2.Thessaloniker 3:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
I øvrigt, Brødre! beder for os, at Herrens Ord maa have Løb og forherliges ligesom hos eder,

Norsk (1930)
For øvrig, brødre, bed for oss at Herrens ord må ha fremgang og bli forherliget likesom hos eder,

Svenska (1917)
För övrigt, käre bröder, bedjen för oss, att Herrens ord må hava framgång och komma till ära hos andra likasom hos eder,

King James Bible
Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you:

English Revised Version
Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may run and be glorified, even as also it is with you;
Bibel Viden Treasury

pray.

Matthæus 9:38
beder derfor Høstens Herre om, at han vil sende Arbejdere ud til sin Høst.«

Lukas 10:2
Og han sagde til dem: »Høsten er stor, men Arbejderne ere faa; beder derfor Høstens Herre om, at han vil sende Arbejdere ud til sin Høst.

Romerne 15:30
Men jeg formaner eder, Brødre! ved vor Herre Jesus Kristus og ved Aandens Kærlighed til med mig at stride i eders Bønner for mig til Gud,

2.Korinther 1:11
idet ogsaa I komme os til Hjælp med Bøn for os, for at der fra mange Munde maa blive rigeligt takket for os, for den Naade, som er bevist os.

Efeserne 6:19,20
ogsaa for mig, om at der maa gives mig Ord, naar jeg oplader min Mund, til med Frimodighed at kundgøre Evangeliets Hemmelighed,…

Kolossenserne 4:3
idet I tillige bede ogsaa for os, at Gud vil oplade os en Ordets Dør til at tale Kristi Hemmelighed, for hvis Skyld jeg ogsaa er bunden,

1.Thessaloniker 5:17,25
beder uafladelig,…

Hebræerne 13:18,19
Beder for os; thi vi ere forvissede om, at vi have en god Samvittighed, idet vi ønske at vandre rettelig i alle Ting.…

the word.

Apostlenes G. 6:7
Og Guds Ord havde Fremgang og Disciplenes Tal forøgedes meget i Jerusalem; og en stor Mængde af Præsterne adløde Troen.

Apostlenes G. 12:24
Men Guds Ord havde Fremgang og udbredtes.

Apostlenes G. 13:49
og Herrens Ord udbredtes over hele Landet.

Apostlenes G. 19:20
Saa kraftigt voksede Herrens Ord og fik Magt.

1.Korinther 16:9
thi en Dør staar mig aaben, stor og virksom, og der er mange Modstandere.

2.Timotheus 2:9
for hvilket jeg lider ondt lige indtil at være bunden som en Misdæder; men Guds Ord er ikke bundet.

have free course.

Salmerne 138:2
jeg vil tilbede, vendt mod dit hellige Tempel, og mere end alt vil jeg prise dit Navn for din Miskundheds og Trofastheds Skyld; thi du har herliggjort dit Ord.

Apostlenes G. 13:48
Men da Hedningerne hørte dette, bleve de glade og priste Herrens Ord, og de troede, saa mange, som vare bestemte til evigt Liv,

even.

1.Thessaloniker 1:5
at vort Evangelium ikke kom til eder i Ord alene, men ogsaa i Kraft og i den Helligaand og i fuld Overbevisning, som I jo vide, hvorledes vi færdedes iblandt eder for eders Skyld.

1.Thessaloniker 2:1,13
I vide jo selv, Brødre! at vor Indgang hos eder ikke har været forgæves;…

Links
2.Thessaloniker 3:1 Interlinear2.Thessaloniker 3:1 Flersprogede2 Tesalonicenses 3:1 Spansk2 Thessaloniciens 3:1 Franske2 Thessalonicher 3:1 Tysk2.Thessaloniker 3:1 Kinesisk2 Thessalonians 3:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Thessaloniker 3
1I øvrigt, Brødre! beder for os, at Herrens Ord maa have Løb og forherliges ligesom hos eder, 2og at vi maa fries fra de vanartige og onde Mennesker; thi Troen er ikke alles.…
Krydshenvisninger
2.Korinther 13:11
I øvrigt, Brødre! glæder eder, bliver fuldkommengjorte, lader eder formane, værer enige, værer fredsommelige, og Kærlighedens og Fredens Gud skal være med eder.

1.Thessaloniker 1:8
thi fra eder har Herrens Ord lydt ud, ikke alene i Makedonien og Akaja, men alle Vegne er eders Tro paa Gud kommen ud, saa at vi ikke have nødig at tale derom.

1.Thessaloniker 4:1
Saa bede vi eder i øvrigt, Brødre! og formane eder i den Herre Jesus, at som I jo have lært af os, hvorledes I bør vandre og behage Gud, saaledes som I jo ogsaa gøre, at I saaledes maa gøre end yderligere Fremgang.

1.Thessaloniker 5:25
Brødre! beder for os!

2.Thessaloniker 2:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden