Salmerne 147:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
HERREN bygger Jerusalem, han samler de spredte af Israel,

Norsk (1930)
Herren bygger Jerusalem, de bortdrevne av Israel samler han.

Svenska (1917)
HERREN är den som bygger upp Jerusalem, Israels fördrivna samlar han tillhopa.

King James Bible
The LORD doth build up Jerusalem: he gathereth together the outcasts of Israel.

English Revised Version
The LORD doth build up Jerusalem; he gathereth together the outcasts of Israel.
Bibel Viden Treasury

build

Salmerne 51:18
Gør vel i din Naade mod Zion, opbyg Jerusalems Mure!

Salmerne 102:13-16
du vil rejse dig og forbarme dig over Zion, naar Naadens Tid, naar Timen er inde;…

Nehemias 3:1
Ypperstepræsten Eljasjib og hans Brødre Præsterne tog fat paa at bygge Faareporten; de forsynede den med Bjælkeværk og indsatte Portfløjene; derefter byggede de videre hen til Meataarnet og helligede det og igen videre hen til Hanan'eltaarnet.

Nehemias 7:4
Men Byen var udstrakt og stor og dens Indbyggere faa, og Husene var endnu ikke opbygget.

Esajas 14:32
Og hvad skal der svares Folkets Sendebud? At HERREN har grundfæstet Zion, og de arme i hans Folk søger Tilflugt der.

Esajas 61:7
Fordi de fik tvefold Skændsel, og Spot og Spyt var deres Lod, faar de tvefold Arv i deres Land, dem tilfalder evig Glæde;

Jeremias 31:4
Jeg bygger dig atter, du skal bygges, Israels Jomfru, igen skal du smykkes med Haandpauke, gaa med i de legendes Dans.

Daniel 9:25
Og du skal vide og forstaa: Fra den Tid Ordet om Jerusalems Genrejsning og Opbyggelse udgik, indtil en Salvet, en Fyrste, kommer, er der syv Uger; og i to og tresindstyve Uger skal det genrejses og opbygges med Torve og Gader under Tidernes Trængsel.

Matthæus 16:18
Saa siger jeg ogsaa dig, at du er Petrus, og paa denne Klippe vil jeg bygge min Menighed, og Dødsrigets Porte skulle ikke faa Overhaand over den.

he

Salmerne 102:20-22
for at høre de fangnes Stønnen og give de dødsdømte Frihed,…

5.Mosebog 30:3
saa vil HERREN din Gud vende din Skæbne og forbarme sig over dig og samle dig fra alle de Folk, HERREN din Gud spreder dig iblandt.

Ezra 2:64,65
Hele Menigheden udgjorde 42 360…

Ezra 8:1
Følgende er de Overhoveder over Fædrenehusene og de i deres Slægtsfortegnelser opførte, som drog op med mig fra Babel under Kong Artaxerxes's Regering:

Esajas 11:11,12
Paa hin Dag skal Herren atter udrække sin Haand for at vinde, hvad der er til Rest af hans Folk, fra Assur og fra Ægypten, fra Patros, Ætiopien og Elam, fra Sinear, Hamat og Havets Strande.…

Esajas 27:13
Paa hin Dag skal der stødes i det store Horn, og de tabte i Assyrien og de bortdrevne i Ægypten skal komme og tilbede HERREN paa det hellige Bjerg i Jerusalem.

Esajas 56:8
Det lyder fra den Herre HERREN: Naar jeg samler Israels bortstødte, samler jeg andre dertil, til dets egen samlede Flok.

Jeremias 32:37
Se, jeg vil samle dem fra alle de Lande, som jeg har bortstødt dem til i min Vrede og Harme og i stor Fortørnelse, og føre dem hjem til dette Sted og lade dem bo trygt.

Ezekiel 36:24
Jeg vil hente eder fra Folkene, samle eder fra alle Lande og bringe eder til eders Land.

Ezekiel 37:21
Tal saa til dem: Saa siger den Herre HERREN: Se, jeg henter Israeliterne fra Folkene, til hvilke de vandrede hen, og samler dem alle Vegne fra og bringer dem til deres Land.

Ezekiel 38:8
Lang Tid herefter skal der komme Bud efter dig; ved Aarenes Fjende skal du overfalde et Land, som atter er unddraget Sværdet, et Folk, som fra mange Folkeslag er sanket sammen paa Israels Bjerge, der stadig laa øde hen, et Folk, som er ført bort fra Folkeslagene og nu bor trygt til Hobe.

Ezekiel 39:27,28
naar jeg fører dem tilbage fra Folkeslagene, samler dem fra deres Fjenders Lande og helliger mig paa dem for mange Folks Øjne.…

Efeserne 2:12-19
at I paa den Tid, uden for Kristus, vare udelukkede fra Israels Borgerret og fremmede for Forjættelsens Pagter, uden Haab og uden Gud i Verden.…

Links
Salmerne 147:2 InterlinearSalmerne 147:2 FlersprogedeSalmos 147:2 SpanskPsaume 147:2 FranskePsalm 147:2 TyskSalmerne 147:2 KinesiskPsalm 147:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 147
1Halleluja! Ja, det er godt at lovsynge vor Gud, ja, det er lifligt, Lovsang sømmer sig. 2HERREN bygger Jerusalem, han samler de spredte af Israel, 3han læger dem, hvis Hjerte er sønderknust, og forbinder deres Saar;…
Krydshenvisninger
Johannes 7:35
Da sagde Jøderne til hverandre: »Hvor vil han gaa hen, siden vi ikke skulle finde ham? Mon han vil gaa til dem, som ere adspredte iblandt Grækerne, og lære Grækerne?

5.Mosebog 30:3
saa vil HERREN din Gud vende din Skæbne og forbarme sig over dig og samle dig fra alle de Folk, HERREN din Gud spreder dig iblandt.

Salmerne 51:18
Gør vel i din Naade mod Zion, opbyg Jerusalems Mure!

Salmerne 69:35
thi Gud vil frelse Zion og opbygge Judas Byer; der skal de bo og tage det i Eje;

Salmerne 102:16
thi HERREN opbygger Zion, han lader sig se i sin Herlighed;

Salmerne 106:47
Frels os, HERRE vor Gud, du samle os sammen fra Folkene, at vi maa love dit hellige Navn, med Stolthed synge din Pris.

Salmerne 122:3
Jerusalem bygget som Staden, hvor Folket samles;

Esajas 11:12
For Folkene rejser han Banner, samler Israels bortdrevne Mænd, sanker Judas spredte Kvinder fra Verdens fire Hjørner.

Esajas 56:8
Det lyder fra den Herre HERREN: Naar jeg samler Israels bortstødte, samler jeg andre dertil, til dets egen samlede Flok.

Ezekiel 39:28
Og de skal kende, at jeg er HERREN deres Gud, naar jeg efter at have ført dem i Landflygtighed blandt Folkene samler dem i deres Land uden at lade nogen af dem blive tilbage derude

Mika 4:6
Paa hin Dag, lyder det fra HERREN, samler jeg det, der halter, sanker det spredte sammen og det, jeg har hjemsøgt med ondt.

Salmerne 147:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden