917)
Och Gud sade: »Varde på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år,

King James Bible
And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:

English Revised Version
And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days and years:
Bibel Viden Treasury

Let there.

5.Mosebog 4:19
og naar du løfter dit Blik til Himmelen og ser Solen og Maanen og Stjernerne, hele Himmelens Hær, saa vogt dig for at lade dig forføre til at tilbede og dyrke dem. Thi HERREN din Gud har tildelt alle de andre Folk under hele Himmelen dem;

Job 25:3,5
Er der mon Tal paa hans Skarer? Mod hvem staar ikke hans Baghold op?…

Job 38:12-14
Har du nogen Sinde kaldt Morgenen frem, ladet Morgenrøden vide sit Sted,…

Salmerne 8:3,4
Naar jeg ser din Himmel, dine Fingres Værk, Maanen og Stjernerne, som du skabte,…

Salmerne 19:1-6
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Himlen forkynder Guds Ære, Hvælvingen kundgør hans Hænders værk.…

Salmerne 74:16,17
din er Dagen, og din er Natten, du grundlagde Lys og Sol,…

Salmerne 104:19,20
Du skabte Maanen for Festernes Skyld, Solen kender sin Nedgangs Tid;…

Salmerne 119:91
Dine Lovbud staar fast, de holder dine Tjenere oppe.

Salmerne 136:7-9
Som skabte de store Lys; thi hans Miskundhed varer evindelig!…

Salmerne 148:3,6
pris ham, Sol og Maane, pris ham, hver lysende Stjerne,…

Esajas 40:26
Løft eders Blik til Himlen og se: Hvo skabte disse? Han mønstrer deres Hær efter Tal, kalder hver enkelt ved Navn; saa stor er hans Kraft og Vælde, at ikke en eneste mangler.

Jeremias 31:35
Saa siger HERREN, han, som satte Solen til at lyse om Dagen og Maanen og Stjernerne til at lyse om Natten, han, som oprører Havet, saa Bølgerne bruser, han, hvis Navn er Hærskarers HERRE:

Jeremias 33:20,25
Saa siger HERREN: Hvis min Pagt med Dagen og Natten brydes, saa det ikke bliver Dag og Nat, naar Tid er inde,…

lights.

1.Mosebog 1:3
Og Gud sagde: »Der blive Lys!« Og der blev Lys.

. the day from the night.

between the day and between the night.

1.Mosebog 8:22
Herefter skal, saa længe Jorden staar, Sæd og Høst, Kulde og Hede, Sommer og Vinter, Dag og Nat ikke ophøre!«

1.Mosebog 9:13
Min Bue sætter jeg i Skyen, og den skal være Pagtstegn mellem mig og Jorden!

Job 3:9
dens Morgenstjerner formørkes, den bie forgæves paa Lys, den skue ej Morgenrødens Øjenlaag,

Job 38:31,32
Knytter du Syvstjernens Baand, kan du løse Orions Lænker?…

Salmerne 81:3
stød i Hornet paa Nymaanedagen, ved Fuldmaaneskin paa vor Højtidsdag!

Ezekiel 32:7,8
Jeg skjuler Himlen, naar du slukkes, klæder dens Stjerner i Sorg, jeg skjuler Solen i Skyer, og Maanen skinner ej mer.…

Ezekiel 46:1,6
Saa siger den Herre HERREN: Den indre Forgaards Østport skal være lukket de seks Hverdage, men paa Sabbatsdagen skal den aabnes, ligeledes paa Nymaanedagen:…

Joel 2:10,30,31
Foran dem skælver Jorden, Himlen bæver; Sol og Maane sortner, Stjernerne mister deres Glans.…

Joel 3:15
Sol og Maane sortner, og Stjernerne mister deres Glans.

Amos 5:8
Syvstjernens og Orions Skaber, han, som vender Mulm til Morgen og gør Dag til Nattemørke, som kalder ad Havets Vande og gyder dem ud over Jorden, HERREN er hans Navn!

Amos 8:9
Paa hin Dag lader jeg det ske, saa lyder det fra den Herre HERREN, at Solen gaar ned ved Middag, og Jorden bliver mørk ved højlys Dag.

Matthæus 2:2
»Hvor er den Jødernes Konge, som er født? thi vi have set hans Stjerne i Østen og ere komne for at tilbede ham.«

Matthæus 16:2,3
Men han svarede og sagde til dem: »Om Aftenen sige I: Det bliver en skøn Dag, thi Himmelen er rød;…

Matthæus 24:29
Men straks efter de Dages Trængsel skal Solen formørkes og Maanen ikke give sit Skin og Stjernerne falde ned fra Himmelen, og Himmelens Kræfter skulle rystes.

Markus 13:24
Men i de Dage, efter den Trængsel, skal Solen formørkes, og Maanen ikke give sit Skin,

Lukas 21:25,26
Og der skal ske Tegn i Sol og Maane og Stjerner, og paa Jorden skulle Folkene ængstes i Fortvivlelse over Havets og Bølgernes Brusen,…

Lukas 23:45
idet Solen formørkedes; og Forhænget i Templet splittedes midt over.

Apostlenes G. 2:19,20
Og jeg vil lade ske Undere paa Himmelen oventil og Tegn paa Jorden nedentil, Blod og Ild og rygende Damp.…

Aabenbaring 6:12
Og jeg saa, da det aabnede det sjette Segl, da skete der et stort Jordskælv, og Solen blev sort som en Haarsæk, og Maanen blev helt som Blod.

Aabenbaring 8:12
Og den fjerde Engel basunede, og Tredjedelen af Solen og Tredjedelen af Maanen og Tredjedelen af Stjernerne blev ramt, saa at Tredjedelen af dem blev formørket, og Dagen mistede Tredjedelen af sit Lys og Natten ligesaa.

Aabenbaring 9:2
Og den aabnede Afgrundens Brønd, og en Røg steg op af Brønden, lig Røgen af en stor Ovn; og Solen og Luften blev formørket af Røgen fra Brønden.

Links
1.Mosebog 1:14 Interlinear1.Mosebog 1:14 FlersprogedeGénesis 1:14 SpanskGenèse 1:14 Franske1 Mose 1:14 Tysk1.Mosebog 1:14 KinesiskGenesis 1:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Mosebog 1
14Derpaa sagde Gud: »Der komme Lys paa Himmelhvælvingen til at skille Dag fra Nat, og de skal være til Tegn og til Fastsættelse af Højtider, Dage og Aar 15og tjene som Lys paa Himmelhvælvingen til at lyse paa Jorden!« Og saaledes sket det:…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 1:13
Og det blev Aften, og det blev Morgen, tredje Dag.

1.Mosebog 1:15
og tjene som Lys paa Himmelhvælvingen til at lyse paa Jorden!« Og saaledes sket det:

Salmerne 19:1
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Himlen forkynder Guds Ære, Hvælvingen kundgør hans Hænders værk.

Salmerne 74:16
din er Dagen, og din er Natten, du grundlagde Lys og Sol,

Salmerne 104:19
Du skabte Maanen for Festernes Skyld, Solen kender sin Nedgangs Tid;

Salmerne 136:7
Som skabte de store Lys; thi hans Miskundhed varer evindelig!

Salmerne 150:1
Halleluja! Pris Gud i hans Helligdom, pris ham i hans stærke Hvælving,

Jeremias 10:2
Saa siger HERREN: Væn eder ikke til Hedningernes Færd og frygt ikke Himmelens Tegn, fordi Hedningerne frygter dem.

Jeremias 31:35
Saa siger HERREN, han, som satte Solen til at lyse om Dagen og Maanen og Stjernerne til at lyse om Natten, han, som oprører Havet, saa Bølgerne bruser, han, hvis Navn er Hærskarers HERRE:

Ezekiel 32:8
Alle Himmellys klæder jeg i Sorg for dig, hyller dit Land i Mørke, lyder det fra den Herre HERREN.

1.Mosebog 1:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden