Salmerne 71
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1HERRE, jeg lider paa dig, lad mig aldrig i evighed skuffes.1Til dig, Herre, setter jeg min lit; la mig aldri i evighet bli til skamme! 1Till dig, HERRE, tager jag min tillflykt; låt mig aldrig komma på skam.
2Frels mig og udfri mig i din Retfærdighed, du bøje dit Øre til mig;2Utfri mig og redd mig ved din rettferdighet! Bøi ditt øre til mig og frels mig! 2Rädda mig och befria mig genom din rättfärdighet; böj ditt öra till mig och fräls mig.
3red mig og vær mig en Tilflugtsklippe, en Klippeborg til min Frelse; thi du er min Klippe og Borg!3Vær mig en klippe til bolig, dit jeg alltid kan gå, du som har fastsatt frelse for mig! For du er min klippe og min festning. 3Var mig en klippa där jag får bo, och dit jag alltid kan fly, du som beskär mig frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg.
4Min Gud, fri mig ud af gudløses Haand, af Niddings og Voldsmands Kløer;4Min Gud, utfri mig av den ugudeliges hånd, av den urettferdiges og undertrykkerens vold! 4Min Gud, befria mig ur den ogudaktiges våld, ur den orättfärdiges och förtryckarens hand.
DANNORSVE
5thi du er mit Haab, o Herre! Fra min Ungdom var HERREN min Tillid;5For du er mitt håp, Herre, Herre min tillit fra min ungdom av. 5Ty du är mitt hopp, o Herre, HERRE, du är min förtröstan allt ifrån min ungdom.
6fra Moders Skød har jeg støttet mig til dig, min Forsørger var du fra Moders Liv, dig gælder altid min Lovsang.6Til dig har jeg støttet mig fra mors liv av; du er den som drog mig ut av min mors skjød; om dig vil jeg alltid synge min lovsang. 6Du har varit mitt stöd allt ifrån moderlivet, ja, du har förlöst mig ur min moders liv; dig gäller ständigt mitt lov.
7For mange staar jeg som mærket af Gud, men du er min stærke Tilflugt;7Som et under har jeg vært for mange, men du er min sterke tilflukt. 7Jag har blivit såsom ett vidunder för många; men du är min starka tillflykt.
8min Mund er fuld af din Lovsang, af din Ære Dagen lang.8Min munn er full av din pris, hele dagen av din herlighet. 8Låt min mun vara full av ditt lov, hela dagen av din ära.
9Forkast mig ikke i Alderdommens Tid og svigt mig ikke, nu Kraften svinder;9Forkast mig ikke i alderdommens tid, forlat mig ikke når min kraft forgår! 9Förkasta mig icke i min ålderdoms tid, övergiv mig ej, när min kraft försvinner.
DANNORSVE
10thi mine Fjender taler om mig, de, der lurer paa min Sjæl, holder Raad:10For mine fiender har sagt om mig, de som tar vare på mitt liv, rådslår tilsammen 10Ty mina fiender säga så om mig, och de som vakta på min själ rådslå så med varandra:
11»Gud har svigtet ham! Efter ham! Grib ham, thi ingen frelser!«11og sier: Gud har forlatt ham; forfølg og grip ham, for det er ingen som redder! 11»Gud har övergivit honom; förföljen och gripen honom, ty det finnes ingen som räddar.»
12Gud, hold dig ikke borte fra mig, il mig til Hjælp, min Gud;12Gud, vær ikke langt borte fra mig! Min Gud, skynd dig å hjelpe mig! 12Gud, var icke långt ifrån mig; min Gud, skynda till min hjälp.
13lad dem blive til Skam og Skændsel, dem, der staar mig imod, lad dem hylles i Spot og Spe, dem, der vil mig ondt!13La dem som står mig efter livet, bli til skamme og gå til grunne! La dem som søker min ulykke, bli klædd i skam og spott! 13Må de komma på skam och förgås, som stå emot min själ; må de höljas med smälek och blygd, som söka min ofärd.
14Men jeg, jeg vil altid haabe, blive ved at istemme din Pris;14Og jeg vil alltid håpe, og til all din pris vil jeg legge ny pris. 14Men jag skall alltid hoppas och än mer föröka allt ditt lov.
DANNORSVE
15min Mund skal vidne om din Retfærd, om din Frelse Dagen lang; thi jeg kender ej Ende derpaa.15Min munn skal fortelle om din rettferdighet, hele dagen om din frelse; for jeg vet ikke tall derpå. 15Min mun skall förtälja din rättfärdighet, hela dagen din frälsning, ty jag känner intet mått därpå.
16Jeg vil minde om den Herre HERRENS Vælde, lovsynge din Retfærd, kun den alene.16Jeg vil fremføre Herrens, Israels Guds veldige gjerninger, jeg vil prise din rettferdighet, din alene. 16Jag skall frambära Herrens, HERRENS väldiga gärningar; jag skall prisa din rättfärdighet, ja, din allenast.
17Gud, du har vejledt mig fra min Ungdom af, dine Undere har jeg forkyndt til nu.17Gud, du har lært mig det fra min ungdom av, og inntil nu kunngjør jeg dine undergjerninger. 17Gud, du har undervisat mig allt ifrån min ungdom; och intill nu förkunnar jag dina under.
18Indtil Alderdommens Tid og de graanende Haar svigte du mig ikke, o Gud. End skal jeg prise din Arm for alle kommende Slægter.18Forlat mig da heller ikke inntil alderdommen og de grå hår, Gud, inntil jeg får kunngjort din arm for efterslekten, din kraft for hver den som skal komme. 18Så övergiv mig ej heller, o Gud, i min ålderdom, när jag varder grå, till dess jag får förtälja om din arm för ett annat släkte, om din makt för alla dem som skola komma.
19Din Vælde og din Retfærdighed naar til Himlen, o Gud; du, som øvede store Ting, hvo er din Lige, Gud?19Og din rettferdighet, Gud, når til det høie; du som har gjort store ting, Gud, hvem er som du? 19Din rättfärdighet når till himmelen, o Gud. Du som har gjort så stora ting, o Gud, vem är dig lik?
DANNORSVE
20Du, som lod os skue mangefold Trængsel og Nød, du kalder os atter til Live og drager os atter af Jordens Dyb;20Du som har latt oss se mange trengsler og ulykker, du vil igjen gjøre oss levende og igjen dra oss op av jordens avgrunner. 20Du som har låtit oss pröva så mycken nöd och olycka, du skall åter göra oss levande och föra oss upp igen du jordens djup.
21du vil øge min Storhed og atter trøste mig.21Du vil øke min storhet og vende om og trøste mig. 21Ja, låt mig växa till alltmer; och trösta mig igen.
22Til Gengæld vil jeg til Harpespil prise din Trofasthed, min Gud, lege paa Citer for dig, du Israels Hellige;22Så vil jeg også prise dig med harpespill, din trofasthet, min Gud! Jeg vil lovsynge dig til citar, du Israels Hellige! 22Så vill ock jag tacka dig med psaltarspel för din trofasthet, min Gud; jag vill lovsjunga dig till harpa, du Israels Helige.
23juble skal mine Læber — ja, jeg vil lovsynge dig — og min Sjæl, som du udløste;23Mine leber skal juble, for jeg vil lovsynge dig, og min sjel, som du har forløst. 23Mina läppar skola jubla, ty jag vill lovsjunga dig; ja, jubla skall min själ, som du har förlossat.
24ogsaa min Tunge skal Dagen igennem forkynde din Retfærd, thi Skam og Skændsel faar de, som vil mig ilde.24Min tunge skal også hele dagen tale om din rettferdighet; for de er blitt til spott, de er blitt til skamme, de som søker min ulykke. 24Och min tunga skall hela dagen tala om din rättfärdighet; ty de som sökte min ofärd hava kommit på skam och måst blygas.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 70
Top of Page
Top of Page