Nehemias 9:16
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men vore Fædre blev overmodige og halsstarrige og hørte ikke paa dine Bud;

Norsk (1930)
Men de, våre fedre, var overmodige og hårdnakkede og hørte ikke på dine bud.

Svenska (1917)
Men våra fäder, de voro övermodiga; de voro hårdnackade, så att de icke hörde på dina bud.

King James Bible
But they and our fathers dealt proudly, and hardened their necks, and hearkened not to thy commandments,

English Revised Version
But they and our fathers dealt proudly, and hardened their neck, and hearkened not to thy commandments,
Bibel Viden Treasury

dealt.

Nehemias 9:10,29
udførte du Tegn og Undere paa Farao og alle hans Tjenere og alt Folket i hans Land, fordi du vidste, at de havde handlet overmodigt med dem. Og saaledes skabte du dig et Navn, som du har den Dag i Dag.…

2.Mosebog 32:9
Og HERREN sagde til Moses: »Jeg har iagttaget dette Folk og set, at det er et halsstarrigt Folk.

5.Mosebog 9:6,13,23,24,27
Saa vid da, at det ikke er for din Retfærdigheds Skyld, at HERREN din Gud giver dig dette herlige Land i Eje; thi du er et Folk med haarde Halse!…

5.Mosebog 32:15
Men da Jesjurun blev fed, slog han bagud, du blev fed, du blev tyk, du blev mæsket; da forskød han Gud, sin Skaber, lod haant om sin Frelses Klippe.

Salmerne 78:8
ej slægter Fædrene paa, en vanartet, stridig Slægt, hvis Hjerte ikke var fast, hvis Aand var utro mod Gud

Salmerne 106:6
Vi syndede som vore Fædre, handlede ilde og gudløst.

Esajas 63:10
Men de stred imod og bedrøved hans hellige Aand; saa blev han deres Fjende, han kæmped imod dem.

Jeremias 2:31
Du onde Slægt, saa mærk jer dog HERRENS Ord! Har jeg været en Ørk for Israel, et bælgmørkt Land? Hvorfor mon mit Folk da siger: »Vi gaar, hvor vi vil, og kommer ej mer til dig.«

Apostlenes G. 7:51
I haarde Halse og uomskaarne paa Hjerter og Øren! I staa altid den Helligaand imod; som eders Fædre, saaledes ogsaa I.

hardened

5.Mosebog 31:27
thi jeg keder din Genstridighed og Halsstarrighed. Se, endnu i mit levende Live har I været genstridige mod HERREN, hvor meget mere da ikke, naar jeg er død!

2.Kongebog 17:14
Men de vilde ikke høre; de gjorde sig halsstarrige som deres Fædre, der ikke stolede paa HERREN deres Gud;

2.Krønikebog 30:8
Vær nu ikke halsstarrige som eders Fædre, men ræk HERREN Haanden og kom til hans Helligdom, som han har helliget til evig Tid, og tjen HERREN eders Gud, at hans glødende Vrede maa vende sig fra eder.

2.Krønikebog 36:13
Desuden faldt han fra Kong Nebukadnezar, der havde taget ham i Ed ved Gud; og han var halsstarrig og forhærdede sit Hjerte, saa han ikke omvendte sig til HERREN, Israels Gud.

Salmerne 95:8-10
»Forhærder ej eders Hjerte som ved Meriba, som dengang ved Massa i Ørkenen,…

Ordsprogene 29:1
Hvo Nakken gør stiv, skønt revset tit, han knuses brat uden Lægedom.

Esajas 48:4
Thi stivsindet er du, det ved jeg, din Nakke et Jernbaand, din Pande af Kobber.

Jeremias 19:15
Saa siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Se, over denne By og alle Byerne, der hører til den, sender jeg al den Ulykke, jeg har truet den med, fordi de gjorde Nakken stiv og ikke hørte mine Ord.

Romerne 2:5
Men efter din Haardhed og dit ubodfærdige Hjerte samler du dig selv Vrede paa Vredens og Guds retfærdige Doms Aabenbarelses Dag,

Hebræerne 3:13,15
Men formaner hverandre hver Dag, saa længe det hedder »i Dag«, for at ikke nogen af eder skal forhærdes ved Syndens Bedrag.…

hearkened

2.Mosebog 15:26
Og han sagde: »Hvis du vil høre paa HERREN din Guds Røst og gøre, hvad der er ret i hans Øjne, og lytte til hans Bud og holde dig alle hans Bestemmelser efterrettelig, saa vil jeg ikke bringe nogen af de Sygdomme over dig, som jeg bragte over Ægypterne, men jeg HERREN er din Læge!«

5.Mosebog 5:29
gid de alle Dage maa have et saadant Hjerte, at de frygter mig og holder alle mine Bud, for at det maa gaa dem og deres Børn vel evindelig.

Salmerne 81:8,11-14
Hør, mit Folk, jeg vil vidne for dig, Israel, ak, om du hørte mig!…

Esajas 48:18
Ak, lytted du til mine Bud! Da blev din Fred som Floden, din Retfærd som Havets Bølger,

(There were two things to which the Israelites did not duly give heed, else they had not done as they did. The word of God they heard, but they gave no heed to God's commandments: and the works of God they saw, but were not mindful of his wonders. Had they really considered them as miracles, they would have obeyed from a principle of faith and holy fear: had they duly considered them as mercies, they would have obeyed from a principle of gratitude and holy love.)

Links
Nehemias 9:16 InterlinearNehemias 9:16 FlersprogedeNehemías 9:16 SpanskNéhémie 9:16 FranskeNehemia 9:16 TyskNehemias 9:16 KinesiskNehemiah 9:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Nehemias 9
15Du gav dem Brød fra Himmelen til at stille deres Sult og lod Vand springe ud af Klippen til at slukke deres Tørst. Og du bød dem drage hen og tage det Land i Besiddelse, som du med løftet Haand havde lovet dem. 16Men vore Fædre blev overmodige og halsstarrige og hørte ikke paa dine Bud; 17de vægrede sig ved at lyde og ihukom ikke dine Undergerninger, som du havde gjort iblandt dem; de blev halsstarrige og satte sig i Hovedet at vende tilbage til Trældommen i Ægypten. Men du er Forladelsens Gud, naadig og barmhjertig, langmodig og rig paa Miskundhed, og du svigtede dem ikke.…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 1:26
Men I vilde ikke drage op, I var genstridige mod HERREN eders Guds Befaling.

5.Mosebog 31:27
thi jeg keder din Genstridighed og Halsstarrighed. Se, endnu i mit levende Live har I været genstridige mod HERREN, hvor meget mere da ikke, naar jeg er død!

Nehemias 9:10
udførte du Tegn og Undere paa Farao og alle hans Tjenere og alt Folket i hans Land, fordi du vidste, at de havde handlet overmodigt med dem. Og saaledes skabte du dig et Navn, som du har den Dag i Dag.

Nehemias 9:29
Du talede dem alvorligt til for at lede dem tilbage til din Lov, men de var overmodige og vilde ikke høre paa dine Bud, og de syndede mod dine Lovbud, som dog holder det Menneske i Live, der gør efter dem; de vendte i Genstridighed Ryggen til og var halsstarrige og vilde ikke lyde.

Jeremias 7:26
men de hørte ikke og laante ikke Øre; de gjorde Nakken stiv og øvede mere ondt end deres Fædre.

Ezekiel 5:6
Men det var gudløst og genstridigt mod mine Lovbud mere end Folkene og mod mine Vedtægter mere end Landene rundt om; thi de lod haant om mine Lovbud og vandrede ikke efter mine Vedtægter.

Nehemias 9:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden