2.Mosebog 25
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1HERREN talede til Moses og sagde:1Og Herren talte til Moses og sa: 1Och HERREN talade till Mose och sade:
2Sig til Israeliterne, at de skal bringe mig en Offerydelse; af enhver, som i sit Hjerte føler sig tilskyndet dertil, skal I tage min Offerydelse.2Si til Israels barn at de skal komme med en gave til mig; av hver mann som har hjertelag til det, skal I ta imot gaven til mig. 2Säg till Israels barn att de upptaga en gärd åt mig; av var och en som har ett därtill villigt hjärta skolen I upptaga denna gärd åt mig.
3Og Offerydelsen, som I skal tage af dem, skal bestaa af Guld, Sølv, Kobber,3Og dette er den gave I skal ta imot av dem: gull og sølv og kobber 3Och detta är vad I skolen upptaga av dem såsom gärd: guld, silver och koppar
4violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn, Byssus, Gedehaar,4og blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lin og gjetehår 4mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn och gethår,
DANNORSVE
5rødfarvede Væderskind, Tahasjskind, Akacietræ,5og rødfarvede værskinn og takasskinn* og akasietre,5rödfärgade vädurskinn, tahasskinn, akacieträ,
6Olie til Lysestagen, vellugtende Stoffer til Salveolien og Røgelsen,6olje til lysestaken, krydderier til salvings-oljen og til den velluktende røkelse, 6olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen,
7Sjohamsten og Ædelsten til Indfatning paa Efoden og Brystskjoldet.7onyksstener og andre edelstener til å sette på livkjortelen og brystduken. 7äntligen onyxstenar och infattningsstenar, till att användas för efoden och för bröstskölden.
8Og du skal indrette mig en Helligdom, for at jeg kan bo midt iblandt dem.8Og de skal gjøre mig en helligdom, så vil jeg bo midt iblandt dem. 8Och de skola göra åt mig en helgedom, för att jag må bo mitt ibland dem.
9Du skal indrette Boligen og alt dens Tilbehør nøje efter det Forbillede, jeg vil vise dig.9Tabernaklet og alt som dertil hører, skal I i alle måter gjøre efter det billede jeg vil vise dig. 9Tabernaklet och alla dess tillbehör skolen I göra alldeles efter de mönsterbilder som jag visar dig.
DANNORSVE
10Du skal lave en Ark af Akacietræ, halvtredje Alen lang, halvanden Alen bred og halvanden Alen høj,10De skal gjøre en ark av akasietre, halvtredje alen lang og halvannen alen bred og halvannen alen høi. 10De skola göra en ark av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög.
11og overtrække den med purt Guld; indvendig og udvendig skal du overtrække den og sætte en gylden Krans rundt om den;11Den skal du klæ med rent gull, både innvendig og utvendig skal du klæ den med gull; og du skal gjøre en gullkrans på den rundt omkring. 11Och du skall överdraga den med rent guld, innan och utan skall du överdraga den; och du skall på den göra en rand av guld runt omkring.
12og du skal støbe fire Guldringe til den og sætte dem paa dens fire Fødder, to Ringe paa hver Side at den.12Du skal støpe fire gullringer og feste dem i de fire føtter på arken, to ringer på den ene side og to på den andre. 12Och du skall till den gjuta fyra ringar av guld och sätta dem över de fyra fötterna, två ringar på ena sidan och två ringar på andra sidan.
13Saa skal du lave Bærestænger af Akacietræ og overtrække dem med Guld,13Så skal du gjøre stenger av akasietre og klæ dem med gull. 13Och du skall göra stänger av akacieträ och överdraga dem med guld.
DANNORSVE
14og du skal stikke Stængerne gennem Ringene paa Arkens Sider, for at den kan bæres med dem;14Og du skal stikke stengene inn i ringene på sidene av arken, så arken kan bæres på dem. 14Och stängerna skall du skjuta in i ringarna, på sidorna av arken, så att man med dem kan bära arken.
15Stængerne skal blive i Ringene, de maa ikke tages ud.15Stengene skal bli i ringene på arken, de må aldri tas ut av dem. 15Stängerna skola sitta kvar i ringarna på arken; de få icke dragas ut ur dem.
16Og i Arken skal du nedlægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig.16Og i arken skal du legge vidnesbyrdet* som jeg vil gi dig.16Och i arken skall du lägga vittnesbördet, som jag skall giva dig.
DANNORSVE
17Saa skal du lave et Sonedække af purt Guld, halvtredje Alen langt og halvanden Alen bredt;17Så skal du gjøre en nådestol* av rent gull, halvtredje alen lang og halvannen alen bred.17Och du skall göra en nådastol av rent guld, två och en halv aln lång och en och en halv aln bred.
18og du skal lave to Keruber af Guld, i drevet Arbejde skal du lave dem, ved begge Ender af Sonedækket.18Og du skal gjøre to kjeruber av gull; i drevet arbeid skal du gjøre dem og sette dem ved begge endene av nådestolen. 18Och du skall göra två keruber av guld; i drivet arbete skall du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen.
19Den ene Kerub skal du anbringe ved den ene Ende, den anden Kerub ved den anden; du skal lave Keruberne saaledes, at de er i eet med Sonedækket ved begge Ender.19Den ene kjerub skal du sette ved den ene ende og den andre kjerub ved den andre ende; i ett med nådestolen skal I gjøre kjerubene, én på hver ende av den. 19Du skall göra en kerub till att sätta vid ena ändan, och en kerub till att sätta vid andra ändan. I ett stycke med nådastolen skolen I göra keruberna vid dess båda ändar.
20Og Keruberne skal brede deres Vinger i Vejret, saaledes at de dækker over Sonedækket med deres Vinger, og de skal vende Ansigtet mod hinanden; nedad mod Sonedækket skal Kerubernes Ansigter vende.20Kjerubene skal holde vingene utbredt og opløftet, så de dekker over nådestolen med sine vinger, og deres ansikter skal vende mot hverandre; mot nådestolen skal kjerubene vende sitt ansikt. 20Och keruberna skola breda ut sina vingar och hålla dem uppåt, så att de övertäcka nådastolen med sina vingar, under det att de hava sina ansikten vända mot varandra; ned mot nådastolen skola keruberna vända sina ansikten.
DANNORSVE
21Og Sonedækket skal du lægge over Arken, men i Arken skal du lægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig.21Så skal du sette nådestolen ovenpå arken, og i arken skal du legge vidnesbyrdet, som jeg vil gi dig. 21Och du skall sätta nådastolen ovanpå arken, och i arken skall du lägga vittnesbördet, som jag skall giva dig.
22Der vil jeg mødes med dig, og fra Sonedækket, fra Pladsen mellem de to Keruber paa Vidnesbyrdets Ark, vil jeg meddele dig alle de Bud, jeg har at give dig til Israeliterne.22Og jeg vil komme sammen med dig der; fra nådestolen mellem begge kjerubene som er på vidnesbyrdets ark, vil jeg tale med dig om alt det jeg vil byde dig å si Israels barn. 22Och där skall jag uppenbara mig för dig; från nådastolen, från platsen mellan de två keruberna, som stå på vittnesbördets ark, skall jag tala med dig om alla bud som jag genom dig vill giva Israels barn.
DANNORSVE
23Fremdeles skal du lave et Bord at Akacietræ, to Alen langt, en Alen bredt og halvanden Alen højt,23Så skal du gjøre et bord av akasietre, to alen langt og én alen bredt og halvannen alen høit. 23Du skall ock göra ett bord av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt.
24og overtrække det med purt Guld og sætte en gylden Krans rundt om det.24Du skal klæ det med rent gull og gjøre en gullkrans på det rundt omkring. 24Och du skall överdraga det med rent guld; och du skall göra en rand av guld därpå runt omkring
25Og du skal sætte en Liste af en Haands Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen.25Og du skal gjøre en list på det av en hånds bredde rundt omkring, og rundt om listen skal du gjøre en gullkrans. 25Och runt omkring det skall du göra en list av en hands bredd, och runt omkring listen skall du göra en rand av guld.
26Saa skal du lave fire Guldringe og sætte dem paa de fire Hjørner ved dets fire Ben;26Så skal du gjøre fire gullringer til det og sette ringene i de fire hjørner på de fire føtter. 26Och du skall till bordet göra fyra ringar av guld och sätta ringarna i de fyra hörnen vid de fyra fötterna.
DANNORSVE
27lige ved Listen skal Ringene sidde til at stikke Bærestængerne i, saa at man kan bære Bordet.27Like ved listen skal ringene sitte, de skal være til å stikke stengene i, så bordet kan bæres. 27Invid listen skola ringarna sitta, för att stänger må skjutas in i dem, så att man kan bära bordet.
28Og du skal lave Bærestængerne af Akacietræ og overtrække dem med Guld, og med dem skal Bordet bæres.28Stengene skal du gjøre av akasietre og klæ dem med gull, og bordet skal bæres på dem. 28Och du skall göra stängerna av akacieträ och överdraga dem med guld, och med dem skall bordet bäras.
29Og du skal lave de dertil hørende Fade og Kander, Krukker og Skaale til at udgyde Drikoffer med; af purt Guld skal du lave dem.29Så skal du gjøre fatene og skålene som hører til bordet, og kannene og begerne som det skal ofres drikkoffer med; av rent gull skal du gjøre dem. 29Du skall ock göra därtill fat och skålar, kannor och bägare, med vilka man skall utgjuta drickoffer; av rent guld skall du göra dem.
30Paa Bordet skal du altid have Skuebrød liggende for mit Aasyn.30Og på bordet skal du alltid legge skuebrød for mitt åsyn. 30Och du skall beständigt hava skådebröd liggande på bordet inför mitt ansikte.
DANNORSVE
31Fremdeles skal du lave en Lysestage af purt Guld, i drevet Arbejde skal Lysestagen, dens Fod og selve Stagen, laves, saaledes af dens Blomster med Bægere og Kroner er i eet med den.31Så skal du gjøre en lysestake av rent gull; i drevet arbeid skal lysestaken gjøres; både foten på den og stangen, begerne, knoppene og blomstene skal være i ett med den. 31Du skall ock göra en ljusstake av rent guld. I drivet arbete skall ljusstaken göras, med sin fotställning och sitt mittelrör; kalkarna därpå, kulor och blommor skola vara i ett stycke med den.
32Seks Arme skal udgaa fra Lysestagens Side, tre fra den ene og tre fra den anden Side.32Seks armer skal gå ut fra lysestakens sider, tre armer fra den ene side, og tre fra den andre. 32Och sex armar skola utgå från ljusstakens sidor, tre armar från ena sidan och tre armar från andra sidan.
33Paa hver af Armene, der udgaar fra Lysestagen, skal der være tre mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner,33Det skal være tre mandelformede beger på den første arm med knopp og blomst, og tre mandelformede beger på den annen arm med knopp og blomst; således skal det være på alle de seks armer som går ut fra lysestaken. 33På den ena armen skola vara tre kalkar, liknande mandelblommor, vardera bestående av en kula och en blomma, och på den andra armen sammalunda tre kalkar, liknande mandelblommor, vardera bestående av en kula och en blomma så skall det vara på de sex arma som utgå från ljusstaken.
34men paa selve Stagen skal der være fire mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner,34På selve lysestaken skal det være fire mandelformede beger med knopper og blomster, 34Men på själva ljusstaken skola vara fyra kalkar, liknande mandelblommor, med sina kulor och blommor.
DANNORSVE
35et Bæger under hvert af de tre Par Arme, der udgaar fra Lysestagen.35én knopp under de to første armer i ett med den, og én knopp under de to næste armer i ett med den, og én knopp under de to øverste armer i ett med den - én knopp under hvert par av de seks armer som går ut fra lysestaken. 35En kula skall sättas under del första armparet som utgår från ljusstaken, i ett stycke med den, och en kula under det andra armparet som utgår från ljusstaken, i ett stycke med den, och en kula under det tredje armparet som utgår från ljusstaken, i ett stycke med den: alltså under de sex armar som utgå från ljusstaken.
36Bægrene og Armene skal være i eet med den, saa at det hele udgør eet drevet Arbejde af purt Guld.36Både knoppene og armene skal være i ett med den; alt sammen skal være ett drevet arbeid av rent gull. 36Deras kulor och armar skola vara: i ett stycke med den, alltsammans ett enda stycke i drivet arbete av rent guld.
37Og du skal lave syv Lamper til den og sætte disse Lamper paa den, for at de kan lyse Pladsen foran op.37Så skal du gjøre syv lamper til lysestaken; og lampene skal settes således op at lyset faller rett frem for den. 37Och du skall till den göra sju lampor, och lamporna skall man sätta upp så, att den kastar sitt sken över platsen därframför.
38Dens Lampesakse og Bakker skal være af purt Guld.38Lysesaksene og brikkene som hører til, skal være av rent gull. 38Och lamptänger och brickor till den skall du göra av rent guld.
39Der skal bruges en Talent purt Guld til den og til alt dette Tilbehør.39En talent* rent gull skal I bruke til lysestaken og alle disse redskaper.39Av en talent rent guld skall man göra den med alla dessa tillbehör.
40Se til, at du udfører det efter det Forbillede, som vises dig paa Bjerget.40Se nu til at du gjør alt efter det billede som blev vist dig på fjellet! 40Och se till, att du gör detta efter de mönsterbilder som hava blivit dig visade på berget.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Exodus 24
Top of Page
Top of Page