2.Mosebog 25
Dansk (1917 / 1931)
1HERREN talede til Moses og sagde: 2Sig til Israeliterne, at de skal bringe mig en Offerydelse; af enhver, som i sit Hjerte føler sig tilskyndet dertil, skal I tage min Offerydelse. 3Og Offerydelsen, som I skal tage af dem, skal bestaa af Guld, Sølv, Kobber, 4violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn, Byssus, Gedehaar, 5rødfarvede Væderskind, Tahasjskind, Akacietræ, 6Olie til Lysestagen, vellugtende Stoffer til Salveolien og Røgelsen, 7Sjohamsten og Ædelsten til Indfatning paa Efoden og Brystskjoldet. 8Og du skal indrette mig en Helligdom, for at jeg kan bo midt iblandt dem. 9Du skal indrette Boligen og alt dens Tilbehør nøje efter det Forbillede, jeg vil vise dig.

10Du skal lave en Ark af Akacietræ, halvtredje Alen lang, halvanden Alen bred og halvanden Alen høj, 11og overtrække den med purt Guld; indvendig og udvendig skal du overtrække den og sætte en gylden Krans rundt om den; 12og du skal støbe fire Guldringe til den og sætte dem paa dens fire Fødder, to Ringe paa hver Side at den. 13Saa skal du lave Bærestænger af Akacietræ og overtrække dem med Guld, 14og du skal stikke Stængerne gennem Ringene paa Arkens Sider, for at den kan bæres med dem; 15Stængerne skal blive i Ringene, de maa ikke tages ud. 16Og i Arken skal du nedlægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig.

17Saa skal du lave et Sonedække af purt Guld, halvtredje Alen langt og halvanden Alen bredt; 18og du skal lave to Keruber af Guld, i drevet Arbejde skal du lave dem, ved begge Ender af Sonedækket. 19Den ene Kerub skal du anbringe ved den ene Ende, den anden Kerub ved den anden; du skal lave Keruberne saaledes, at de er i eet med Sonedækket ved begge Ender. 20Og Keruberne skal brede deres Vinger i Vejret, saaledes at de dækker over Sonedækket med deres Vinger, og de skal vende Ansigtet mod hinanden; nedad mod Sonedækket skal Kerubernes Ansigter vende. 21Og Sonedækket skal du lægge over Arken, men i Arken skal du lægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig. 22Der vil jeg mødes med dig, og fra Sonedækket, fra Pladsen mellem de to Keruber paa Vidnesbyrdets Ark, vil jeg meddele dig alle de Bud, jeg har at give dig til Israeliterne.

23Fremdeles skal du lave et Bord at Akacietræ, to Alen langt, en Alen bredt og halvanden Alen højt, 24og overtrække det med purt Guld og sætte en gylden Krans rundt om det. 25Og du skal sætte en Liste af en Haands Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen. 26Saa skal du lave fire Guldringe og sætte dem paa de fire Hjørner ved dets fire Ben; 27lige ved Listen skal Ringene sidde til at stikke Bærestængerne i, saa at man kan bære Bordet. 28Og du skal lave Bærestængerne af Akacietræ og overtrække dem med Guld, og med dem skal Bordet bæres. 29Og du skal lave de dertil hørende Fade og Kander, Krukker og Skaale til at udgyde Drikoffer med; af purt Guld skal du lave dem. 30Paa Bordet skal du altid have Skuebrød liggende for mit Aasyn.

31Fremdeles skal du lave en Lysestage af purt Guld, i drevet Arbejde skal Lysestagen, dens Fod og selve Stagen, laves, saaledes af dens Blomster med Bægere og Kroner er i eet med den. 32Seks Arme skal udgaa fra Lysestagens Side, tre fra den ene og tre fra den anden Side. 33Paa hver af Armene, der udgaar fra Lysestagen, skal der være tre mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner, 34men paa selve Stagen skal der være fire mandelblomstlignende Blomster med Bægere og Kroner, 35et Bæger under hvert af de tre Par Arme, der udgaar fra Lysestagen. 36Bægrene og Armene skal være i eet med den, saa at det hele udgør eet drevet Arbejde af purt Guld. 37Og du skal lave syv Lamper til den og sætte disse Lamper paa den, for at de kan lyse Pladsen foran op. 38Dens Lampesakse og Bakker skal være af purt Guld. 39Der skal bruges en Talent purt Guld til den og til alt dette Tilbehør. 40Se til, at du udfører det efter det Forbillede, som vises dig paa Bjerget.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Exodus 24
Top of Page
Top of Page