2.Thessaloniker 3:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og at vi maa fries fra de vanartige og onde Mennesker; thi Troen er ikke alles.

Norsk (1930)
og at vi må bli fridd fra de vrange og onde mennesker; for troen er ikke alles sak.

Svenska (1917)
så ock att vi må bliva frälsta ifrån vanartiga och onda människor. Ty tron är icke var mans.

King James Bible
And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith.

English Revised Version
and that we may be delivered from unreasonable and evil men; for all have not faith.
Bibel Viden Treasury

delivered.

Romerne 15:31
for at jeg maa udfries fra de genstridige i Judæa, og mit Ærinde til Jerusalem maa blive de hellige kærkomment,

1.Korinther 15:32
Hvis jeg som et almindeligt Menneske har kæmpet med vilde Dyr i Efesus, hvad Gavn har jeg saa deraf? Dersom døde ikke oprejses, da »lader os spise og drikke, thi i Morgen dø vi.«

2.Korinther 1:8-10
Thi vi ville ikke, Brødre! at I skulle være uvidende om den Trængsel, som kom over os i Asien, at vi bleve overvættes besværede, over Evne, saa at vi endog mistvivlede om Livet.…

1.Thessaloniker 2:18
efterdi vi have haft i Sinde at komme til eder, jeg, Paulus, baade een og to Gange, og Satan har hindret os deri.

2.Timotheus 4:17
Men Herren stod hos mig og styrkede mig, for at Ordets Prædiken skulde fuldbyrdes ved mig, og alle Hedningerne høre det; og jeg blev friet fra Løvens Gab.

unreasonable.

5.Mosebog 32:20
og sagde: »Jeg vil skjule mit Aasyn for dem og se, hvad Ende det tager med dem; thi de er en bundfalsk Slægt, Børn, som er uden Troskab;

Matthæus 17:17
Og Jesus svarede og sagde: »O du vantro og forvendte Slægt! hvor længe skal jeg være hos eder, hvor længe skal jeg taale eder? Bringer mig ham hid!«

Matthæus 23:23
Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I give Tiende af Mynte og Dild og Kommen og have forsømt de Ting i Loven, der have større Vægt, Retten og Barmhjertigheden og Troskaben. Disse Ting burde man gøre og ikke forsømme hine.

Lukas 18:8
Jeg siger eder, han skal skaffe dem Ret i Hast. Men mon Menneskesønnen, naar han kommer, vil finde Troen paa Jorden?«

Johannes 2:23-25
Men da han var i Jerusalem i Paasken paa Højtiden, troede mange paa hans Navn, da de saa hans Tegn, som han gjorde.…

Apostlenes G. 13:45,50
Men da Jøderne saa Skarerne, bleve de fulde af Nidkærhed og modsagde det, som blev talt af Paulus, ja, baade sagde imod og spottede.…

Apostlenes G. 14:2
Men de Jøder, som vare genstridige, ophidsede Hedningernes Sind og satte ondt i dem imod Brødrene.

Apostlenes G. 17:5
Men Jøderne bleve nidkære og toge med sig nogle slette Mennesker af Lediggængerne paa Torvet, rejste et Opløb og oprørte Byen; og de stormede Jasons Hus og søgte efter dem for at føre dem ud til Folket.

Apostlenes G. 28:24
Og nogle lode sig overbevise af det, som blev sagt, men andre troede ikke.

Romerne 10:16
Dog ikke alle løde Evangeliet; thi Esajas siger: »Herre! hvem troede det, han hørte af os?«

2.Korinther 4:3,4
Men om ogsaa vort Evangelium er tildækket, da er det tildækket iblandt dem, som fortabes,…

Links
2.Thessaloniker 3:2 Interlinear2.Thessaloniker 3:2 Flersprogede2 Tesalonicenses 3:2 Spansk2 Thessaloniciens 3:2 Franske2 Thessalonicher 3:2 Tysk2.Thessaloniker 3:2 Kinesisk2 Thessalonians 3:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Thessaloniker 3
1I øvrigt, Brødre! beder for os, at Herrens Ord maa have Løb og forherliges ligesom hos eder, 2og at vi maa fries fra de vanartige og onde Mennesker; thi Troen er ikke alles. 3Men trofast er Herren, som skal styrke eder og bevare eder fra det onde;…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 25:27
Thi det synes mig urimeligt at sende en Fange uden ogsaa at angive Beskyldningerne imod ham.«

Romerne 15:31
for at jeg maa udfries fra de genstridige i Judæa, og mit Ærinde til Jerusalem maa blive de hellige kærkomment,

2.Thessaloniker 3:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden