Salmerne 78:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
saa de slaar deres Lid til Gud og ikke glemmer Guds Gerninger, men overholder hans Bud,

Norsk (1930)
og sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud

Svenska (1917)
Då skulle de sätta sitt hopp till Gud och icke förgäta Guds verk, utan taga hans bud i akt.

King James Bible
That they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep his commandments:

English Revised Version
That they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep his commandments:
Bibel Viden Treasury

set

Salmerne 40:4
Salig den Mand, der sætter sin Lid til HERREN, ej vender sig til hovmodige eller dem, der hælder til Løgn.

Salmerne 62:5
Vær stille hos Gud alene, min Sjæl, thi fra ham kommer mit Haab;

Salmerne 91:14
»Da han klynger sig til mig, frier jeg ham ud, jeg bjærger ham, thi han kender mit Navn;

Salmerne 130:6,7
paa Herren bier min Sjæl mer end Vægter paa Morgen, Vægter paa Morgen.…

Salmerne 146:5
Salig den, hvis Hjælp er Jakobs Gud, hvis Haab staar til HERREN hans Gud,

Jeremias 17:7,8
Velsignet være den Mand, som stoler paa HERREN, og hvis Tillid HERREN er.…

1.Peter 1:21
der ved ham tro paa Gud, som oprejste ham fra de døde og gav ham Herlighed, saa at eders Tro ogsaa er Haab til Gud.

not forget

Salmerne 77:10-12
Jeg sagde: Det er min Smerte, at den Højestes højre er ikke som før.…

Salmerne 103:2
Min Sjæl, lov HERREN, og glem ikke alle hans Velgerninger!

Salmerne 105:5
kom i Hu de Undere, han gjorde, hans Tegn og hans Munds Domme,

2.Mosebog 12:24-27
Dette skal I varetage som en Anordning, der gælder for dig og dine Børn til evig Tid.…

5.Mosebog 4:9
Kun skal du vogte dig og omhyggeligt tage Vare paa dig selv, at du ikke glemmer, hvad du med egne Øjne har set, og at det ikke viger fra dit Hjerte, saa længe du lever; og du skal fortælle dine Sønner og dine Sønners Sønner derom.

5.Mosebog 7:18,19
saa frygt ikke for dem, men kom i Hu, hvad HERREN din Gud gjorde ved Farao og hele Ægypten,…

5.Mosebog 8:2,11
Og du skal komme i Hu, hvorledes HERREN din Gud i disse fyrretyve Aar har ført dig i Ørkenen for at ydmyge dig og sætte dig paa Prøve og for at se, hvad der boede i dit Hjerte, om du vilde holde hans Bud eller ej.…

Ester 9:27,28
gjorde Jøderne det til en fast Skik og Brug for sig selv, deres Efterkommere og alle, som sluttede sig til dem, at de ubrødeligt Aar efter Aar skulde fejre de to Dage efter Forskrifterne om dem og til den fastsatte Tid,…

1.Korinther 11:24
takkede og brød det og sagde: »Dette er mit Legeme, som er for eder; gører dette til min Ihukommelse!«

keep

5.Mosebog 5:29
gid de alle Dage maa have et saadant Hjerte, at de frygter mig og holder alle mine Bud, for at det maa gaa dem og deres Børn vel evindelig.

Johannes 14:21-24
Den, som har mine Befalinger og holder dem, han er den, som elsker mig; men den, som elsker mig, skal elskes af min Fader; og jeg skal elske ham og aabenbare mig for ham.«…

1.Johannes 3:22-24
og hvad vi end bede om, det faa vi af ham, fordi vi holde hans Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham.…

1.Johannes 5:3
Thi dette er Kærlighed til Gud, at vi holde hans Bud; og hans Bud ere ikke svære;

Aabenbaring 14:12
Her gælder det de helliges Udholdenhed, de, som bevare Guds Bud og Troen paa Jesus.

Links
Salmerne 78:7 InterlinearSalmerne 78:7 FlersprogedeSalmos 78:7 SpanskPsaume 78:7 FranskePsalm 78:7 TyskSalmerne 78:7 KinesiskPsalm 78:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 78
6at en senere Slægt kunde vide det, og Børn, som fødtes siden, staa frem og fortælle deres Børn derom, 7saa de slaar deres Lid til Gud og ikke glemmer Guds Gerninger, men overholder hans Bud, 8ej slægter Fædrene paa, en vanartet, stridig Slægt, hvis Hjerte ikke var fast, hvis Aand var utro mod Gud…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 4:2
I maa hverken lægge noget til eller trække noget fra, hvad jeg byder eder, men I skal holde HERREN eders Guds Bud, som jeg paalægger eder.

5.Mosebog 4:9
Kun skal du vogte dig og omhyggeligt tage Vare paa dig selv, at du ikke glemmer, hvad du med egne Øjne har set, og at det ikke viger fra dit Hjerte, saa længe du lever; og du skal fortælle dine Sønner og dine Sønners Sønner derom.

5.Mosebog 5:1
Moses kaldte hele Israel sammen og sagde til dem: Hør, Israel, de Anordninger og Lovbud, som jeg kundgør eder i Dag! Lær dem og hold dem omhyggeligt.

5.Mosebog 5:29
gid de alle Dage maa have et saadant Hjerte, at de frygter mig og holder alle mine Bud, for at det maa gaa dem og deres Børn vel evindelig.

5.Mosebog 6:12
vogt dig da for at glemme HERREN, som førte dig ud af Ægypten, af Trællehuset;

5.Mosebog 8:14
lad saa ikke dit Hjerte blive hovmodigt, saa du glemmer HERREN din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af Trællehuset,

5.Mosebog 27:1
Derpaa bød Moses og Israels Ældste Folket: »Hold alle de Bud, jeg i Dag paalægger eder!

Josva 22:5
Kun maa I omhyggeligt agte paa at holde det Bud og den Lov, HERRENS Tjener Moses paalagde eder, at elske HERREN eders Gud, vandre paa alle hans Veje, holde hans Bud, holde fast ved ham og tjene ham af hele eders Hjerte og hele eders Sjæl!«

Salmerne 44:17
Alt det kom over os, skønt vi glemte dig ikke, sveg ikke heller din Pagt!

Salmerne 78:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden