Salmerne 119:21
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Du truer de frække; forbandede er de, der viger fra dine Bud.

Norsk (1930)
Du har truet de overmodige, de forbannede, som farer vill fra dine bud.

Svenska (1917)
Du näpser de fräcka, de förbannade, dem som fara vilse från dina bud.

King James Bible
Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments.

English Revised Version
Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do wander from thy commandments.
Bibel Viden Treasury

rebuked

Salmerne 119:78
Lad de frække beskæmmes, thi de gør mig skammelig Uret, jeg grunder paa dine Befalinger.

Salmerne 138:6
thi HERREN er ophøjet, ser til den ringe, han kender den stolte i Frastand.

2.Mosebog 10:3
Da gik Moses og Aron til Farao og sagde til ham: »Saa siger HERREN, Hebræernes Gud: Hvor længe vil du vægre dig ved at ydmyge dig for mig? Lad mit Folk rejse, at de kan dyrke mig!

2.Mosebog 18:11
Nu ved jeg, at HERREN er større end alle Guder, thi netop ved det, de i deres Overmod foretog sig imod dem, frelste han Folket af Ægypternes Haand.«

Job 40:11,12
Udgyd din Vredes Strømme, slaa de stolte ned med et Blik,…

Esajas 2:11,12
Sine stolte Øjne skal Mennesket slaa ned, Mændenes Hovmod skal bøjes, og HERREN alene være høj paa hin Dag.…

Esajas 10:12
Men naar Herren fuldbyrder alt sit Værk paa Zions Bjerg og i Jerusalem, vil jeg hjemsøge Assyrerkongens Hjertes Hovmodsfrugt og hans Øjnes trodsige Pral,

Ezekiel 28:2-10
Menneskesøn, sig til Tyrus's Fyrste: Saa siger den Herre HERREN: Fordi dit Hjerte hovmoder sig og du siger: »Jeg er en Gud, paa et Gudesæde sidder jeg midt ude i Havet!« skønt du er et Menneske og ingen Gud, og fordi du føler dig i Hjertet som en Gud;…

Daniel 4:37
Nu lover, ophøjer og ærer jeg, Nebukadnezar, Himmelens Konge: Alle hans Gerninger er Sandhed, hans Veje Retfærd, og han kan ydmyge dem, som vandrer i Hovmod.

Daniel 5:22-24
Men du, Belsazzar, hans Søn, har ikke ydmyget dit Hjerte, skønt du vidste alt dette;…

Malakias 4:1
Thi se, Dagen kommer, luende som en Ovn; og alle de frække og alle, som øver Gudløshed, skal blive som Straa, og Dagen, som kommer, skal lade dem gaa op i Luer, siger Hærskarers HERRE, saa der ikke levnes Rod eller Gren af dem.

Lukas 14:11
Thi enhver, som Ophøjer sig selv, skal fornedres; og den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.«

Lukas 18:14
Jeg siger eder: Denne gik retfærdiggjort hjem til sit Hus fremfor den anden; thi enhver, som Ophøjer sig selv, skal fornedres; men den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.«

Jakob 4:6
Derfor siger Skriften: »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«

1.Peter 5:5
Ligesaa, I unge! underordner eder under de ældre; og ifører eder alle Ydmyghed imod hverandre; thi »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«

cursed

Salmerne 119:10,110,118
Af hele mit Hjerte søger jeg dig, lad mig ikke fare vild fra dine Bud!…

5.Mosebog 27:15-26
»Forbandet være den, som laver et udskaaret eller støbt Billede, HERREN en Vederstyggelighed, Værk af en Haandværkers Hænder, og stiller det op i Løndom!« Og hele Folket skal svare: »Amen!«…

5.Mosebog 28:15
Men hvis du ikke adlyder HERREN din Guds Røst og omhyggeligt handler efter alle hans Bud og Anordninger, som jeg i Dag paalægger dig, saa skal alle disse Forbandelser komme over dig og naa dig:

5.Mosebog 30:19
Jeg tager i Dag Himmelen og Jorden til Vidne mod eder paa, at jeg har forelagt eder Livet og Døden, Velsignelsen og Forbandelsen. Saa vælg da Livet, for at du og dit Afkom maa leve,

Nehemias 9:16,29
Men vore Fædre blev overmodige og halsstarrige og hørte ikke paa dine Bud;…

Esajas 42:24
Hvo hengav Jakob til Plyndring, gav Israel hen til Ransmænd? Mon ikke HERREN, mod hvem vi synded, hvis Veje de ej vilde vandre, hvis Lov de ikke hørte?

Esajas 43:28
saa jeg vanæred hellige Fyrster, gav Jakob hen til Band og Israel hen til Spot.

Jeremias 41:9-11,16
Cisternen, hvori Jisjmael kastede Ligene af alle dem, han havde hugget ned, var den store Cisterne, Kong Asa havde bygget i Kampen mod Kong Ba'sja af Israel; den fyldte Jisjmael, Netanjas Søn, med dræbte.…

Galaterne 3:13
Kristus har løskøbt os fra Lovens Forbandelse, idet han blev en Forbandelse for os (thi der er skrevet: »Forbandet er hver den, som hænger paa et Træ«),

Links
Salmerne 119:21 InterlinearSalmerne 119:21 FlersprogedeSalmos 119:21 SpanskPsaume 119:21 FranskePsalm 119:21 TyskSalmerne 119:21 KinesiskPsalm 119:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 119
20Altid hentæres min Sjæl af Længsel efter dine Lovbud. 21Du truer de frække; forbandede er de, der viger fra dine Bud. 22Vælt Haan og Ringeagt fra mig, thi jeg agter paa dine Vidnesbyrd.…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 27:26
»Forbandet enhver, som ikke holder denne Lovs Ord i Hævd og handler efter dem!« Og hele Folket skal svare: »Amen!«

Salmerne 9:5
Thi du hævded min Ret og min Sag, du sad paa Tronen som Retfærds Dommer.

Salmerne 37:22
de, han velsigner, skal arve Landet, de, han forbander, udryddes.

Salmerne 68:30
Tru ad Dyret i Sivet, Tyreflokken, Folkeslags Herrer, saa de hylder dig med deres Sølvstykker. Adsplit Folkeslag, der elsker Strid!

Salmerne 119:10
Af hele mit Hjerte søger jeg dig, lad mig ikke fare vild fra dine Bud!

Salmerne 119:118
Du forkaster alle, der farer vild fra dine Vedtægter, thi de higer efter Løgn.

Salmerne 119:20
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden