Malakias 3:15
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Nej, vi maa love de frække! De øver Gudløshed og kommer til Vejrs; de frister Gud og slipper godt derfra.«

Norsk (1930)
Og nu priser vi de overmodige lykkelige; ikke alene trives de vel de som lever ugudelig, men de har satt Gud på prøve og har allikevel sloppet fri.

Svenska (1917)
Nej, de fräcka vilja vi nu prisa sälla; ty de som göra, vad ogudaktigt är, bliva upprättade, de gå fria, huru de än fresta Gud.»

King James Bible
And now we call the proud happy; yea, they that work wickedness are set up; yea, they that tempt God are even delivered.

English Revised Version
And now we call the proud happy; yea, they that work wickedness are built up; yea, they tempt God, and are delivered.
Bibel Viden Treasury

we call.

Malakias 4:1
Thi se, Dagen kommer, luende som en Ovn; og alle de frække og alle, som øver Gudløshed, skal blive som Straa, og Dagen, som kommer, skal lade dem gaa op i Luer, siger Hærskarers HERRE, saa der ikke levnes Rod eller Gren af dem.

Ester 5:10
Dog tvang han sig; men da han var kommet hjem, sendte han Bud efter sine Venner og sin Hustru Zeresj;

Salmerne 10:3
thi den gudløse praler af sin Sjæls Attraa, den gridske forbander, ringeagter HERREN.

Salmerne 49:18
Priser han end i Live sig selv: »De lover dig for din Lykke!« —

Salmerne 73:12
Se, det er de gudløses Kaar, altid i Tryghed, voksende Velstand!

Daniel 4:30,37
udbrød han: »Er dette ikke det store Babel, som jeg byggede til Kongesæde ved min vældige Magt, min Herlighed til Ære?«…

Daniel 5:20-28
Men da hans Hjerte blev hovmodigt og hans Aand stolt og overmodig, stødtes han fra Kongetronen, og hans Herlighed fratoges ham.…

Apostlenes G. 12:21
Men paa en fastsat Dag iførte Herodes sig en Kongedragt og satte sig paa Tronen og holdt en Tale til dem,

1.Peter 5:5
Ligesaa, I unge! underordner eder under de ældre; og ifører eder alle Ydmyghed imod hverandre; thi »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«

yea.

Malakias 2:17
I trætter HERREN med eders Ord. Og I spørger: »Hvorved trætter vi?« Ved at sige: »Enhver som gør ondt, er god i HERRENS Øjne; i dem har han Behag; hvor er ellers Dommens Gud?«

Job 12:6
I Fred er Voldsmænds Telte, og trygge er de, der vækker Guds Vrede, den, der fører Gud i sin Haand.

Job 21:7-15,30
De gudløse, hvorfor lever de, bliver gamle, ja vokser i Kraft?…

Ordsprogene 12:12
De ondes Fæstning jævnes med Jorden, de retfærdiges Rod holder Stand.

Prædikeren 9:1,2
Ja, alt dette lagde jeg mig paa Sinde, og mit Hjerte indsaa det alt sammen: at de retfærdige og de vise og deres Gerninger er i Guds Haand. Hverken om Kærlighed eller Had kan Menneskene vide noget; alt, hvad der er dem for Øje, er Tomhed.…

Jeremias 12:1,2
Herre, Retten er din, naar jeg trætter med dig, og dog maa jeg tale med dig om Ret. Hvi følger Lykken de gudløses Vej, hvi er alle troløse trygge?…

Habakkuk 1:13-17
Dit rene Blik afskyr ondt, du taaler ej Synet af Kvide; hvi ser du da tavs paa Ransmænd, at gudløs sluger sin Overmand i Retfærd?…

set.

Job 22:23
Vender du ydmygt om til den Almægtige, fjerner du Uretten fra dit Telt,

they that tempt.

4.Mosebog 14:22,23
Ingen af de Mænd, der har set min Herlighed og de Tegn, jeg har gjort i Ægypten og i Ørkenen, og dog nu for tiende Gang har fristet mig og ikke villet lyde min Røst,…

Daniel 6:16
Da blev Daniel paa Kongens Bud hentet og kastet i Løvekulen; men Kongen sagde til Daniel: »Din Gud, som du vedblivende dyrker, redde dig!«

Salmerne 78:18,41,56
de fristede Gud i Hjertet og krævede Mad til at stille Sulten,…

Salmerne 95:9
da eders Fædre fristede mig, prøved mig, skønt de havde set mit Værk.

Salmerne 106:14
de grebes af Attraa i Ørkenen, i Ødemarken fristed de Gud;

Matthæus 4:6,7
»Er du Guds Søn, da kast dig herned; thi der er skrevet: Han skal give sine Engle Befaling om dig, og de skulle bære dig paa Hænder, for at du ikke skal støde din Fod paa nogen Sten.«…

Apostlenes G. 5:9
Men Peter sagde til hende: »Hvorfor ere I dog blevne enige om at friste Herrens Aand? Se, deres Fødder, som have begravet din Mand, ere for Døren, og de skulle bære dig ud.«

1.Korinther 10:9
Lader os ej heller friste Herren, som nogle af dem fristede ham og bleve ødelagte af Slanger.

Hebræerne 3:9
hvor eders Fædre fristede mig ved at sætte mig paa Prøve, og de saa dog mine Gerninger i fyrretyve Aar.

Links
Malakias 3:15 InterlinearMalakias 3:15 FlersprogedeMalaquías 3:15 SpanskMalachie 3:15 FranskeMaleachi 3:15 TyskMalakias 3:15 KinesiskMalachi 3:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Malakias 3
14I siger: »Det er ørkesløst at tjene Gud; hvad vinder vi ved at opfylde hans Krav og gaa sørgeklædte for Hærskarers HERRES Aasyn? 15Nej, vi maa love de frække! De øver Gudløshed og kommer til Vejrs; de frister Gud og slipper godt derfra.«
Krydshenvisninger
Salmerne 58:2
Nej, alle øver I Uret paa Jord, eders Hænder udvejer Vold.

Salmerne 141:4
Bøj ikke mit Hjerte til ondt, til at gøre gudløs Gerning sammen med Udaadsmænd; deres lækre Mad vil jeg ikke smage.

Prædikeren 8:14
Der er en Tomhed, som forekommer paa Jorden: at der findes retfærdige, hvem det gaar, som om de havde gjort de gudløses Gerninger, og gudløse, hvem det gaar som om de havde gjort de retfærdiges Gerninger. Jeg sagde: Ogsaa det er Tomhed.

Esajas 2:22
Slaa ikke mer eders Lid til Mennesker, i hvis Næse der kun er flygtig Aande, thi hvad er de at regne for?

Jeremias 7:10
og saa kommer I og staar for mit Aasyn i dette Hus, som mit Navn nævnes over, og siger: »Vi er frelst!« — for at gøre alle disse Vederstyggeligheder.

Jeremias 12:1
Herre, Retten er din, naar jeg trætter med dig, og dog maa jeg tale med dig om Ret. Hvi følger Lykken de gudløses Vej, hvi er alle troløse trygge?

Malakias 4:1
Thi se, Dagen kommer, luende som en Ovn; og alle de frække og alle, som øver Gudløshed, skal blive som Straa, og Dagen, som kommer, skal lade dem gaa op i Luer, siger Hærskarers HERRE, saa der ikke levnes Rod eller Gren af dem.

Malakias 3:14
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden