4.Mosebog 23:21
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Man skuer ej Nød i Jakob, ser ej Trængsel i Israel; HERREN dets Gud er med det, og Kongejubel lyder hos det.

Norsk (1930)
Ei skuer han urett i Jakob, ei ser han elendighet i Israel; Herren hans Gud er med ham, og kongejubel lyder der.

Svenska (1917)
Ofärd är icke att skåda i Jakob och olycka icke att se i Israel. HERREN, hans Gud, är med honom, och jubel såsom mot en konung höres där.

King James Bible
He hath not beheld iniquity in Jacob, neither hath he seen perverseness in Israel: the LORD his God is with him, and the shout of a king is among them.

English Revised Version
He hath not beheld iniquity in Jacob, Neither hath he seen perverseness in Israel: The LORD his God is with him, And the shout of a king is among them.
Bibel Viden Treasury

hath not

Salmerne 103:12
Saa langt som Østen er fra Vesten, har han fjernet vore Synder fra os.

Esajas 1:18
Kom, lad os gaa i Rette med hinanden, siger HERREN. Er eders Synder som Skarlagen, de skal blive hvide som Sne; er de end røde som Purpur, de skal dog blive som Uld.

Esajas 38:17
Se, Bitterhed, Bitterhed blev mig til Fred. Og du skaaned min Sjæl for Undergangens Grav; thi alle mine Synder kasted du bag din Ryg.

Jeremias 50:20
I hine Dage og til hin Tid, lyder det fra HERREN, skal man søge efter Israels Brøde, og den er der ikke, efter Judas Synder, og de findes ikke; thi jeg tilgiver dem, jeg lader blive til Rest,

Hoseas 14:2-4
Tag Angersord med og vend jer atter til HERREN; sig til ham: »Tilgiv al vor Brøde, vær naadig! Vi betaler med Læbernes Frugt.…

Mika 7:18-20
Hvo er en Gud som du, der tilgiver Brøde, bærer over med Synd hos din Ejendoms Rest, ej evigt gemmer paa Vrede, men gerne er naadig?…

Romerne 4:7
»Salige de, hvis Overtrædelser ere forladte, og hvis Synder ere skjulte;

Romerne 6:14
Thi Synd skal ikke herske over eder I ere jo ikke under Lov, men under Naade.

Romerne 8:1
Saa er der da nu ingen Fordømmelse for dem, som ere i Kristus Jesus.

2.Korinther 5:19
efterdi det jo var Gud, som i Kristus forligte Verden med sig selv, idet han ikke tilregner dem deres Overtrædelser og har nedlagt Forligelsens Ord i os.

the Lord

2.Mosebog 13:21
Men HERREN vandrede foran dem, om Dagen i en Skystøtte for at vise dem Vej og om Natten i en Ildstøtte for at lyse for dem; saa kunde de rejse baade Dag og Nat.

2.Mosebog 29:45,46
Og jeg vil bo midt iblandt Israels Børn og være deres Gud;…

2.Mosebog 33:14-16
Han svarede: »Skal mit Aasyn da vandre med, og skal jeg saaledes føre dig til Maalet?«…

2.Mosebog 34:9
og sagde: »Har jeg fundet Naade for dine Øjne, Herre, saa drage min Herre med i vor Midte; thi det er et halsstarrigt Folk. Men tilgiv vor Brøde og vor Synd og lad os være din Ejendom!«

Dommer 6:13
Men Gideon svarede ham: »Ak, Herre! Hvis HERREN er med os, hvorledes er da alt dette kommet over os? Og hvad er der blevet af alle hans Undergerninger, som vore Fædre fortalte os om, idet de sagde: Førte HERREN os ikke ud af Ægypten? Nu har HERREN forstødt os og givet os i Midjans Haand!«

2.Krønikebog 13:12
Se, med os, i Spidsen for os er Gud og hans Præster og Alarmtrompeterne, med hvilke der skal blæses til Kamp imod eder! Israeliter, indlad eder ikke i Kamp med HERREN, eders Fædres Gud, thi I faar ikke Lykken med eder!«

Salmerne 23:4
Skal jeg end vandre i Dødsskyggens Dal, jeg frygter ej ondt; thi du er med mig, din Kæp og din Stav er min Trøst.

Salmerne 46:7,11
Hærskarers HERRE er med os, Jakobs Gud er vor faste Borg. — Sela.…

Esajas 8:10
Læg Raad op, det skal dog briste, gør Aftale, det slaar dog fejl, thi — Immanuel!

Esajas 12:6
Bryd ud i Fryderaab, Zions Beboere, thi stor i eders Midte er Israels Hellige!

Esajas 41:1
Hør mig i Tavshed, I fjerne Strande, lad Folkene hente ny Kraft, komme hid og tage til Orde, lad os sammen gaa frem for Retten!

Ezekiel 48:35
Omkredsen er 18 000 Alen. Og Byens Navn skal herefter være: HERREN er der.

Matthæus 1:23
»Se, Jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel«, hvilket er udlagt: Gud med os.

2.Korinther 6:16
Hvad Samstemning har Guds Tempel med Afguder? Thi vi ere den levende Guds Tempel, ligesom Gud har sagt: »Jeg vil bo og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skulle være mit Folk.«

the shout

Salmerne 47:5-7
Gud steg op under Jubel, HERREN under Hornets Klang.…

Salmerne 89:15,18
Saligt det Folk, der kender til Frydesang, vandrer, HERRE, i dit Aasyns Lys!…

Salmerne 97:1
HERREN har vist, han er Konge! Jorden juble, lad glædes de mange Strande!

Salmerne 118:15
Jubel og Sejrsraab lyder i de retfærdiges Telte: »HERRENS højre øver Vælde,

Esajas 33:22
Thi HERREN er vor Dommer, HERREN er vor Hersker, HERREN er vor Konge, han bringer os Frelse.

Lukas 19:37,38
Men da han nu nærmede sig til Nedgangen fra Oliebjerget, begyndte hele Disciplenes Mængde med Glæde at prise Gud med høj Røst for alle de kraftige Gerninger, som de havde set, og de sagde:…

2.Korinther 2:14
Men Gud ske Tak, som altid fører os i Sejrstog i Kristus og lader sin Kundskabs Duft blive kendelig ved os paa ethvert Sted.

Links
4.Mosebog 23:21 Interlinear4.Mosebog 23:21 FlersprogedeNúmeros 23:21 SpanskNombres 23:21 Franske4 Mose 23:21 Tysk4.Mosebog 23:21 KinesiskNumbers 23:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
4.Mosebog 23
20Se, at velsigne er mig givet, saa velsigner jeg og tager intet tilbage! 21Man skuer ej Nød i Jakob, ser ej Trængsel i Israel; HERREN dets Gud er med det, og Kongejubel lyder hos det. 22Gud førte det ud af Ægypten, det har en Vildokses Horn.…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 3:12
Han svarede: »Jo, jeg vil være med dig! Og dette skal være dig Tegnet paa, at det er mig, der har sendt dig: Naar du har ført Folket ud af Ægypten, skal I dyrke Gud paa dette Bjerg!«

4.Mosebog 14:18
HERREN er langmodig og rig paa Miskundhed, han forlader Misgerning og Overtrædelse, men han lader ingen ustraffet, og han hjemsøger Fædrenes Brøde paa Børnene i tredje og fjerde Led.

4.Mosebog 14:19
Saa tilgiv nu dette Folk dets Misgerning efter din store Miskundhed, saaledes som du har tilgivet dette Folk hele Vejen fra Ægypten og hertil!«

5.Mosebog 9:24
I har været genstridige mod HERREN, saa længe jeg har kendt eder.

5.Mosebog 31:23
Derpaa bød han Josua, Nuns Søn, og sagde: »Vær frimodig og stærk; thi du skal føre Israeliterne ind i det Land, jeg tilsvor dem. Jeg vil være med dig!«

5.Mosebog 32:5
Skændselsmennesker sveg ham, en forvendt og vanartet Slægt.

5.Mosebog 33:5
og han blev Konge i Jesjurun, da Folkets Høvdinger kom sammen, og Israels Stammer forsamled sig.

Salmerne 32:2
saligt det Menneske, HERREN ej tilregner Skyld, og i hvis Aand der ikke er Svig.

Salmerne 32:5
Min Synd bekendte jeg for dig, dulgte ikke min Skyld; jeg sagde: »Mine Overtrædelser vil jeg bekende for HERREN!« Da tilgav du mig min Syndeskyld. — Sela.

Salmerne 89:15
Saligt det Folk, der kender til Frydesang, vandrer, HERRE, i dit Aasyns Lys!

Jeremias 50:20
I hine Dage og til hin Tid, lyder det fra HERREN, skal man søge efter Israels Brøde, og den er der ikke, efter Judas Synder, og de findes ikke; thi jeg tilgiver dem, jeg lader blive til Rest,

4.Mosebog 23:20
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden