1.Korinther 3:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men dersom nogen paa Grundvolden bygger med Guld, Sølv, kostbare Sten, Træ, Hø, Straa,

Norsk (1930)
Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå,

Svenska (1917)
men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå,

King James Bible
Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble;

English Revised Version
But if any man buildeth on the foundation gold, silver, costly stones, wood, hay, stubble;
Bibel Viden Treasury

gold.

Salmerne 19:10
kostelige fremfor Guld, ja fint Guld i Mængde, søde fremfor Honning og Kubens Saft.

Salmerne 119:72
Din Munds Lov er mig mere værd end Guld og Sølv i Dynger.

Ordsprogene 8:10
Tag ved Lære, tag ikke mod Sølv, tag mod Kundskab fremfor udsøgt Guld;

Ordsprogene 16:16
At vinde Visdom er bedre end Guld, at vinde Indsigt mere end Sølv.

Esajas 60:17
Guld sætter jeg i Stedet for Kobber og Sølv i Stedet for Jern, Kobber i Stedet for Træ og Jern i Stedet for Sten. Til din Øvrighed sætter jeg Fred, til Hersker over dig Retfærd.

1.Timotheus 4:6
Naar du foreholder Brødrene dette, er du en god Kristi Jesu Tjener, idet du næres ved Troens og den gode Læres Ord, den, som du har efterfulgt;

2.Timotheus 2:20
Men i et stort Hus er der ikke alene Kar af Guld og Sølv, men ogsaa af Træ og Ler, og nogle til Ære, andre til Vanære.

1.Peter 1:7
for at eders prøvede Tro, som er meget dyrebarere end det forgængelige Guld, der dog prøves ved Ild, maa findes til Ros og Herlighed og Ære i Jesu Kristi Aabenbarelse,

Aabenbaring 3:18
Jeg raader dig, at du af mig køber Guld, lutret i Ilden, for at du kan blive rig, og hvide Klæder, for at du kan klæde dig dermed, og din Nøgenheds Skam ikke skal blottes, og Øjensalve til at salve dine Øjne med, for at du kan se.

precious.

Esajas 54:11-13
Du arme, forblæste, utrøstede! Se, jeg bygger dig op med Smaragder, lægger din Grund med Safirer,…

Aabenbaring 21:18
Og dens Murværk var Jaspis, og Staden var af rent Guld, lig det rene Glar.

wood.

Ordsprogene 30:6
Læg intet til hans Ord, at han ikke skal stemple dig som Løgner.

Jeremias 23:28
Den Profet, som har en Drøm, meddele sin Drøm, men den, hos hvem mit Ord er, tale mit Ord i Sandhed! Hvad har Straa med Kærne at gøre? lyder det fra HERREN.

Matthæus 15:6-9
Og I have ophævet Guds Lov for eders Overleverings Skyld.…

Apostlenes G. 20:30
Og af eders egen Midte skal der opstaa Mænd, som skulle tale forvendte Ting for at drage Disciplene efter sig.

Romerne 16:17
Men jeg formaner eder, Brødre! til at give Agt paa dem, som volde Splittelserne og Forargelserne tvært imod den Lære, som I have lært, og viger bort fra dem!

2.Korinther 2:17
Thi vi ere ikke som de mange, at vi gøre en Forretning af Guds Ord, men som af Renhed, som af Gud tale vi for Guds Aasyn i Kristus.

2.Korinther 4:2
men vi have frasagt os de skammelige Smugveje, saa vi ikke vandre i Træskhed, ej heller forfalske Guds Ord, men ved Sandhedens Aabenbarelse anbefale os til alle Menneskers Samvittighed for Guds Aasyn.

Kolossenserne 2:8,18-23
Ser til, at der ikke skal være nogen, som gør eder til Bytte ved den verdslige Visdom og tomt Bedrag efter Menneskers Overlevering, efter Verdens Børnelærdom og ikke efter Kristus;…

1.Timotheus 4:1-3,7
Men Aanden siger klarlig, at i kommende Tider ville nogle falde fra Troen, idet de agte paa forførende Aander og paa Dæmoners Lærdomme,…

1.Timotheus 6:3
Dersom nogen fører fremmed Lære og ikke holder sig til vor Herres Jesu Kristi sunde Ord og til den Lære, som stemmer med Gudsfrygt,

2.Timotheus 2:16-18
Men hold dig fra den vanhellige, tomme Snak; thi saadanne ville stedse gaa videre i Ugudelighed,…

2.Timotheus 3:7,13
og altid lære og aldrig kunne komme til Sandheds Erkendelse.…

2.Timotheus 4:3
Thi den Tid skal komme, da de ikke skulle fordrage den sunde Lære, men efter deres egne Begæringer tage sig selv Lærere i Hobetal, efter hvad der kildrer deres Øren,

Titus 1:9-11
en Mand, som holder fast ved det troværdige Ord efter Læren, for at han kan være dygtig til baade at formane ved den sunde Lære og at gendrive dem, som sige imod.…

Titus 3:9-11
Men hold dig fra taabelige Stridigheder og Slægtregistre og Kiv og Kampe om Loven; thi de ere unyttige og frugtesløse.…

Hebræerne 13:9
Lader eder ikke lede vild af mange Haande og fremmede Lærdomme; thi det er godt, at Hjertet styrkes ved Naaden, ikke ved Spiser; thi deraf have de, som holdt sig dertil, ingen Nytte haft.

Aabenbaring 2:14
Men jeg har noget lidet imod dig, at du har nogle hos dig, som holde fast ved Bileams Lære, der lærte Balak at sætte Snare for Israels Børn, for at de skulde spise Afgudsofferkød og bedrive Utugt.

Links
1.Korinther 3:12 Interlinear1.Korinther 3:12 Flersprogede1 Corintios 3:12 Spansk1 Corinthiens 3:12 Franske1 Korinther 3:12 Tysk1.Korinther 3:12 Kinesisk1 Corinthians 3:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 3
11thi anden Grundvold kan ingen lægge end den, som er lagt, hvilken er Jesus Kristus. 12Men dersom nogen paa Grundvolden bygger med Guld, Sølv, kostbare Sten, Træ, Hø, Straa, 13da skal enhvers Arbejde blive aabenbaret; thi Dagen skal gøre det klart, efterdi den aabenbares med Ild, og hvordan enhvers Arbejde er, det skal Ilden prøve.…
Krydshenvisninger
Jeremias 23:28
Den Profet, som har en Drøm, meddele sin Drøm, men den, hos hvem mit Ord er, tale mit Ord i Sandhed! Hvad har Straa med Kærne at gøre? lyder det fra HERREN.

1.Korinther 3:11
thi anden Grundvold kan ingen lægge end den, som er lagt, hvilken er Jesus Kristus.

1.Korinther 3:13
da skal enhvers Arbejde blive aabenbaret; thi Dagen skal gøre det klart, efterdi den aabenbares med Ild, og hvordan enhvers Arbejde er, det skal Ilden prøve.

1.Korinther 3:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden