Lukas 15:24
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi denne min Søn var død og er bleven levende igen, han var fortabt og er funden. Og de begyndte at være lystige!

Norsk (1930)
For denne min sønn var død og er blitt levende igjen, var tapt og er funnet. Og de begynte å være glade.

Svenska (1917)
Ty denne min son var död, men har fått liv igen; han var förlorad men är återfunnen.' Och de begynte göra sig glada.

King James Bible
For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found. And they began to be merry.

English Revised Version
for this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found. And they began to be merry.
Bibel Viden Treasury

this.

Lukas 15:32
Men man burde være lystig og glæde sig, fordi denne din Broder var død og er bleven levende og var fortabt og er funden.«

Markus 8:22
Og de komme til Bethsajda. Og man fører en blind til ham og beder ham om, at han vil røre ved ham.

Johannes 5:21,24,25
Thi ligesom Faderen oprejser de døde og gør levende, saaledes gør ogsaa Sønnen levende, hvem han vil.…

Johannes 11:25
Jesus sagde til hende: »Jeg er Opstandelsen og Livet; den, som tror paa mig, skal leve, om han end dør.

Romerne 6:11,13
Saaledes skulle ogsaa I anse eder selv for døde fra Synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.…

Romerne 8:2
Thi Livets Aands Lov frigjorde mig i Kristus Jesus fra Syndens og Dødens Lov.

2.Korinther 5:14,15
Thi Kristi Kærlighed tvinger os,…

Efeserne 2:1,5
Ogsaa eder, da I vare døde ved eders Overtrædelser og Synder,…

Efeserne 5:14
Derfor hedder det: »Vaagn op, du, som sover, og staa op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig!«

Kolossenserne 2:13
Ogsaa eder, som vare døde i eders Overtrædelser og eders Køds Forhud, eder gjorde han levende tillige med ham, idet han tilgav os alle vore Overtrædelser

1.Timotheus 5:6
men den, som lever efter sine Lyster, er levende død.

Judas 1:12
Disse ere Skærene ved eders Kærlighedsmaaltider, fordi de uden Undseelse fraadse med og pleje sig selv; de ere vandløse Skyer, som drives forbi af Vinden; bladløse Træer uden Frugt, to Gange døde, oprykkede med Rode;

Aabenbaring 3:1
Og skriv til Menighedens Engel i Sardes: Dette siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender dine Gerninger, at du har Ord for at leve og er dog død.

he.

Lukas 15:4,8
»Hvilket Menneske af eder, som har hundrede Faar og har mistet eet af dem, forlader ikke de ni og halvfemsindstyve i Ørkenen og gaar ud efter det, han har mistet, indtil han finder det?…

Lukas 19:10
thi Menneskesønnen er kommen for at søge og frelse det fortabte.«

1.Mosebog 45:28
og Israel sagde: »Det er stort, min Søn Josef lever endnu; jeg vil drage hen og se ham, inden jeg dør!«

Jeremias 31:15-17
Saa siger HERREN: En Klagerøst høres i Rama, bitter Graad, Rakel begræder sine Børn, vil ikke trøstes over sine Børn, fordi de er borte.…

Ezekiel 34:4,16
de svage Dyr styrkede I ikke, de syge lægte I ikke, de saarede forbandt I ikke, de adsplittede bragte I ikke tilbage, de vildfarende opsøgte I ikke, men I styrede dem med Haardhed og Grumhed.…

Matthæus 18:11-13
[Thi Menneskesønnen er kommen for at frelse det fortabte.]…

they.

Lukas 15:7,9
Jeg siger eder: Saaledes skal der være Glæde i Himmelen over een Synder, som omvender sig, mere end over ni og halvfemsindstyve retfærdige, som ikke trænge til Omvendelse.…

Lukas 10:19
Se, jeg har givet eder Myndighed til at træde paa Slanger og Skorpioner og over hele Fjendens Magt, og slet intet skal skade eder.

Esajas 35:10
HERRENS forløste vender hjem, de drager til Zion med Jubel, med evig Glæde om Issen; Fryd og Glæde faar de, Sorg og Suk skal fly.

Esajas 66:11
for at I maa die dets husvalende Barm og mættes, for at I maa drikke af dets fulde Bryst og kvæges.

Jeremias 31:12-14
De kommer til Zions Bjerg og jubler over HERRENS Fylde, over Korn og Most og Olie og over Lam og Kalve. Deres Sjæl er som en vandrig Have, de skal aldrig vansmægte mer.…

Romerne 12:15
Glæder eder med de glade, og græder med de grædende!

1.Korinther 12:26
og hvad enten eet Lem lider, lide alle Lemmerne med, eller eet Lem bliver hædret, glæde alle Lemmerne sig med.

Links
Lukas 15:24 InterlinearLukas 15:24 FlersprogedeLucas 15:24 SpanskLuc 15:24 FranskeLukas 15:24 TyskLukas 15:24 KinesiskLuke 15:24 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Lukas 15
23og henter Fedekalven og slagter den, og lader os spise og være lystige! 24Thi denne min Søn var død og er bleven levende igen, han var fortabt og er funden. Og de begyndte at være lystige! 25Men hans ældste Søn var paa Marken, og da han kom og nærmede sig Huset, hørte han Musik og Dans.…
Krydshenvisninger
Matthæus 8:22
Men Jesus siger til ham: »Følg mig, og lad de døde begrave deres døde!«

Lukas 9:60
Men han sagde til ham: »Lad de døde begrave deres døde; men gaa du hen og forkynd Guds Rige!«

Lukas 15:23
og henter Fedekalven og slagter den, og lader os spise og være lystige!

Lukas 15:25
Men hans ældste Søn var paa Marken, og da han kom og nærmede sig Huset, hørte han Musik og Dans.

Lukas 15:32
Men man burde være lystig og glæde sig, fordi denne din Broder var død og er bleven levende og var fortabt og er funden.«

Johannes 5:25
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den Time kommer, ja den er nu, da de døde skulle høre Guds Søns Røst, og de, som høre den, skulle leve.

Romerne 11:15
Thi dersom deres Forkastelse er Verdens Forligelse, hvad bliver da deres Antagelse andet end Liv ud af døde?

Efeserne 2:1
Ogsaa eder, da I vare døde ved eders Overtrædelser og Synder,

Efeserne 2:5
ogsaa da vi vare døde ved vore Overtrædelser, levendegjort os med Kristus — af Naade ere I frelste!

Efeserne 5:14
Derfor hedder det: »Vaagn op, du, som sover, og staa op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig!«

Kolossenserne 2:13
Ogsaa eder, som vare døde i eders Overtrædelser og eders Køds Forhud, eder gjorde han levende tillige med ham, idet han tilgav os alle vore Overtrædelser

1.Timotheus 5:6
men den, som lever efter sine Lyster, er levende død.

Lukas 15:23
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden