Romerne 1:20
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi hans usynlige Væsen, baade hans evige Kraft og Guddommelighed, skues fra Verdens Skabelse af, idet det forstaas af hans Gerninger, saa at de have ingen Undskyldning.

Norsk (1930)
For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning,

Svenska (1917)
Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.

King James Bible
For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:

English Revised Version
For the invisible things of him since the creation of the world are clearly seen, being perceived through the things that are made, even his everlasting power and divinity; that they may be without excuse:
Bibel Viden Treasury

For the.

Johannes 1:18
Ingen har nogen Sinde set Gud; den enbaarne Søn, som er i Faderens Skød, han har kundgjort ham.

Kolossenserne 1:15
han, som er den usynlige Guds Billede, al Skabnings førstefødte;

1.Timotheus 1:17
Men Evighedens Konge, den uforkrænkelige, usynlige, eneste Gud være Pris og Ære i Evighedernes Evigheder! Amen.

1.Timotheus 6:16
han, som alene har Udødelighed, som bor i et utilgængeligt Lys, hvem intet Menneske har set, ikke heller kan se; ham være Ære og evig Magt! Amen!

Hebræerne 11:27
Ved Tro forlod han Ægypten uden at frygte for Kongens Vrede; thi som om han saa den usynlige, holdt han ud.

from the.

Romerne 1:19
thi det, som man kan vide om Gud, er aabenbart iblandt dem; Gud har jo aabenbaret dem det.

5.Mosebog 4:19
og naar du løfter dit Blik til Himmelen og ser Solen og Maanen og Stjernerne, hele Himmelens Hær, saa vogt dig for at lade dig forføre til at tilbede og dyrke dem. Thi HERREN din Gud har tildelt alle de andre Folk under hele Himmelen dem;

Job 31:26-28
saa jeg, hvorledes Sollyset straaled, eller den herligt skridende Maane,…

Salmerne 8:3
Naar jeg ser din Himmel, dine Fingres Værk, Maanen og Stjernerne, som du skabte,

Salmerne 33:6-9
Ved HERRENS Ord blev Himlen skabt og al dens Hær ved hans Munds Aande.…

Salmerne 104:5,31
Du fæsted Jorden paa dens Grundvolde, aldrig i Evighed rokkes den;…

Salmerne 119:90
Din Trofasthed varer fra Slægt til Slægt, du grundfæsted Jorden, og den staar fast.

Salmerne 139:13
Thi du har dannet mine Nyrer, vævet mig i Moders Liv.

Salmerne 148:8-12
Ild og Hagl, Sne og Røg, Storm, som gør, hvad han siger,…

Matthæus 5:45
for at I maa vorde eders Faders Børn, han, som er i Himlene; thi han lader sin Sol opgaa over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.

even his.

Romerne 16:26
men nu er bragt for Dagen og ved profetiske Skrifter efter den evige Guds Befaling kundgjort for alle Hedningerne til Tros-Lydighed:

1.Mosebog 21:33
Men Abraham plantede en Tamarisk i Be'ersjeba og paakaldte der HERREN den evige Guds Navn.

5.Mosebog 33:27
Den evige Gud er en Bolig, og hernede er de evige Arme. Fjenden drev han bort for dit Aasyn og sagde: »Tilintetgør dem!«

Salmerne 90:2
Førend Bjergene fødtes og Jord og Jorderig blev til, fra Evighed til Evighed er du, o Gud!

Esajas 9:6
Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, paa hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld-Raadgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste.

Esajas 26:4
Stol for evigt paa HERREN, thi HERREN er en evig Klippe.

Esajas 40:26
Løft eders Blik til Himlen og se: Hvo skabte disse? Han mønstrer deres Hær efter Tal, kalder hver enkelt ved Navn; saa stor er hans Kraft og Vælde, at ikke en eneste mangler.

1.Timotheus 1:17
Men Evighedens Konge, den uforkrænkelige, usynlige, eneste Gud være Pris og Ære i Evighedernes Evigheder! Amen.

Hebræerne 9:14
hvor meget mere skal da Kristi Blod, hans, som ved en evig Aand frembar sig selv lydeløs for Gud, rense eders Samvittighed fra døde Gerninger til at tjene den levende Gud?

Godhead.

Apostlenes G. 17:29
Efterdi vi da ere Guds Slægt, bør vi ikke mene, at Guddommen er lig Guld eller Sølv eller Sten, formet ved Menneskers Kunst og Opfindsomhed.

Kolossenserne 2:9
thi i ham bor Guddommens hele Fylde legemlig,

so that they are.

Romerne 2:1,15
Derfor er du uden Undskyldning, o Menneske! hvem du end er, som dømmer; thi idet du dømmer den anden, fordømmer du dig selv; thi du, som dømmer, øver det samme.…

Johannes 15:22
Dersom jeg ikke var kommen og havde talt til dem, havde de ikke Synd; men nu have de ingen Undskyldning for deres Synd.

without.

Apostlenes G. 22:1
»I Mænd, Brødre og Fædre! hører nu mit forsvar over for eder!«

*Gr:

Links
Romerne 1:20 InterlinearRomerne 1:20 FlersprogedeRomanos 1:20 SpanskRomains 1:20 FranskeRoemer 1:20 TyskRomerne 1:20 KinesiskRomans 1:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 1
19thi det, som man kan vide om Gud, er aabenbart iblandt dem; Gud har jo aabenbaret dem det. 20Thi hans usynlige Væsen, baade hans evige Kraft og Guddommelighed, skues fra Verdens Skabelse af, idet det forstaas af hans Gerninger, saa at de have ingen Undskyldning. 21Thi skønt de kendte Gud, saa ærede eller takkede de ham dog ikke som Gud, men bleve taabelige i deres Tanker, og deres uforstandige Hjerte blev formørket.…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 1:1
I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.

Job 12:7
Spørg dog Kvæget, det skal lære dig, Himlens Fugle, de skal oplyse dig,

Salmerne 19:1
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Himlen forkynder Guds Ære, Hvælvingen kundgør hans Hænders værk.

Jeremias 5:21
Hør dette, du taabelige Folk, som er uden Forstand, som har Øjne, men ikke ser, og Ører, men ikke hører:

Jeremias 51:15
Han skabte Jorden i sin Vælde, grundfæstede Jorderig i sin Visdom, og i sin indsigt udspændte han Himmelen.

Markus 10:6
Men fra Skabningens Begyndelse skabte Gud dem som Mand og Kvinde.

Romerne 2:1
Derfor er du uden Undskyldning, o Menneske! hvem du end er, som dømmer; thi idet du dømmer den anden, fordømmer du dig selv; thi du, som dømmer, øver det samme.

1.Korinther 1:20
Hvor er der en viis? hvor er der en skriftklog? hvor er der en Ordkæmper al denne Verden? har Gud ikke gjort Verdens Visdom til Daarskab?

Romerne 1:19
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden