Romerne 15:26
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi Makedonien og Akaja have fundet Glæde i at gøre et Sammenskud til de fattige iblandt de hellige i Jerusalem.

Norsk (1930)
For Makedonia og Akaia har villet gjøre et sammenskudd for de fattige blandt de hellige i Jerusalem.

Svenska (1917)
Macedonien och Akaja hava nämligen känt sig manade att göra ett sammanskott åt dem bland de heliga i Jerusalem, som leva i fattigdom.

King James Bible
For it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem.

English Revised Version
For it hath been the good pleasure of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor among the saints that are at Jerusalem.
Bibel Viden Treasury

it.

Apostlenes G. 11:27-30
Men i disse Dage kom der Profeter ned fra Jerusalem til Antiokia.…

2.Korinther 8:1-9:15
Men vi kundgøre eder, Brødre! den Guds Naade, som er given i Makedoniens Menigheder,…

Galaterne 6:6-10
Men den, som undervises i Ordet skal dele alt godt med den, som underviser ham.…

the poor.

Ordsprogene 14:21,31
Den, der foragter sin Næste, synder, lykkelig den, der har Medynk med arme.…

Ordsprogene 17:5
Hvo Fattigmand spotter, haaner hans Skaber, den skadefro slipper ikke for Straf.

Zakarias 11:7,11
Saa røgtede jeg Slagtefaarene for Faareprangerne og tog mig to Stave; den ene kaldte jeg »Liflighed«, den anden »Baand«; og jeg røgtede Faarene.…

Matthæus 25:40
Og Kongen skal svare og sige til dem: Sandelig, siger jeg eder: Hvad I have gjort imod een af disse mine mindste Brødre, have I gjort imod mig.

Matthæus 26:11
Thi de fattige have I altid hos eder; men mig have I ikke altid.

Lukas 6:20
Og han opløftede sine Øjne paa sine Disciple og sagde: »Salige ere I fattige, thi eders er Guds Rige.

Lukas 14:13
Men naar du gør et Gæstebud, da indbyd fattige, vanføre, lamme, blinde!

1.Korinther 16:15
Men jeg formaner eder, Brødre — I kende Stefanas's Hus, at det er Akajas Førstegrøde, og de have hengivet sig selv til at tjene de hellige —

2.Korinther 9:12
Thi denne Offertjenestes Ydelse ikke alene afhjælper de helliges Trang, men giver ogsaa et Overskud ved manges Taksigelser til Gud,

Filemon 1:5
efterdi jeg hører om din Kærlighed og den Tro, som du har til den Herre Jesus og til alle de hellige,

Jakob 2:5,6
Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?…

Links
Romerne 15:26 InterlinearRomerne 15:26 FlersprogedeRomanos 15:26 SpanskRomains 15:26 FranskeRoemer 15:26 TyskRomerne 15:26 KinesiskRomans 15:26 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 15
25Men nu rejser jeg til Jerusalem i Tjeneste for de hellige. 26Thi Makedonien og Akaja have fundet Glæde i at gøre et Sammenskud til de fattige iblandt de hellige i Jerusalem. 27De have nemlig fundet Glæde deri, og de ere deres Skyldnere. Thi ere Hedningerne blevne delagtige i hines aandelige Goder, da ere de ogsaa skyldige at tjene dem med de timelige.…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 9:13
Men Ananias svarede: »Herre! jeg har hørt af mange om denne Mand, hvor meget ondt han har gjort dine hellige i Jerusalem.

Apostlenes G. 16:9
Og et Syn viste sig om Natten for Paulus: En makedonisk Mand stod der og bad ham og sagde: »Kom over til Makedonien og hjælp os!«

Apostlenes G. 16:12
og derfra til Filippi, hvilken er den første By i den Del af Makedonien, en Koloni. I denne By opholdt vi os nogle Dage.

Apostlenes G. 18:12
Men medens Gallio var Statholder i Akaja, stode Jøderne endrægtigt op imod Paulus og førte ham for Domstolen og sagde:

Apostlenes G. 19:21
Men da dette var fuldbragt, satte Paulus sig for i Aanden, at han vilde rejse igennem Makedonien og Akaja og saa drage til Jerusalem, og han sagde: »Efter at jeg har været der, bør jeg ogsaa se Rom.«

1.Korinther 16:5
Men jeg vil komme til eder, naar jeg er dragen igennem Makedonien; thi jeg drager igennem Makedonien;

2.Korinther 1:16
og om ad eder at drage til Makedonien og atter fra Makedonien at komme til eder og blive befordret videre af eder til Judæa.

2.Korinther 2:13
da havde jeg ingen Ro i min Aand, fordi jeg ikke fandt Titus, min Broder; men jeg tog Afsked med dem og drog til Makedonien.

2.Korinther 7:5
Thi ogsaa da vi kom til Makedonien, havde vort Kød ingen Ro, men vi trængtes paa alle Maader: udadtil Kampe, indadtil Angster.

2.Korinther 8:1
Men vi kundgøre eder, Brødre! den Guds Naade, som er given i Makedoniens Menigheder,

2.Korinther 9:2
jeg kend eders Redebonhed, for hvilken jeg roser mig af eder hos Makedonierne, at nemlig Akaja alt fra i Fjor har været beredt; og eders Nidkærhed æggede de fleste.

2.Korinther 9:4
for at ikke, naar der kommer Makedoniere med mig, og de finder eder uforberedte, vi (for ej at sige I) da skulle blive til Skamme med denne Tillidsfuldhed.

2.Korinther 11:9
thi min Trang afhjalp Brødrene, da de kom fra Makedonien, og i alt har jeg holdt og vil jeg holde mig uden Tynge for eder.

Filipperne 4:15
Men I vide det ogsaa selv, Filippensere! at i Evangeliets Begyndelse, da jeg drog ud fra Makedonien, var der ingen Menighed, som havde Regning med mig over givet og modtaget, uden I alene.

1.Thessaloniker 1:7
saa at I ere blevne et Forbillede for alle de troende i Makedonien og Akaja;

1.Thessaloniker 1:8
thi fra eder har Herrens Ord lydt ud, ikke alene i Makedonien og Akaja, men alle Vegne er eders Tro paa Gud kommen ud, saa at vi ikke have nødig at tale derom.

1.Thessaloniker 4:10
det gøre I jo ogsaa imod alle Brødrene i hele Makedonien; men vi formane eder, Brødre! til yderligere Fremgang

1.Timotheus 1:3
Det var derfor, jeg opfordrede dig til at blive i Efesus, da jeg drog til Makedonien, for at du skulde paabyde visse Folk ikke at føre fremmed Lære

Romerne 15:25
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden